Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 18 Аналіз контрольної роботи. Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч (№№ 155-166)

Тема. Аналіз контрольної роботи. Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч (№№ 155-166).

Мета. Проаналізувати допущені в контрольній роботі помилки та організувати роботу над ними; закріпити вивчений матеріал; ознайомити учнів з утворенням, читанням чотирицифрових чисел у межах двох тисяч; формувати вміння виконувати дії на основі нумерації чисел, розв'язувати задачі.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця для усних обчислень; схеми задач; «Картки для поточного контролю знань».

Зміст уроку

I. Аналіз контрольної роботи.

1. Загальна характеристика результатів виконання контрольної роботи.

2. Аналіз помилок та виконання відповідних завдань.

а) Проаналізувати типові помилки учнів.

б) Колективно розв'язати завдання, аналогічні тим, у яких були допущені типові помилки. Біля дошки працюють учні, які допустили помилки.

в) Завдання для учнів, які успішно виконали контрольну роботу.

✵ №№ 21 — 24 з «Карток для поточного та тематичного контролю знань».

✵ Робота 1, 4 із «Завдань для самостійної роботи учнів».

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Усні обчислення.

а) 437 + 200  437 + 20 437 + 2

б) На скільки потрібно зменшити число 678, щоб у розряді десятків була цифра 2?

в) На скільки потрібно зменшити число 328, щоб у розряді одиниць була цифра 5?

г) Знайдіть довжину відрізка, якщо відомо, що його частини становлять 75 см і 425 см. Назвіть результат у метрах.

ґ) Складіть і розв'яжіть задачу.

Було — 100 кг

Продали — 6 п. по 12 кг

Залишилося — ?

д) Сума трьох чисел 302. Перший доданок — найбільше двоцифрове число, другий доданок — найменше трицифрове число. Знайдіть третій доданок.

(302 = 99 + 100 + х; 302 = 199 + х; х = 302 - 199; х = 103.)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовчі вправи.

а) Виконання вправ №№ 155-156.

б) Прочитайте вирази і назвіть результати обчислень.

800 + 1 299 + 1 400 + 30 998 + 1

800 — 1 209 + 1 400 + 3 999 + 1

2. Пояснення нового матеріалу.

— Ми вміємо називати, читати і записувати числа до 1000. Але є числа, більші від 1000.

Якщо до 1000 додати одиницю, дістанемо число тисяча один. За числом тисяча один йде число тисяча два, а потім — тисяча три. Назвіть наступне число.

— Розгляньте рисунок.

— Скажіть, яке число тут зображено за допомогою пучків паличок і окремих паличок. (Число тисяча двісті сорок три.)

— Це чотирицифрове число. У чотирицифровому числі, крім розрядів одиниць, десятків і сотень, є ще розряд тисяч. Розглянемо запис чотирицифрових чисел у нумераційній таблиці.

Прочитаємо ці числа.

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

1

2

4

3

1

3

9

0

1

5

0

0

1

4

0

7

1

0

0

1

Учитель читає числа, записані в таблиці, а потім пропонує учням прочитати їх повторно.

3. Первинне закріплення.

Виконання завдань №№ 157 - 160.

Фізкультхвилинка.

IV. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 162 (із взаємоперевіркою).

23 ∙ 30 (= 690)   15 ∙ 40 (= 600)

33 ∙ 20 (= 660)   40 ∙ 24 (= 960)

2. Розв'язування задачі № 163 (колективно).

Вказівка. Спочатку потрібно дізнатися, скільки кілометрів проїхав велосипедист за 2 години.

(Розв'язання: 12 ∙ 2 : 6 = 4 (км).)

3. Виконання завдання № 164*.

(Відповідь: добуток збільшиться.)

V. Підсумок уроку.

— Назвіть числа від однієї тисячі п'яти до однієї тисячі п'ятнадцяти.

— Яке число утворюють 10 сотень?

VI. Домашнє завдання.

№№ 165, 166 (с. 26-27).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити