Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 104 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902-910)

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902—910).

Мета. Вчити учнів ділити багатоцифрові числа на круглі двоцифрові числа; удосконалювати вміння розв'язувати рівняння, задачі з буквенимиданими.

Обладнання. Таблиця «Ділення на двоцифрові числа»; картки для опитування; короткий запис задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати відповідь до задачі № 900.

(Відповідь: па першу кімнату пішло 100 м шпалер, а на другу — 150 м.)

б) Із завдання № 901 пояснити обчислення перших двох часток.

2. Усні обчислення.

а) Виконання завдання № 902 (1, 2).

б) Задача.

Коли в бочку влили 40 л води, то заповнили п'яту її частину. Скільки літрів води вміщує ця бочка? (200 л)

в) Задача № 908*.

(Розв'язання: (375 - 5) : 10 = 37.)

3. Диференційовані завдання для опитування учнів.

Картка № 1 (для учнів із високим і достатнім рівнем знань)

1) Задача.

Швидкий поїзд проїхав 960 км за 6 год. За скільки годин подолає цю відстань легковий автомобіль, якщо його швидкість становить швидкості поїзда?

(Відповідь: 8 год.)

2) 25980 : 60 (= 433).

Картка № 2 (для учнів із середнім і початковим рівнем знань)

1) Задача.

З одного населеного пункту одночасно в протилежних напрямах виїхали два автобуси. Швидкість першого автобуса 70 км/год, другого — 90 км/год. Яка відстань буде між ними через 5 год?

(Відповідь: 800 км.)

2) 8520 : 20 (= 426)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення ділення на двоцифрове число (за № 903 (1)).

2. Первинне закріплення.

Учні знаходять частки з коментуванням біля дошки.

— Перевірте результати ділення дією множення.

3. Закріплення вивченого.

а) Виконання завдання № 903 (2).

Учні працюють самостійно; учитель надає допомогу тим, хто цього потребує.

б) Виконання завдання № 904 (з поясненням).

(Відповідь: 96; 288.)

в) Розв'язування рівнянь (№ 905).

(Відповідь: 409; 89100; 204.)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 906.

На дошці короткий запис задачі:

Учні з високим рівнем знань розв'язують задачу складанням виразу.

(Перший спосіб: 150 ∙ 30 = 150 ∙ 18 = 1800 (грн).

Другий спосіб: 150 ∙ (30 = 18) = 1800 (грн).)

Учитель записує:

150 ∙ (30 - 18) = 150 ∙ 30 - 150 ∙ 18.

Учні переконуються, що способи розв'язування задачі грунтуються на двох способах множення числа на різницю.

б) Задача № 907.

b — перше число.

b : k — друге число

b + b : k — сума двох чисел.

Якщо b = 9870, k = 30, то b + b : k = 9870 + 9870 : 30 = 10199.

2. Самостійна робота.

Варіант 1

1) Обчислити:

24420 : 60 (= 407)  39200 : 80 (= 490)

17250 : 50 (= 345)  25500 : 30 (= 850)

2) Скласти вираз і знайти його значення.

Від числа 2480 відняти його.

(2480 - 2480 : 5 ∙ 4 = 1984)

Варіант 2

1) Обчислити:

21630 : 70 (= 309)  27600 : 60 (= 460)

32080 : 40 (= 802)  16300 : 50 (= 326)

2) Скласти вираз і знайти його значення.

До числа 8020 додати його.

(8020 +8020 : 4 ∙ 3 = 10045)

IV. Підсумок уроку.

Розв'язати рівняння (з коментування).

х ∙ 90 = 3600   х : 90 = 900

(Відповідь: х = 40; х = 81000)

V. Домашнє завдання.

№№ 909, 910 (с. 145).






Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити