Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 21 Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 185-193)

Тема. Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 185—193).

Мета. Ознайомити учнів з правилом записування будь-якого чотирицифрового числа; закріплювати вміння учнів читати чотирицифрові числа; повторити правило знаходження частини числа і числа за його частиною, розв'язувати задачі двома способами.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця усних обчислень; «Картки для поточного контролю знань».

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати лише ті числа із завдання № 183, для запису яких використано більше цифр, ніж доданків. (Відповідь: 9009; 8307; 8037; 9900.)

б) Зачитати вираз, за допомогою якого розв'язали задачу № 184 (Розв'язання: (60 + 24) : 12 = 7 (м).)

в) Замінити одне із чисел в умові задачі так, щоб одержати у відповіді більше число.

2. Завдання для опитування.

а) Записати числа у вигляді суми розрядних доданків: 7405; 4037; 9009.

б) Кожну суму записати як одне число.

8000 + 80 + 1 3000 + 500 + 3 5000 + 1 6000 + 70

в) Виконання завдань із «Карток для поточного контролю знань».

1-ша група — завдання № 27 (с. 18);

2-га група — завдання № 28 (с. 18).

3. Усні обчислення.

а) Знайти значення виразів у такому порядку: спочатку ті, відповідь яких закінчується нулем, а потім — решту.

700 - 70   90 : 5 630 - 30 210 : 7

54 + 36   97 - 39 60 : 3 36 - 3

б) Обчислити «ланцюжки».

в) Розв'язати задачі.

✵ У Оленки 24 олівці. — олівців вона віддала сестричці. Скільки олівців віддала Оленка сестричці?

✵ Коли на обід у їдальні витратили а кг картоплі, то залишилося у 4 рази більше, ніж витратили. Скільки кілограмів картоплі залишилося у їдальні?

г) Вправа № 185.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Ознайомлення із записом чотирицифрового числа.

— Прочитайте подані числа: 8392; 7647.

8392 — це 8 тис. 392 (вісім тисяч триста дев'яносто два);

7647 — це 7 тис. 647 (сім тисяч шістсот сорок сім).

На основі зіставлення різних форм подання числа дістанемо правило запису будь-якого чотирицифрового числа: спочатку записуються одиниці розряду тисяч, потім — сотень, десятків, одиниць.

2. Первинне закріплення.

а) — Запишіть число, яке містить:

4 тис., 8 сот., 5 дес., З од.;

9 тис., 6 дес.;

7 тис., 2 од.

б) — Запишіть цифрами такі числа: три тисячі шістсот двадцять п'ять; чотири тисячі двісті.

в) — Запишіть шість послідовних чисел, починаючи з числа 4996.

Учитель пропонує учням проаналізувати десятковий склад одного-двох чисел.

г) Виконання вправи № 186 (самостійно).

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 187.

Учні пригадують, як знайти частину числа та число за його частиною. Роботу виконують в парах.

2. Виконання завдання № 188.

Учні з високим рівнем знань працюють самостійно, решта — під керівництвом учителя.

Учитель підводить учнів до висновку, що спочатку потрібно перетворити більші грошові одиниці в менші, а потім уже знаходити частину числа.

Наприклад, щоб знайти від 2 гри, потрібно 2 грн перетворити у копійки: 2 грн = 200 к., отже 200 : 4 = 50 (к.).

3. Самостійне виконання № 191.

Учні записують числа, а потім обмінюються зошитами і перевіряють виконання завдання.

4. Розв'язування задач.

а) Задача № 189.

— Розв'яжіть задачу, склавши вираз.

(Розв'язання: 56 - 56 : 4 + 48 = 90 (к.).)

— Поставте запитання до задачі так, щоб вона розв'язувалася таким виразом: 56 - 56 : 4.

б) Задача № 190.

— Розв'яжіть задачу двома способами.

(Перший спосіб: 4 ∙ 12 + 3 ∙ 12 = 84 (кг).

Другий спосіб: (4 + 3) ∙ 12 = 84 (кг).)

— Складіть задачу, подібну до даної, за таким розв'язанням:

(5 + 4) ∙ 16 = 144 (кг).

в) Диференційовано-групова робота.

✵ Для учнів з високим і достатнім рівнем знань.

Задача. Відомо, що із 60 кг макулатури можна виробити стільки паперу, скільки його виробляють з одного великого дерева. Скільки дерев зберегли учні двох класів, якщо один клас зібрав 300 кг макулатури, а другий — 360 кг?

(Розв'язання: 300 : 60 + 360 : 60 = 11 (д.).)

— Скільки дерев збереглося, якщо кожен учень зібрав 10 кг макулатури, а в класі 24 учні? (10 ∙ 24 : 60 = 4 (д.).)

— Що означає вираз 360 : 60 - 300 : 60?

(На скільки більше дерев зберегли учні другого класу, ніж першого.)

✵ Для учнів із середнім і початковим рівнем знань.

— Складіть задачу за скороченим записом і розв'яжіть її.

(Розв'язання: 35 ∙ 5 + 35 = 210 (кг).)

— Змініть умову задачі так, щоб першою дією була дія ділення.

(Розв'язання: 35 : 5 + 35 = 42 (кг).)

IV. Підсумок уроку.

— Запишіть чотири послідовних числа, починаючи з числа 8999.

V. Домашнє завдання.

№№ 192, 193 (с. 31).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити