Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 32 Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100 і 1000 (№№ 283-293)

Тема. Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100 і 1000 (№№ 283-293).

Мета. Закріплювати уявлення учнів про класи одиниць і тисяч, їх розрядну структуру, вміння читати, записувати числа в межах мільйона; формувати вміння множити і ділити числа на 10, 100 і 1000.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця-схема; картки для опитування; диференційовані завдання.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Завдання № 281. Учні зіставляють відповіді з контрольними записами на дошці.

1) 345 284; 537000; 40120.

2) 57454 = 50 000 + 7 000 + 400 + 50 + 4;

570454 = 500 000 + 70 000 +400 + 50 + 4;

456702 = 400 000 + 50 000 + 6 000 + 700 + 2;

4037 = 4 000 + 30 + 7.

б) Скласти вираз для розв'язування задачі та обчислити його значення, якщо а = 890.

((а - (300 + 300 - 20); 890 - (300 + 300 - 20) = 310 (км).)

2. Завдання для опитування.

а) Прочитати числа: 703 894; 100 009; 919 706; 13 007: 800 008; 500 500.

б) Записати цифрами числа, які містять:

348 од. другого класу і 872 од. першого класу;

35 од. другого класу і 60 од. першого класу.

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Перепиши числа й підкресли у кожному з них клас тисяч:

318 485; 25 143; 481 000; 5 103.

2) Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

57 454; 754 560.

3) Розв'яжи задачу, склавши вираз.

Сума трьох чисел 100. Перше число 45, а друге — 28. Знайди третє число.

№ 2

1) Перепиши числа й підкресли у кожному з них клас тисяч:

237 458; 407 632; 63 037; 40 000.

2) Вирази в метрах і сантиметрах:

14 005 см; 35 090 см; 610 см; 40 375 см.

3) Розв'яжи задачу, склавши вираз.

У швейну майстерню завезли 28 м ситцю, 12 м сукна, а шовку — у 2 рази більше, ніж ситцю й сукна разом. Скільки метрів шовку завезли у швейну майстерню?

4. Усні обчислення.

а) Гра «Кращий математик».

Два учні, змагаючись на швидкість у обчисленнях значень виразів, обводять крейдою (один — синьою, а другий — червоною) відповіді до названих учнями класу виразів. У кінці гри визначається переможець.

320 : 8

530 + 90

800

40

750

120 ∙ 4

840 - 20

620

90

480

360 : 4

330 + 60

390


820

250 ∙ 3

950 - 150
б) Вправа № 283.

Прочитати числа, користуючись блок-схемою.

в) Математичний диктант (за №№ 285 — 286).

г) Виконання завдання № 287.

II. Вивчення новою матеріалу.

1. Підготовчі вправи.

а) Вправа № 288.

б) — Що означає цифра 1 в запису чисел: 1; 10; 100; 1000?

— У скільки разів 1 десяток більший від 1 одиниці? 1 десяток тисяч більший від 1 тисячі?

— Скільки нулів треба дописати до числа справа, щоб помножити це число на 10; на 100; на 1000?

2. Пояснення.

За поданими записами учні самостійно виводять правило множення і ділення чисел на 10, 100 і 1000.

3 ∙ 10 = 10 ∙ 3 = 30;

3 ∙ 100 = 100 ∙ 3 = 300;

3 ∙ 1000 - 1000 ∙ 3 = 3000.

3. Первинне закріплення.

а) Завдання № 290 виконують з коментуванням.

б) Завдання № 291 — самостійно за варіантами.

Варіант 1 — вирази, записані у першому стовпчику.

Варіант 2 — вирази, записані у другому стовпчику.

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

Диференційовано-групова робота.

✵ Для учнів з високим рівнем знань.

Задача. В школі навчається 100 учнів четвертих класів. Вони зобов'язалися зібрати 800 кг макулатури, а зібрали 1200 кг. На скільки кілограмів перевиконав зобов'язання кожний учень, якщо вони здали макулатури порівну?

Розв'яжіть задачу двома способами та вкажіть зручніший.

(Перший спосіб: 1200 : 100 - 800 : 100 = 4 (кг).

Другий спосіб: (1200 - 800) : 100 = 4 (кг).)

— Складіть обернену задачу і розв'яжіть її.

✵ Для учнів з достатнім рівнем знань.

Задача. 300 кг горіхів розклали у сітки, по 6 кг у кожній. Стільки ж є сіток горіхів по 4 кг у кожній. Яка маса всіх сіток з горіхами?

— Не розв'язуючи задачу, вкажіть, яке число одержимо у відповіді: більше чи менше за 300.

— Що означають вирази:

а) 4 ∙ (300 : 6) + 300;  б) 300 - 4 ∙ (300 : 6)?

— Складіть обернену задачу і розв'яжіть її.

✵ Для учнів із середнім та початковим рівнем знань.

Задача. Туристи за два дні повинні пройти 24 км. Першого дня вони пройшли всієї відстані. Скільки кілометрів повинні пройти туристи за другий день?

На дошці зображено схему відшукання способу розв'язування задачі.

— Користуючись схемою, розв'яжіть задачу окремими діями.

(Розв'язання: 1) 24 : 3 = 8 (км); 2) 24 - 8 = 16 (км).)

IV. Підсумок уроку.

— Скільки нулів треба відкинути в запису числа, щоб поділити це число на 10; на 100: на 1000?

— Зменшіть у 100 разів числа: 800: 90 000: 7300.

V. Домашнє завдання.

№№ 292, 293 (с. 46).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити