Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 34 Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Римські цифри (№№ 305-314)

Тема. Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Римські цифри (№№ 305—314).

Мета. Узагальнити уявлення учнів про десяткову систему числення, правила читання і запису багатоцифрових чисел; ознайомити учнів з римськими цифрами; повторити способи розв'язування рівнянь: формувати уміння розв'язувати задачі.

Обладнання. Схеми задач; таблиця для усних обчислень; нумераційна таблиця; «Карти для поточного контролю знань».

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв'язання задачі № 303. Зачитати відповідь до задачі.

(На 4 дні раніше строку бригада виконала роботу.)

б) Скласти вираз для розв'язання задачі № 304.

((114 - 5 ∙ 18): 2 = 12 (с.).)

2. Завдання для опитування.

а) Записати число 320 809.

Визначити, скільки всього десятків, сотень, тисяч у записаному числі.

б) Обчислити.

360 000 : 100 ∙ 10  5200 ∙ 100 : 1000

в) Виконання завдань із «Карток для поточного контролю знань».

1-ша група — № 49 (с. 29).

2-га група — № 50 (с. 29).

3. Усні вправи.

а) Гра «Хто швидше?»

б) Збільшити у 10 разів числа: 300; 2000; 80000.

Зменшити у 100 разів числа: 50 000; 270 000; 2400.

в) Знайти: від 2 кг; від 1 км.

г) Задача.

У сувої було 100 м тканини. всієї тканини використали для пошиття костюмів. Скільки метрів тканини залишилося? (100 - 100 : 4 = 75 (м).)

ґ) Задача.

Синиця з'їдає за добу стільки комах, скільки важить сама. За місяць (30 днів) вона знищує 600 г комах. Яка маса синиці? (20 г)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Виконання вправи № 305.

2. За текстом вправи № 306 учні ознайомлюються з десятковою системою числення.

3. Перевірка рівня засвоєння учнями прочитаного тексту за допомогою контрольних запитань.

— Які числа називаються натуральними?

— Яке найменше натуральне число?

— Чи існує найбільше натуральне число?

— Чому система числення, якою ми користуємось, називається десятковою?

— Назвати розрядні одиниці (числа) першого, другого, третього розряду.

— Назвати розряди, які утворюють клас тисяч.

— Яка лічильна одиниця першого (другого) класу?

— Як прочитати багатоцифрове число?

4. Ознайомлення з римськими цифрами (за № 309).

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Фронтальне виконання завдань №№ 307, 308, 310.

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 311.

Учні з високим та достатнім рівнем знань розв'язують задачу самостійно, решта — під керівництвом учителя.

— Складемо план розв'язування задачі.

1) Скільки слив було у великих ящиках?

2) Скільки слив було в малих ящиках?

3) Скільки кілограмів слив клали у малий ящик?

(Розв'язання: (428 - 16 ∙ 20) : 12 = 9 (кг).)

б) Задача.

Зі 100 г морської води можна одержати 3 г солі. Скільки грамів такої морської води потрібно взяти, щоб одержати 96 г солі?

На дошці записано схему розв'язання задачі.

— Які знаки дій треба вставити у віконечка?

— Поясніть, чому такі знаки ви ставили у «віконечка».

(Розв'язання: 100 ∙ (96 : 3) = 3200 (г).)

3. Виконання завдання № 312.

(Відповідь: 1001, 1010; 1100, 2000.)

IV. Підсумок уроку.

— Продовжіть думку:

✵ Лічба починається з ... .

✵ Натуральний ряд чисел становить ....

✵ Десять одиниць становить ... .

✵ Десять десятків становить ....

✵ Щоб дістати число, що йде за даним, треба ... .

V. Домашнє завдання.

№№ 313, 314 (с. 51).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити