Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 26 Порівняння чисел. Читання і записування п’ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка (№№ 236-245)

Тема. Порівняння чисел. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка (№№ 236—245).

Мета. Формувати в учнів уміння порівнювати багатоцифрові числа в межах 100000; узагальнити правило визначення загальної кількості десятків, сотень, тисяч у числі; удосконалювати вміння розв'язувати задачі двома способами; повторити письмове ділення на одноцифрове та двоцифрове число.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця усних обчислень; схеми задач; картки для опитування.

Зміст уроку

І. контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити, як розклали на розрядні доданки числа 60070 і 60700 (№ 234).

б) Скласти план розв'язування задачі № 235. Пояснити розв'язання.

(Розв'язання:

1) 275 + 198 = 473 — сума двох доданків;

2) 853 - 473 = 380 — третій доданок;

3) 380 - 198 = 182 — різниця між третім і другим доданком).

2. Завдання для опитування.

✵ Кожну суму записати як одне число.

40 000 + 8  30000 + 300 + 30 + З

50 000 + 700  20000 + 3000 + 1

✵ Обчислити.

39000 - 30000 7000 ∙ 4 36000 : 9

✵ Розв'язати задачу на знаходження довжини третьої сторони трикутника.

АВ = ВС;

АВ = 15 см;

Периметр — 42 см

АС — ?

(Розв'язання: 42 - 15 ∙ 2 = 12 (см).)

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Виконай дії.

15000 + 5000 11000 ∙ 4 42000 : 2

2) Розв'яжи задачу.

На лісовій ділянці росло 957 беріз, лип — на 184 більше, ніж беріз, а дубів — на 688 менше, ніж лип. Скільки дерев росло на ділянці? (Відповідь:2786 дерев.)

№ 2

1) Виконай дії.

72000 - 70000 9000 ∙ 5 12000 : 6

2) Розв'яжи задачу.

В одній міській школі 1550 учнів, у другій — на 50 учнів менше, ніж у першій, а в третій — на 100 учнів більше, ніж у другій. Скільки учнів у третій школі? (Відповідь: 1600 учнів.)

4. Усні обчислення.

а) Гра «Хто швидше?»

5000

200

30


700

1000

3000


9

10

60000


Перший учасник змагань обчислює суми по рядках, а другий по стовпчиках. Відповіді записують у вільних клітинках. Два учні-«контролери» перевіряють обчислення учасників гри.

Переможе той, хто швидше виконає завдання правильно.

б) Гра «Знайди половину».

Учитель нагадує учням, що повинні зійтися усі результати виразів.

в) Розв'язування задач.

✵ Людина спить частину доби. Скільки годин спить людина? (8 год.)

✵ 9 учнів четвертого класу взяли участь у конкурсі «Кращий математик», це частина усіх учнів класу. Скільки учнів у четвертому класі? (36 учнів.)

✵ Дівчинка за 3 дні прочитала 27 сторінок. Скільки сторінок вона прочитає за 6 днів? (54 стор.).

✵ Одне число 300, а друге — на 40 більше. Чому дорівнює різниця цих чисел? Сума цих чисел? (40; 640)

✵ Знайдіть периметр прямокутника, ширина якого 7 см і вона у 3 рази коротша від його довжини. (56 см)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

— Порівняти числа:

305 і 350; 10001 і 10002; 9999 і 10000; 1 дм і 1 см; 1 км і 1 м.

2. Пояснення.

— З двох чисел менше те, яке під час лічби називають раніше.

Наприклад: 137 < 138; 2000 > 1999.

Порівнюючи числа, застосовуйте прийоми порозрядного порівняння, від вищих розрядів до нижчих.

Наприклад: 17326 < 28454, бо 1 дес. тис. < 2 дес. тис.

3. Первинне закріплення.

а) Розглянути записи і пояснити двома способами, чому дані нерівності правильні.

17459 < 17500   4 сот. < 5 сот.

1 дес. тис. = 1 дес. тис. 36709 > 8954

7 тис. = 7 тис.   36 тис. > 8 тис.

б) Виконання завдання № 236.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Самостійне виконання завдання № 237.

2. Усне виконання вправи № 238.

3. Виконання завдання № 239 (з коментуванням).

4. Виконання завдання № 240 (самостійно).

Учні виконують ділення і перевіряють результат дією множення.

5. Розв'язування задач.

а) Задача № 241.

Після колективного аналізу задачі та складання плану розв'язування учні з високим та достатнім рівнем знань самостійно записують розв'язання задачі, а решта працюють під керівництвом учителя.

(Розв'язання:

1) 355 - 89 = 266 — друге число;

2) 355 + 266 = 621 — сума двох чисел;

3) 874 - 621 = 253 — третє число.)

б) Творча робота над задачею № 241.

✵ Для учнів з високим і достатнім рівнем знань.

Змінити одне із чисел в умові так, щоб одержати у відповіді більше число. Здійснити перевірку розв'язання задачі.

(Перевірка. Дізнаємося, чи буде сума трьох чисел становити 874: 355 + 266 + 253 = 874.)

✵ Для учнів із середнім і початковим рівнем знань.

Змінити умову задачі так. щоб першою дією була дія додавання.

Записати розв'язання задачі.

(1) 355 + 89 = 444; 2) 355 + 444 = 799; 3) 874 - 799 = 75.)

в) Розв'язування задачі № 242 двома способами.

Колективно складають план розв'язування задачі двома способами.

Розв'язання записують самостійно.

(Перший спосіб: 200 ∙ 5 - 80 ∙ 5 = 600 (сл.)

Другий спосіб: (200 - 80) ∙ 5 = 600 (сл.).)

Учні з початковим рівнем знань розв'язують задачу окремими діями.

IV. Підсумок уроку.

— Порівняйте числа.

— Виконайте завдання № 243*. (213, 424, 636, 848.)

V. Домашнє завдання.

№№ 244. 245 (с. 39).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити