Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 22 Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194-205)

Тема. Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194—205).

Мета. Ознайомити учнів з правилом визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі; повторити і закріпити вміння учнів читати і записувати чотирицифрові числа, розв'язувати задачі з буквеним и даними.

Обладнання. Нумераційна таблиця; схеми задач; «Картки для поточного контролю знань».

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Назвати результати обчислень четвертого стовпчика із № 192. (34; 27)

б) Зачитати відповідь до задачі № 193. (Відповідь: хлопчики зібрали 144 кг винограду.)

2. Завдання для опитування.

а) Записати цифрами числа: шістсот двадцять; вісім тисяч; тисяча п'ять; шість тисяч шість; дві тисячі чотириста десять.

б) Записати число, яке містить:

2 тис.. 7 сот., 5 дес. і 8 од.;

7 тис. і 9 од.;

5 тис., 7 сот., 4 дес. і 3 од.

в) Розкласти числа на розрядні доданки:

1624; 4650; 5050; 3304.

г) Записати кожну суму як одне число.

8000 + 500 + 30 + 6  4000 + 600 + 2

9000 + 900   5000 + 5

ґ) Записати «сусідів» чисел.

899; 3000; 600; 5999.

д) За допомогою лінійки побудувати гострий і тупий кути.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

а) Виконання вправ №№ 194, 195.

б) Визначення числа десятків і сотень у трицифрових числах: 645; 803; 916.

2. Пояснення.

Бесіда за таблицею.

Учні пояснюють різні форми запису числа 3945 і на основі їх аналізу роблять узагальнення; щоб дізнатися, скільки всього десятків, сотень у чотирицифровому числі, достатньо відкинути останню цифру (дві останні цифри) справа.

3. Первинне закріплення.

— У таблиці № 1 (завдання № 196) записано три числа і до першого з них вказано, скільки у ньому тисяч, сотень, десятків і одиниць. Визначте, скільки тисяч, сотень, десятків і одиниць у двох наступних числах.

За таблицею № 2 учні визначають, скільки в кожному числі всього тисяч; усього сотень; усього десятків; усього одиниць.

4. Дії над круглими тисячами.

Виконання завдання № 197 (за зразком).

9 тис. - 6 тис. = 3 тис. 6 тис. : 3 = 2 тис.

Учні розглядають зразок виконання завдання, а потім знаходять значення виразів з коментуванням біля дошки.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Завдання № 198 (з коментуванням).

Якщо k = 2000, то 8000 - k = 8000 - 2000 = 6000.

2. Розв'язування задач.

а) Задачу № 199 розв'язують самостійно.

Учні з високим рівнем знань складають вираз для розв'язання задачі, решта — розв'язують задачу окремими діями.

(Розв'язання: 48 + 48 : 12 + (48 - 8) = 92 (гр.).)

— Які ще запитання можна поставити до задачі?

б) Задачу № 200 розв'язують колективно. Учні складають вираз для розв'язування задачі та обчислюють його значення, якщо k = 45.

(Розв'язання: k : (15 : 5).)

— Складіть задачу, обернену до даної.

в) Задачу № 202 розв'язують самостійно.

(Розв'язання: 18 + 18 ∙ 3 = 72 (д.).)

— Складіть задачу з тим же сюжетом за виразом: 18 ∙ 3 - 18.

3. Виконання завдання № 201.

Першу частину завдання виконують фронтально, а другу — самостійно.

4. Цікаві вправи.

✵ На скільки треба зменшити число 3827, щоб у розряді одиниць мати цифру 2, у розряді десятків — цифру 1, у розряді сотень — цифру 3 і в розряді тисяч — цифру 2?

(Розв'язання: потрібно отримати чиєю 2312, віднявши від числа 3827 деяке число. Таким числом є різниця 3827 - 2312 = 1515. Отже, дане число потрібно зменшити на 1515.)

✵ Радіус круга 5 см. Чи поміститься у цьому крузі відрізок завдовжки 8 см?

✵ Виконання завдання № 203*.

IV. Підсумок уроку.

— Скільки у кожному числі тисяч, сотень, десятків, одиниць?

3245; 8040; 9106.

V. Домашнє завдання.

№№ 204. 205 (с. 33).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити