Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 10 Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92-101)

Тема. Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92—101).

Мета. Систематизувати знання учнів про множення числа на добуток; вдосконалювати обчислювальні навички; формувати вміння множити на розрядні числа різними способами, добирати числові дані та розв'язувати складені задачі вивчених типів; знаходити значення буквених виразів; розвивати вміння аналізувати, робити висновки.

Обладнання. Таблиці усних обчислень; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Пояснити, про що дізнаємося, якщо знайдемо значення поданих у № 91 виразів.

(1) 616 : 4 = 154 (г.) — залишилося у кіоску;

2) 616 + 616 : 4 = 870 (г.) — привезли у кіоск;

3) 616 - 616 : 4 = 462 (г.) — па стільки більше продали газет, ніж залишилося.)

2. Усні обчислення.

а) Кожне із чисел збільшити в 10 разів.

5, 8, 12, 10, 36, 99, 30.

б) Кожне із чисел зменшити в 100 разів.

300, 800, 500, 200, 900, 100, 1000.

в) Гра «Хто швидше?»

г) Гра «Фотограф».

— Розгляньте і запам'ятайте числовий ряд (= 5 с):

3, 7, 6, 4, 9, 1.

— Знайдіть суму цих чисел.

— Збільшіть його у 10 разів. Яке число отримали? (300)

3. Математичний диктант.

— Запишіть числа у вигляді добутку за зразком:

— Суму чисел 150 і 300 зменште у 10 разів.

— Добуток чисел 11 і 2 збільште у 10 разів.

— Різницю чисел 840 і 340 зменште у 100 разів.

— Частку чисел 50 і 10 збільште у 100 разів.

II. Повторення множення числа на добуток. Усне і письмове множення на розрядні числа.

1. Усне виконання завдання № 93.

2. Робота з таблицею.

Учні розглядають записи і пояснюють, як можна множити число на добуток.

3. Усне виконання завдання № 94.

— Порівняйте усний і письмовий способи множення на розрядні числа.

— Чому другий множник при письмовому множенні зміщено вправо?

4. Виконання завдання № 95 (з коментуванням).

(Результати обчислень: 960: 690; 800; 720; 900.)

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Розв'язування задачі № 96.

Учні розв'язують задачу і визначають, який з буквених виразів є розв'язанням задач такого виду.

(Розв'язання: 25 ∙ 20 + 15 ∙ 10 = 650 (кг). а ∙ в + с ∙ k. )

б) Задачі № 97 (1, 2).

Учні добирають числові дані, складають і розв'язують задачі. (Роботу можна проводити в парах або групах.)

2. Розв'язування рівнянь № 98 (за варіантами).

Варіант 1 — верхній рядок.

Варіант 2 — нижній рядок.

3. Складання виразів за схемами (№ 99*).

— Складіть за схемами і знайдіть значення буквених виразів.

((12 + 7) ∙ 40= 760; 40 : (12 - 7) = 8; 40 - (12 - 7) = 35.)

IV. Підсумок уроку.

— Обчисліть з коментуванням.

22 ∙ 40  18 ∙ 60 36 ∙ 30

V. Домашнє завдання.

№№ 100, 101 (с. 16).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити