Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 31 Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 275-282)

Тема. Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 275—282).

Мета. Ознайомити учнів з класами одиниць і тисяч, їх структурою і правилом читання багатоцифрових чисел, із вживанням поняття «клас»; закріплювати обчислювальні навички, вміння розв'язування задачі.

Обладнання. Таблиця розрядів і класів; схеми задач; «Картки для поточного контролю знань».

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Скласти вираз для розв'язування задачі № 273.

(Розв'язання: (300 - 28) : 8 = 34 (гр.).)

б) Із завдання № 274 (2) зачитати числа в порядку зростання.

(Відповідь: 60500; 234678; 600050; 999919.)

2. Завдання для опитування.

Виконання завдань №№ 44-45 із «Карток для поточного контролю знань».

1-ша група — завдання № 44 (с. 26);

2-га група — завдання № 45 (с. 27).

3. Усні обчислення.

а) «Ланцюжок».

б) Числовий лабіринт.

100 028   100 025  100 035

999 999   100 000  1000 000

100 030   110 000  100 032

— Прочитати числа.

— Пройти лабіринтом від найменшого числа до найбільшого (і навпаки).

— Яке число зайве? Чому?

— Обчислити суму другої колонки чисел. (310 025)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

— Визначте, скільки всього тисяч у числах:

589 341; 278 096; 53 705; 3 180; 243 499; 800 600.

1. Пояснення вчителя.

В усній нумерації розряди багатоцифрових чисел групують у класи. У кожному класі є три розряди. В межах шестицифрових чисел маємо два класи: перший і другий. Одиниці, десятки й сотні становлять перший клас одиниць. Одиниці тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч становлять другий клас — клас тисяч.

Клас тисяч (другий клас)

Клас одиниць (перший клас)

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

2

4

8

3

1

5

1

0

9

0

7

6

Одиниці, десятки і сотні це назви першого, другого і третього розрядів першого класу. Одиниці тисяч, десятки тисяч і сотні тисяч — назви першого, другого і третього розрядів другого класу.

Назви лічильних (розрядних) одиниць перших двох класів такі:

Для класу одиниць — одиниця, десяток, сотня; для класу тисяч — тисяча, десять тисяч, сто тисяч. Одиницею першого класу є одиниця, одиницею другого класу — тисяча.

Щоб прочитати чотири-, п'яти- або шестицифрове число, називають спочатку, скільки в ньому одиниць класу тисяч, а потім, скільки одиниць класу одиниць (слово одиниць не вимовляють).

2. Первинне закріплення.

а) Робота з таблицею класів і розрядів.

— Прочитайте перше число таблиці. Скільки в ньому одиниць класу тисяч? Класу одиниць?

— Прочитайте друге число. Що означає кожна з цифр у його запису?

— Що означають нулі в запису другого числа?

б) Перепишіть числа і підкресліть в кожному клас тисяч.

549244; 60780; 3021; 19680; 444444; 201010.

в) Запишіть цифрами числа, в яких: двісті сорок п'ять одиниць класу тисяч і триста сім одиниць класу одиниць; дев'яносто шість одиниць класу тисяч і вісімдесят три одиниці класу одиниць. (245 307; 96 083)

г) Виконання вправ №№ 276-277 (усно).

ґ) Фронтальне виконання вправи № 278.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Письмове ділення і множення на двоцифрове число (№ 279).

Завдання виконують з коментуванням.

(Результати обчислень: 684; 1104; 34; 7.)

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 280.

Міркування учня. Щоб відповісти на запитання задачі, треба дізнатись, скільки квартир побудували минулого року. Для цього 126 помножимо на 6. Побудували на 240 квартир більше. Отже, до знайденого добутку додаємо 240.

(Розв'язання: 126 ∙ 6 + 240 = 996 (кв.).)

— Складіть обернену задачу до даної.

б) Диференційована робота над задачею.

Задача. У фермерському господарстві заготовили 844 ц силосу. Протягом трьох місяців витрачали по 124 ц силосу щомісяця, а решта — порівну протягом чотирьох місяців. Скільки центнерів силосу, що залишився, витрачали кожного місяця?

✵ Учні з високим і достатнім рівнем знань самостійно розв'язують задачу.

✵ Учні із середнім і початковим рівнем знань працюють з учителем.

— Розгляньте скорочений запис задачі.

— Заповніть, подану схему. Впишіть у «віконечка» знаки дій.

— Запишіть вираз і обчисліть його.

((844 - 124 ∙ 3) : 4 = 118 00)

в) Складання та розв'язування задач за скороченим записом.

(Розв'язання: (364 - 32 ∙ 7) : 5 = 28 (б.).)

(Розв'язання: (390 - 30 ∙ 4) : 45 = 6 (авт.).)

— Складіть обернені задачі, в яких би запитувалось про число 4 (30, 390).

IV. Підсумок уроку.

— Як називається перший (другий) клас?

— Скільки розрядів у кожному класі?

— Які розряди входять до першого (другого) класу?

V. Домашнє завдання.

№№ 281, 282 (с. 45).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити