Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 40 Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання величин»

Тема. Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання величин».

Мета. Перевірити знання нумерації шестицифрових чисел, обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі, порівнювати та перетворювати одиниці вимірювання величин.

Варіант І

1. Виконати завдання.

а) Записати число 230 608 у вигляді суми розрядних доданків;

б) Записати число, яке складається із 36 одиниць другого класу і 4 одиниці першого класу;

в) 32 збільшити у 1000 разів;

г) 80 000 зменшити у 100 разів.

2. Заповнити пропуски так, щоб рівності були правильними.

3. Порівняти одиниці вимірювання величин.

4*. Знайти значення виразів.

520 - 20 - 3   540 : 36 1 т : 5

(630 + 90) : 3  28 . 23 3 м - 10 см

5*. Розв'язати задачу.

Довжина прямокутника становить 6 см, а ширина — у 2 рази коротша. Знайти периметр цього прямокутника.

6**. Розв'язати задачу.

В ящики по 10 кг і 5 кг розклали 400 кг огірків. Ящиків місткістю 5 кг було 24. Скільки знадобилося ящиків місткістю по 10 кг?

7*. Розв'язати задачу.

До двоцифрового числа дописали зліва цифру 4. На скільки збільшилося це число?

8*. Розв'язати задачу.

Тетянка і Миколка зірвали разом 112 горіхів. Після того, як вони з'їли порівну горіхів, у Тетянки залишилося 62 горіхи, а в Миколки — 26. Скільки горіхів зірвав Миколка?

Розв'язання:

1.

а) 230608 = 200 000 + 30 000 + 600 + 8;

б) 36 004;

в) 32 000;

г) 800.

2.

2 км 500 м = 2500 м;   708 кг = 7 ц 08 кг;

4 дм 8 см = 480 мм;   18т 10кг = 18010 кг.

3.

4 м < 4000 см;    37 м 480 см > 37 м 408 см;

7 т 5 ц > 7 т 50 кг;   25 мм < 2 дм 4 мм.

4*.

520 - 20 ∙ 3 = 460; 540 : 36 = 15; 1 т : 5 = 2 ц;

(630 + 90) : 3 = 240; 28 ∙ 23 = 644; 3 м - 10 см = 290 см.

5*. (6 + 6 ; 2) ∙ = 18 (см)

6**. (400 - 5 ∙ 24) : 10 = 28 (ящ.)

7*. Число збільшилося на 400.

8*.

1) 62 + 26 = 88 (г.) — залишилося;

2) 112 - 88 = 24 (г.) — з'їли діти;

3) 24 : 2 = 12 (г). — з'їв Миколка;

4) 26 + 12 = 38 (г.) — зірвав Миколка.

Варіант 2

1. Виконати завдання.

а) Записати число 802 026 у вигляді суми розрядних доданків;

б) Записати число, яке складається із 50 одиниць другого класу і 2 одиниць першого класу;

в) 520 збільшити у 1000 разів;

г) 9000 зменшити у 100 разів.

2. Заповнити пропуски так, щоб рівності були правильними.

3. Порівняти одиниці вимінювання величин.

4. Знайти значення виразів.

140 + 70 . 3   768 : 12 1 км : 4

(540 + 80) : 4  32 - 24 1т - 200 кг

5*. Розв'язати задачу.

Ширина прямокутника становить 4 см, а довжина — у 3 рази довша. Знайти периметр цього прямокутника.

6**. Розв'язати задачу.

Із 9 кг вершків отримали 2 кг масла. Скільки кілограмів масла можна отримати із 108 кг вершків?

7*. Розв'язати задачу.

До двоцифрового числа дописали зліва цифру 7. На скільки збільшилося це число?

8*. Розв'язати задачу.

Іринка і Сашко зірвали разом 116 яблук. Після того, як вони з'їли порівну яблук, у Іринки залишилося 63 яблука, а в Сашка — 25. Скільки яблук зірвав Сашко?

Розв'язання:

1.

а) 802 026 = 800 000 + 2 000 + 20 + 6;

б) 50 002;

в)520 000:

г) 90.

2.

5080 м = 5 км 80 м;  3 дм 2 см = 320 мм;

3 ц 25 кг = 325 кг;  1025 кг = 1 т 25 кг.

3.

10 м 9 дм > 10 м 10 см;  30 км 100 м < 31 000 м;

45 ц < 5 т 4 ц;   7 т 5 ц = 7 т 500 кг.

4*.

140 + 70 ∙ 3 = 350; 768 : 12 = 64; 1 км : 4 = 250 м;

(540 + 80) : 4 = 155; 32 ∙ 24 = 768; 1 т - 200 кг = 800 кг.

5*. (4 + 4 ∙ 3) ∙ 2 = 32 (см).

6**. 2 ∙ (108 : 9) = 24 (кг).

7*. Число збільшилося на 700.

8*.

1) 63 + 25 = 88 (ябл.) — залишилося;

2) 116 - 88 = 28 (ябл.) — з'їли діти;

3) 28 : 2 = 14 (ябл.) — з'їв Сашко;

4) 14 + 25 = 39 (ябл.) — зірвав Сашко.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити