Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 25 Читання і записування п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Розв'язування задач з геометричним змістом (№№ 226-235)

Тема. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Розв'язування задач з геометричним змістом (№№ 226—235).

Мета. Формувати в учнів уміння читати і записувати п'ятицифрові числа, менші від 100 000; виконувати дії над круглими числами; удосконалювати обчислювальні навички і вміння учнів розв'язувати задачі.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця усних обчислень; схеми задач; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Пояснити розв'язання задачі № 224.

Колективно складають план розв'язування задачі; розв'язання записують окремими діями.

(Розв'язання: 1) 600 : 3 = 200 (кг) — становило жито;

2) 600 : 5 = 120 (кг) — зібрали пшениці;

3) 200 + 120 = 320 (кг) — зібрали жита і пшениці разом.)

2. Завдання для опитування.

а) Записати числа цифрами; сімнадцять тисяч п'ятсот тридцять; сімдесят тисяч п'ять; вісімдесят тисяч двадцять; дев'яносто тисяч триста один.

б) Знайти числа 800; числа 1000.

в) Записати кожну суму як одне число.

г) Виконати віднімання письмово.

(Результати обчислень: 211; 45; 337; 280.)

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Запиши «сусідів» числа 62099.

2) Виконай дії.

(Результати: 295; 663; 603; 638.)

№ 2

1) Запиши «сусідів» числа 51009.

2) Виконай дії.

(Результати: 435; 469; 530; 252.)

4. Усні обчислення.

а)

Числа

Знайти

900 і 300

суму

різницю

частку

б) Гра «Хто швидше допливе до берега?»

в) Виконання вправи № 226.

Фізкультхвилинка.

II. Розвиток математичних знань.

1. Виконання вправи № 227 (самостійно).

2. Виконання вправи № 228 (з коментуванням).

3. Усне обчислення значень виразів (№ 229).

4. Виконання завдання № 230 (з коментуванням).

936 : 72 = 13;

876 - 338 - 292 = 246;

876 - (338 - 292) = 830.

5. Розв'язування задач.

а) Задача № 231.

Після колективного аналізу задачі учні самостійно записують її розв'язання. Учитель надає допомогу тим учням, які її потребують.

(Розв'язання:

1) 200 - 74 = 126 (кв.) — становить решта;

2) 126 : 6 = 21 (кв.) — у цирк;

3) 74 + 21 = 95 (кв.) — у ляльковий театр і цирк;

4) 200 - 95 = 105 (кв.) — у кінотеатр.)

б) Задача № 232.

Учні ознайомлюються із записами і малюнком до задачі; складають і розв'язують задачу.

Міркування учня: у трикутнику AOЕ. відома довжина однієї сторони ОЕ = 18 см, дві інші сторони рівні (ОА = АЕ). Знаючи периметр трикутника, можемо знайти суму довжин сторін ОА і АЕ. Для цього виконаємо дію віднімання (72 - 18 = 54 (см)). Щоб знайти довжину сторони ОА. потрібно знайдений результат поділити на 2. (54 : 2 = 27 (см).) Отже, ОА = 27 см.

6. Диференційовано-групова робота.

а) Для учнів з високим та достатнім рівнем знань.

Задача. Велосипедист виїхав з міста у село, відстань між якими 18 км. частину шляху йому довелося іти пішки.

— Не розв'язуючи задачу, скажіть, який шлях більший: той, що велосипедист їхав, чи той, що він йшов. Чому?

— Зобразіть на малюнку обидві частини шляху, взявши 1 клітинку за 1 км.

— Скільки кілометрів велосипедист їхав? Складіть вираз до задачі.

(Розв'язання: 18 - 18 : 6 = 15 (км).)

— Якби велосипедист пройшов у частину шляху, то йому довелося б пройти більше чи менше кілометрів?

б) Для учнів із середнім рівнем знань.

— Складіть задачу за скороченим записом і розв'яжіть її.

I —100 кг

II — у 2 рази більше, ніж І

III — ?, від II

III. Підсумок уроку.

Виконання завдання № 233*.

IV. Домашнє завдання.

№№ 234, 235 (с. 38).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити