Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 11 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 102-111)

Тема. Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 102—111).

Мета. Ознайомити учнів з письмовим множенням на двоцифрове число; формувати уміння розв'язувати складені задачі, нерівності; розвивати логічне мислення, математичне мовлення.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; таблиця «Письмове множення на цифрове число»; схеми задач; сигнальні картки; «Картки для поточного контролю знань».

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Із № 100 назвати результати обчислень у порядку зростання.

(84; 85; 92; 104; 840; 850; 920; 1040)

б) Пояснити різні способи розв'язання задачі № 101.

(Перший спосіб: 12 ∙ 20 + 12 ∙ 30 = 600 (пл.)

Другий спосіб: 12 ∙ (20 + 30) = 600 (пл.).)

2. Усні обчислення.

Гра «Знайди помилку».

(Учитель зачитує вирази та їх значення. Якщо результат обчислення неправильний, учні піднімають червону картку.)

✵ Добуток чисел 4 і 8 збільшити у 10 разів, буде 320.

✵ Частку чисел 200 і 10 збільшити у 5 разів, буде 1000. (100)

✵ Суму чисел 420 і 280 зменшити у 100 разів, буде 70. (7)

✵ Частку чисел 40 і 8 збільшити у 100 разів, буде 500.

✵ Добуток чисел 3 і 6 збільшити у 2 рази, буде 18. (36)

✵ Різницю чисел 720 і 120 зменшити у 10 разів, буде 600. (60)

3. Робота з посібниками «Картки для поточного контролю знань» (за варіантами).

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовчі вправи.

а) Виконання завдання № 102.

(Результати обчислень: 693; 372; 896; 900.)

б) Знаходження добутку 23 ∙ 42 (усно).

23 ∙ 42 = 23 ∙ (40 + 2) = 23 ∙ 40 + 23 ∙ 2 = 23 ∙ 4 ∙ 10 + 23 ∙ 2 = 920 + 46 = 966.

2. Пояснення.

— Такий спосіб обчислення досить громіздкий. Сьогодні ми будемо вчитися множити на двоцифрове число письмово. Розгляньте запис:

— Спробуйте пояснити, як виконали множення.

Учні з допомогою вчителя докладно пояснюють письмове множення на двоцифрове число.

Докладне пояснення. Під час письмового множення на двоцифрове число спочатку множать на одиниці, а потім — на десятки. Нам треба 23 помножити спочатку на 2, а потім — на 4 десятки.

Множимо 23 на 2 одиниці. В добутку дістанемо одиниці, тому результат починаємо записувати під одиницями. З помножити на 2. буде 6; запишемо цифру 6 під одиницями; 2 помножити на 2, буде 4; 46 — перший неповний добуток.

Множимо 23 на 4 десятки. В добутку дістанемо десятки, тому результат починаємо записувати під десятками. З помножити на 4. буде 12;запишемо цифру 2 під десятками, а 1 запам'ятаємо; 3 помножити на 4, буде 8. До 8 додаємо 1, матимемо 9; 92 десятки — другий неповний добуток.

Додамо неповні добутки і дістанемо остаточний результат — 966.

— Прочитайте коротке пояснення множення на двоцифрове число за вправою № 103.

3. Первинне закріплення.

а) Виконання множення з поясненням (№ 104).

45 ∙ 23 (= 1035)   51 ∙ 18 (= 918)

32 ∙ 25 (= 800)   19 ∙ 18 (= 342)

38 ∙ 24 (= 912)

б) Розв'язування задачі № 105.

Після колективного аналізу складають план розв'язування задачі.

1) Скільки гривень заплатили за шоколадні цукерки?

2) Скільки гривень заплатили за карамельки?

3) Яка ціна 1 кг карамельок?

— Запишіть розв'язання задачі самостійно.

(Розв'язання:

1) 68 ∙ 12 = 816 (грн) — заплатили за шоколадні цукерки;

2) 952 - 816 = 36 (грн) — заплатили за карамельки;

3) 36 : 4 = 9 (грн) — ціна 1 кг карамельок.)

в) Самостійне розв'язування задачі № 107.

(15 ∙ 23 = 345 (кг).)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 106*.

Учні розглядають нерівності і визначають найбільше і найменше значення х, при яких нерівності будуть правильними.

1) х < 230 2) х < 45  3) 6 < х < 8

х = 229; 0  х = 44; х = 0 х = 7

2. Виконання завдання № 108.

До кожної нерівності учні добирають по два значення букви й, при яких нерівність буде правильною.

25 - b > 20 b ∙ 4 < 36 b : 4 > 8

b = 1; 2. b = 7; 8. b = 36; 40.

b - 3 - 15 < 9 b : 4 + 3 > 10 b : 4 + 6 < 14

b = 6; 7 b = 32; 36 b = 8; 12

3. Виконання завдання з логічним навантаженням (№ 109*).

(30 + 20) ∙ 5 (= 250)

(20 + 5) ∙ 30 (= 750)

(30 + 5) ∙ 20 (= 700)

IV. Підсумок уроку.

— Виконайте письмове множення.

(Результат обчислення: 828.)

V. Домашнє завдання.

№№ 110. 111 (с. 18).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити