Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 107 Аналіз контрольної роботи

Тема. Аналіз контрольної роботи.

Мета. Провести аналіз контрольної роботи; організувати роботу над помилками, допущеними учнями у ході виконання перевірних завдань; закріпити вміння ділити багатоцифрові числа на круглі двоцифрові, виконувати дії з іменованими числами.

Обладнання. Картки для самостійної роботи; схеми задач.

Зміст уроку

І. Аналіз контрольної роботи.

1. Загальна характеристика результатів контрольної роботи.

2. Аналіз допущених помилок та виконання відповідних завдань.

а) Аналіз типових помилок.

б) Колективне розв'язування завдань, аналогічних тим, у яких були допущені помилки.

в) Завдання для учнів, які успішно впоралися з контрольною роботою.

✵ Розв'язати задачу за планом.

✵ Скласти вираз і знайти його значення.

Зменшуване 20400, від'ємник складає від числа 2040. Знайти різницю.

✵ Знайти значення виразу.

520 ∙ с - с ∙3, якщо с = 200.

Фізкультхвилинка.

II. Розвиток математичних знань.

1. Обчислення виразів.

192 кг 400 г : 400 г   69 м 20 см : 20  128 м 10 см : 30

269 т 500 кг : 700 КГ  3800 - 300 : 2 + 620 78400 : 800 + 9660 ∙ 40

2. Розв'язування задач.

а) Швидкий поїзд проїхав 960 км за 6 годин. За скільки годин подолає цю

відстань легковий автомобіль, якщо його швидкість становить швидкості поїзда?

б) Довжина шкільного подвір'я 24 м, а його ширина — 4 метри. площі подвір'я займає спортивний майданчик, решту площі — доріжка і квітник. Яку площу займають доріжка і квітник?

в) За перший день роботи на тракторі витратили 90 л пального, а за другий день — 60 літрів. Скільки годин працював трактор другого дня, якщо всього він працював 15 годин?

3. Розв'язування рівнянь.

х ∙ 40 = 1840  6360 : х = 30

III. Підсумок уроку.

IV. Домашнє завдання.

№№ 5, 8 (с. 146).

УРОК 108 Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 921-927)

Тема. Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 921—927).

Мета. Ознайомити учнів з алгоритмами усного і письмового множення двоцифрових чисел; формувати обчислювальні навички; закріплювати вміння розв'язувати задачі на знаходження числа за двома різницями.

Обладнання. Таблиця для усних обчислень; таблиці з коротким записом задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) Гра «Найкращий обчислювач».

а

540

1200

960

360

840

3600

720

7500

b

3

40

60

60

70

20

60

500

а : b

б) Математичний диктант.

✵ Перший доданок 880, другий — частка чисел 2200 і 100. Знайти суму. (902)

✵ Перший множник 500, другий — частка чисел 200 і 5. Знайти добуток. (20 000)

✵ Сад має форму квадрата, периметр якого 400 м. Знайти площу саду. (10 000 м2)

✵ Довжина паркану 96 м. Пофарбували паркану. Скільки метрів паркану залишилося пофарбувати?

✵ У трьох ящиках 180 кг яблук. Скільки кілограмів яблук у шести ящиках? (360кг) Фізкультхвилинка.

ІІ. Розвиток математичних знань.

1. Множення на двоцифрове число.

а) Усне виконання завдання № 921.

б) Пояснення ходу обчислення добутку (за № 922).

в) Письмове виконання завдання № 923 (з коментуванням).

(Результати обчислень: 5494; 4070; 3042; 2550.)

2. Робота над задачами, а) Задачі № 924 (1, 2, 3).

Зміст кожної задачі аналізують за допомогою таблиці. Учні самостійно записують розв'язання.

Задача 1.

Ціна тканини

Кількість тканини

Вартість тканини

?

2 м

48 грн

(Розв'язання: 48 : 2 - 24 (грн).)

(Відповідь: 1 м тканини коштує 24 гривні.)

Задача 2.

(Розв'язання:

1) 5 - 3 = 2 (м) — на стільки більше тканини купив перший покупець;

2) 48 : 2 = 24 (грн) — коштує 1 м тканини.)

(Відповідь: 1 м тканини коштує 24 гривні.)

Задача 3

(Розв'язання:

1) 5 - З = 2 (м) — на стільки більше тканини купив перший покупець;

2) 48 : 2 = 24 (гри) — коштує 1 м тканини;

3) 24 ∙ 3 = 72 (гри) — заплатив другий покупець.)

(Відповідь: 72 грн заплатив другий покупець.)

Учитель звергає увагу на те, що розв'язання кожної наступної задачі включає в себе розв'язання попередньої. А про що ще можна було б дізнатися у третій задачі? (Скільки грошей заплатив перший покупець?)

Під керівництвом учителя учні порівнюють короткі записи задач і їх розв'язання.

б) Задача № 925.

Учні з високим рівнем знань працюють самостійно, решта - під керівництвом учителя.

1) 2600 ∙ 5 = 5200 (г) — маса кавуна;

2) 5200 : 5 = 1040 (г) — маса кавуна.

(Відповідь: маса кавуна 1 кг 040 г.)

III. Підсумок уроку.

Маса дині становить 700 г. Яка маса дині? (2 кг 100 г)

IV. Домашнє завдання.

№№ 926, 927 (с. 148).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити