Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 2 Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розв'язування рівнянь. Розміщення відрізків на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження третього доданка (№№ 11-21)

Тема. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розв'язування рівнянь. Розміщення відрізків на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження третього доданка (№№ 11—21).

Мета. Повторити прийоми письмового додавання і віднімання трицифрових чисел, ділення і множення круглих чисел; удосконалювати вміння знаходити значення буквених виразів; розв'язувати задачі на знаходження третього доданка; закріпити поняття про вертикальне і горизонтальне положення відрізків.

Обладнання. Схеми задач; таблиця усних обчислень; картки для опитування; картки з числами; посібник «Картки для поточного контролю знань. 4 клас» (авт. Походжай Н. Я., Шост Н.Б.)

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати тільки ті значення виразів із № 9, які виражені двоцифровим числом. (60, 14, 17)

б) Пояснити розв'язання задачі № 10.

(Розв'язання:

1) 45 : 5 = 9 (д.) — в одному ряду;

2) 12 - 5 = 7 (р.) — стільки рядів треба ще посадити;

3) 9 ∙ 7 = 63 (д.).)

(Відповідь: потрібно посадити ще 63 дерева.)

2. Картки для опитування.

№ 1

1) Запиши числа: дев'ятсот один; триста тридцять; п'ятсот п'ятнадцять; сто шістдесят дев'ять.

2) Обчисли.

48 : 6 + 8 35 : 7 ∙ 3 49 - 21 : 3 8 ∙ 3 - 6 ∙ 4

№ 2

1) Запиши число, в якому: 1 сот. 1 дес.; 2 сот. 2 дес. 3 од.; 5 сот. 8 од.

2) Обчисли.

49 : 7 + 9 64 : 8 ∙ 4 67 - 27 : 9 6 ∙ 3 - 2 ∙ 9

3. Робота з «Картками для поточного контролю знань» (№№ 1—2).

4. Усні обчислення.

а) «Ланцюжок».

(Відповідь: 7.)

б) Гра «Хто швидше?»

Учитель показує вираз, записаний на таблиці, а учні знаходять картку з відповіддю і піднімають її.

100 - 2 325 - 25 600 + 200

705 + 5 202 - 2 397 - 90

158 + 2 324 + 6 900 + 100

в) Задачі.

✵ Школярі вирішили посадити в парку 150 беріз. Вони посадили 70 дерев. Скільки беріз залишилося ще посадити? (80)

✵ У магазин привезли 227 телевізорів. Через тиждень залишилося 120 телевізорів. Скільки телевізорів продали за тиждень? (107)

✵ Спортсмен виконав підряд два стрибки. Довжина першого стрибка 3 м 12 см, а другого на 1 дм більша, ніж першого. Яка довжина другого стрибка? (3 м 22 см)

г) Математичний диктант.

✵ Записати результати:

100 : 20; 8 ∙ 4; 16 ∙ 2; 16 ∙ 2; 9 ∙ 30 ∙ 2; 7 ∙ 0.

✵ Невідоме число збільшили у 2 рази й одержали 140. Знайти невідоме число. (70)

✵ Скласти і записати три вирази на множення з числом 8.

ґ) Гра «Весела лічба».

Два учні виходять до дошки, беруть указки і починають лічбу одночасно. Завдання: знайти і назвати вголос на таблиці всі числа по порядку. Перемагає той, хто закінчив лічбу першим і не допустив помилки.

Доцільно викликати учнів з різних рядів, щоб увесь клас уважно стежив за указками і виправляв помилки у разі потреби.

101

111

105

103

112

108

115

110

106

114

100

117

107

116

119

113

104

109

102

118

д) Виконання завдань №№ 11, 12, 1.3.

II. Повторення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел.

1. Обчислити з коментуванням.

Учні докладно пояснюють обчислення.

2. Виконання завдання № 15 (із самоперевіркою).

3. Виконання завдання № 14.

Перші два рівняння учні розв'язують із коментуванням, решту — самостійно.

4. Виконання завдання № 16 (із коментуванням).

(а) Якщо а = 507, в = 328, то а + в = 507 + 328 = 835.

Якщо а = 507, в = 328, то а - в = 507 - 328 = 179.

б) 437 - 340 + 185 = 282

525 - (408 - 113) = 230)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задач.

а) Робота над задачею № 17.

Учні аналізують задачу за схемою.

Розв'язання задачі записують самостійно. Учням з початковим та середнім рівнем знань учитель надає допомогу.

(Розв'язання: 1) 127 + 65 = 192 (кг) — зібрали з другої ділянки;

2) 192 + 127 = 319 (кг) — зібрали з двох ділянок;

3) 450 - 319 = 131 (кг) — зібрали з третьої ділянки.)

б) Творча робота над задачею № 17.

— Змініть умову задачі так, щоб у другій дії потрібно було виконувати віднімання.

— Складіть задачу, обернену до даної.

в) Розв'язування задачі № 19*.

Спочатку учні намагаються самостійно виконати завдання. Якщо їм це не вдається, учитель пропонує знайти суму трьох послідовних чисел, наприклад, 4, 5, 6; повторити, що кожне наступне число більше від попереднього на 1; сформулювати обернене завдання: «Відомо, що сума трьох чисел, які стоять поряд, дорівнює 15. Які це числа?»

— Пригадайте, яка різниця номерів сусідніх будинків.

— Щоб визначити номери будинків, які стоять поряд на одному боці вулиці. потрібно знайти такі три числа, сума яких становить 54. Такими числами є: 16, 18, 20.

2. Робота з геометричним матеріалом.

Виконання завдання № 18 (самостійно).

3. Цікаві завдання.

✵ Від дня народження Тетянки до дня народження Іванка минає 52 дні. Скільки днів минає від дня народження Іванка до дня народження Тетянки, якщо рік не високосний? (Відповідь: 313 днів.)

✵ Шляхом їде вантажівка, маса якої 1000 кг. Керує нею дядько Степан. Його маса — 50 кг. У кузові вантажівки стоїть «Запорожець», маса якого 500 кг. У «Запорожці» сидять дядько Василь і тітонька Софія. Маса кожного з них - 100 кг. Визначте загальну масу. (Відповідь: 1750 кг.)

✵ Один з розділів книжки починається зі сторінки 465 і закінчується сторінкою, номер якої записано тими самими цифрами, але в іншому порядку. Скільки сторінок може мати розділ? (Остання сторінка розділу може бути: 546, 564, 645, 654. Отже, розділ може мати 82, 100, 181, 190 сторінок.)

✵ На аркуші записали двоцифрове число, а потім перевернули аркуш так, що верхній і нижній краї помінялися місцями. З'ясувалося, що число не змінилося. Яке число записали? (88, 96 і 69)

IV. Підсумок уроку.

— Виконайте дії з коментуванням.

V. Домашнє завдання.

№№ 20, 21 (с. 5 - 6).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити