Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 112 Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950-958)

Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950 — 958).

Мета. Закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії; удосконалювати вміння розв'язувати задачі на знаходження числа за двома різницями.

Обладнання. Таблиця «Знаходження значень виразів на сумісні дії»; сигнальні картки; таблиця для короткого запису задачі.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Усні обчислення.

а) Гра «Математичні будівельники».

Учитель повільно читає завдання, учні поступово виконують його усно і показують кінцевий результат за допомогою сигнальної картки.

✵ Ділене 650, дільник 8. Знайти частку.

✵ Збільшити її у 10 разів.

✵ Отримане число збільшити на 10. потім поділити на 90.

✵ Знайти добуток отриманого числа і 50.

✵ Знайти різницю цього добутку і числа 300.

✵ Зменшити на 100.

✵ Зменшити на 10, а потім — у 10 разів.

✵ Від якого числа треба відняти отримане, щоб вийшло 100?

✵ Це число поділити на 2.

✵ Знайти його четверту частину.

— Що отримали в результаті обчислень? (13)

б) Обчислення виразів.

1 год : 5 10 дм : 4 2 м : 5 см 7 кг : 2

2. Математичний диктант (за N° 951).

(Відповідь: 240; 920; 32500.)

II. Розвиток математичних знань.

1. Робота з таблицею (№ 65).

а) Розглянути запис і пояснити порядок виконання дій.

б) Вставити потрібні числа.

2. Усне виконання завдання № 952.

3. Завдання № 953.

Значення першого виразу знаходять з коментуванням біля дошки, другого — самостійно.

(Результати обчислень; 56373; 50583.)

4. Самостійна робота.

Варіант 1

(349 + 828 : 36) ∙ 68 (= 25 296)

Варіант 2

(167880 - 385 ∙ 24) : 60 (= 2644)

Фізкультхвилинка.

5. Робота над задачами.

а) Задача № 954.

Під час аналізу задачі вчитель заповнює: заздалегідь підготовлену таблицю.

Учні розв'язують задачу самостійно, окремим учням вчитель надає допомогу.

б) Задача № 955 (розв'язати виразом).

100 кг - (16 кг 450 г ∙ 3 + 12 кг 150 г ∙ 2) = 26 кг 350 г

Учням з початковим рівнем знань запропонувати схему:

Учні, які швидше розв'язали задачу, виконують № 956.

(Розв'язання:

1) 296 : 2 = 148 (м) — довжина і ширина прямокутника разом;

2) 148 - 96 = 52 (м) — ширина прямокутника;

3) 96 ∙ 52 = 4992 (м2) — площа.)

(Відповідь: 4992 м2.)

III. Підсумок уроку.

— Обчисліть:

2 ц : 4;  3 т : 6; 2 роки : 8.

IV. Домашнє завдання.

№№ 957, 958 (с. 152).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити