Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 27 Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Нумерація чотирицифрових та п'ятицифрових чисел»

Тема. Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Нумерація чотирицифрових та п'ятицифрових чисел».

Мета. Перевірити знання нумерації чотирицифрових та п'ятицифрових чисел; вміння розв'язувати задачі, знаходити значення виразів, порівнювати числа.

Варіант 1

1. Виконати завдання.

а) Записати цифрами числа; шість тисяч вісімсот сорок п'ять; десять тисяч шістсот; п'ятнадцять тисяч вісімдесят дев'ять; сімдесят тисяч п'ятсот два; сорок гри тисячі три.

б) Записати «сусідів» числа 80000.

2. Порівняти числа.

3. Виконати ділення. Результат перевірити множенням.

621 : 3   912 : 48

4*. Знайти значення виразу, виконуючи кожну дію письмово.

(840 - 359 ∙ 2) + 292 : 73.

5*. Розв'язати задачу.

Довжина відрізка АК 14 мм, що становить і довжини відрізка АВ. Знайти довжину відрізка АВ і накреслити його.

6**. Розв'язати задачу.

На трьох лялькових виставах побувало 786 дітей. Першу виставу подивилося 225 дітей, другу на 38 дітей більше. Скільки дітей подивилося третю виставу?

7*. Розв'язати задачу.

Семенкові залишилося прочитати 27 сторінок книжки. Це у 4 рази менше, ніж він прочитав. Скільки сторінок у книжні?

8*. Розв'язати задачу.

Скільки треба зробити розпилювань, щоб розрізати семиметрову колоду на півметрові частини?

Розв'язання:

1.

а) 6845; 10600; 15089; 70502; 43003.

б) 79999; 80001.

2. 37480 > 37408; 5050 < 50050;

23010 < 23100;  60090 > 60009.

3. 621 : 3 = 207; 912 : 48 = 19;

207 ∙ 3 = 621.  48 ∙ 19 = 912.

4. (840 - 359 ∙ 2) + 292 : 73 = 126.

1) 359 ∙ 2 = 718;

2) 840 - 718 = 122;

3) 292 : 73 = 4;

4) 122 + 4 = 126.

5. 14 ∙ 5 = 70 (мм) = 7 см.

6.** 1) 225 + 38 = 263 (д.) — подивилися другу виставу;

2) 225 + 263 = 488 (д.) — подивилися першу і другу вистави;

3) 786 - 488 = 298 (д.) — подивилися третю виставу.

7*. 27 + 27 ∙ 4 = 135 (ст.)

8*. 7 м : 50 см = 700 см ; 50 см = 14 (р.)

Варіант 2

1. Виконати завдання.

а) Записати цифрами числа: п'ять тисяч сто двадцять сім; сімдесят тисяч шістсот; тридцять тисяч сорок шість; дванадцять тисяч п'ятсот один; сімдесят дві тисячі чотири.

б) Записати «сусідів» числа 70000.

2. Порівняти числа.

3. Виконати ділення. Результат перевірити множенням.

618 : 3   292 : 73

4. Знайти значення виразу, виконуючи кожну дію письмово.

(540 - 387) ∙ 8 - 816 : 16

5. Розв'язати задачу.

Довжина відрізка DK 13 мм, що становить довжини відрізка DM. Знайти довжину відрізка DM і накреслити його.

6. Розв'язати задачу.

Протягом трьох днів бібліотеку відвідало 875 дітей. Першого дня у бібліотеці побувало 236 дітей, другого — на 42 дитини більше. Скільки дітей відвідало бібліотеку третього дня?

7. Розв'язати задачу.

До бази туристам залишилося пройти 36 км. Це у 4 рази більше, ніж вони подолали. Скільки кілометрів складає туристичний маршрут?

8. Розв'язати задачу.

Скільки треба зробити розпилювань, щоб розрізати триметрову колоду на півметрові частини?

Розв'язання:

1. а) 5127; 70600; 30046; 12501; 72004.

б) 69999; 70001.

2. 48370 > 48307; 4040 < 40040;

32020 < 32200;  70080 > 70008.

3. 618 : 3 = 206; 292 : 73 = 4:

206 ∙ 3 = 618.  73 ∙ 4 = 292.

4*. (540 - 387) . 8 - 816 :16 = 1173.

1) 540 - 387 = 153;

2) 153 ∙ 8 = 1224;

3) 816 : 16 = 51;

4) 1224 - 51 = 1173.

5*. 13 ∙ 4 = 52 (мм) = 5 см 2 мм.

6**. 1) 236 + 42 = 278 (д.) — відвідали бібліотеку другого дня;

2) 236 + 278 = 514 (д.) — відвідали бібліотеку першого і другого дня;

3) 875 - 514 = 361 (д.) — відвідали бібліотеку третього дня.

7*. 36 + 36 : 4 = 45 (км).

8*. 3 м : 50 см = 300 см : 50 см = 6 (р ).

Вказівка. Запропоновані завдання розподілені за чотирма рівнями складності.

1 — 3 завдання — початковий рівень; за кожну правильну відповідь — 1 бал;

4* — 5* завдання — середній рівень; за 4-е завдання 1 бал; за 5-е — 2 бали;

6** завдання — достатній рівень; за правильне розв'язання — 3 бали.

7* — 8* завдання — високий рівень; учень виконує одне з цих завдань (на вибір) або два; оцінюється завдання 3-ма балами.

Отже, усі правильно виконані завдання оцінюються 12-ма балами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити