Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 33 Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв'язування задач (№№ 294-304)

Тема. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв'язування задач (№№ 294—304).

Мета. Узагальнити правила знаходження числа повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах; закріпити вміння розв'язувати задачі способом відношення.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця визначення числа десятків, сотень. тисяч у багатоцифрових числах; «Картки для поточного контролю знань»; схеми задач.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв'язання задачі № 293.

(Розв'язання: (740 - 10 ∙ 26) : 12 + 26 = 66 (ящ.).)

б) Назвати результати обчислень виразів із № 292.

(2600; 800000; 360; 1600; 400; 810.)

2. Завдання для опитування.

а) Виконання завдань із «Карток для поточного контролю знань».

1-ша група — № 47 (с. 28);

2-га група — № 48 (с. 28).

б) Вправи №№ 294 - 295.

в) Підкреслити однією рискою одиниці першого класу, двома одиниці другого класу.

300 516; 6804; 50 5005; 118 107.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

— Зі скількох десятків складається кожне з чисел: 100; 1000; 10000; 100 000?

1. Пояснення.

✵ Пояснити, як дістали кожну форму запису числа 182645.

✵ Показати, скільки цифр треба відкинути, щоб визначити число повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч.

висновок. Щоб дізнатися, скільки всього десятків у числі, треба відкинути останню цифру справа. Число, яке залишилося, покаже, скільки всього десятків у числі.

2. Первинне закріплення.

а) Скільки всього сотень у числі 645 338? Скільки всього тисяч? Десятків тисяч?

б) Виконання вправи № 297.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Знаходження значень виразів (№ 298).

702 - 384 + 75 = 393 78 : 13 = 6

(140 + 350) : 7 = 70  7 ∙ 0 = 0

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 299.

Учні з високим і достатнім рівнем розв'язують задачу складанням виразу, решта — окремими діями.

(Розв'язання: (240 : 10 - 2) ∙ 10 = 220 (пр.).)

б) Задача № 300.

Прочитати задачу. Розглянути короткий запис задачі. Самостійно ознайомитися зі зразком міркування. Повторити міркування. Скласти план розв'язування задачі.

1) У скільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг?

2) Скільки потрібно кілограмів ячменю, щоб замінити 120 кг вівса?

(Розв'язання:

1) 120 : 4 = 30 (р.)

2) 3 ∙ 30 = 90 (кг).)

в) Задача.

Щоб приготувати борщ, на кожні 100 г м'яса треба взяти 60 г буряків. Скільки грамів таких буряків треба взяти на 600 г м'яса?

На дошці записано вирази:

1) 600 : 100; 2) 600 - 100; 3) 600 : 60; 4) 60 ∙ (600 : 100); 5) 60 : (600 : 100).

— Який із поданих виразів є розв'язком задачі? Поясніть, чому вибраний вираз є розв'язком задачі.

(Розв'язком задачі є четвертий вираз. Якщо знайти частку чисел 600 і 100, то знайдемо, у скільки разів більше грамів буряків треба взяти на 600 г м'яса, ніж на 100 г м'яса.

Щоб дізнатися це. треба 600 поділити на 100. Якщо на 100 г м'яса треба взяти 60 г буряків, то на 600 г м'яса треба взяти буряків у «600 поділити на 100» разів більше, ніж 60. Щоб збільшити число 60 у кілька разів, треба це число помножити на частку чисел 600 і 100. На 600 г м'яса треба взяти «60 помножити на частку чисел 600 і 100» грамів буряків.)

ґ) Задача.

36 кг сої містить 7 кг жирів. Скільки кілограмів такої сої містить 14 кг жирів?

На дошці подано схему відшукання способу розв'язування задачі від запитання до числових даних.

Користуючись схемою, поясніть, як знайти, скільки кілограмів сої містить 14 кг жирів.

(Щоб дати відповідь на запитання задачі, треба дізнатися, скільки кілограмів сої містить 7 кг жирів і у скільки разів число 14 більше, ніж 7. Скільки кілограмів сої містить 7 кг жирів — відомо. Невідомо, у скільки разів число 14 більше, ніж 7. (Розв'язання: 36 ∙ (14 : 7) = 72 (кг).)

3. Самостійна робота.

Виконання завдань №№ 301 - 302.

Задачу № 302 розв'язують учні з високим рівнем знань.

5 кг л. с. — 7 кг в. с.

15 кг л. с. — ?

(Розв'язання: 7 ∙ (15 : 5) = 21 (кг).)

IV. Підсумок уроку.

— Поясніть, як дізнатися, скільки всього сотень, усього тисяч, усього десятків тисяч, усього сотень тисяч міститься у числі.

V. Домашнє завдання.

№№ 303, 304 (с. 48); правило на с. 47.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити