Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 43 Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390-396)

Тема. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390 — 396).

Мета. Ознайомити учнів з прийомами письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел у межах мільйона; закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі та рівняння.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; «Картки для поточного контролю знань»; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашньою завдання.

а) Записати вираз (№ 388). Знайти значення виразу, якщо к = 240; b = 260. (k - b : 10; якщо k = 240, b = 260, тo k - b : 10 = 240 - 260 : 10 = 214.)

б) Зачитати результати виразів, які записані в останньому стовпчику (№ 389).

(356 - (104 - 87) = 339; 356 - 104 - 87= 165.)

2. Завдання для опитування.

Виконання завдань №№ 57 58 (с. 33) із «Карток для поточного контролю знань».

3. Усні обчислення.

а) Обчислити «ланцюжок».

(Вказівка. У другому «ланцюжку» віднімають і додають добутки чисел.)

б) Математичний диктант.

✵ Знайти суму чисел: 510 і 240; 335 і 305;

✵ Знайти різницю чисел: 800 і 150; 930 і 310;

✵ Суму чисел 250 і 800 зменшити у 10 разів;

✵ Різницю чисел 380 і 200 збільшити у 100 разів.

750; 640; 650; 620; 105; 18000.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

Виконання завдання № 390.

Учні перевіряють, чи правильно розв'язано приклади.

2. Самостійне опрацювання нового матеріалу.

— Виконайте дії з поясненням.

Висновок. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел виконується так само, як додавання і віднімання трицифрових чисел.

3. Первинне закріплення.

а) Виконання дій з поясненням (№ 391 (1)).

б) Обчислення значень буквених виразів (№ 391 (2)).

Якщо а = 3575, b = 75431, то а + b - 3575 + 75431 = 79006.

Якщо a = 3575, b = 75431, то b - а = 75431 - 3575 = 71856.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування рівнянь (№ 391 (3)).

Завдання виконують з коментуванням.

(х = 730341; х = 65889.)

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 392.

— Розгляньте скорочений запис задачі:

Було — ?

Вивезли — 7250 кг

Залишилося — ?, на 3240 кг менше, ніж вивезли

— Складемо план розв'язування задачі.

1) Скільки кілограмів картоплі залишилося в овочесховищі?

2) Скільки кілограмів картоплі було в овочесховищі?

Учні з високим і достатнім рівнем знань розв'язують задачу складанням виразу: (7250 + (7250 - 3240) = 11260 (кг))

Учні з середнім і початковим рівнем знань записують розв'язання окремими діями з поясненням.

б) Творча робота над задачею № 392.

— Змініть умову задачі так, щоб першою дією була дія додавання.

— Складіть і розв'яжіть задачу, обернену до даної.

— Змініть одне із чисел в умові так, щоб у відповіді одержати більше число.

в) Задача № 393.

— Розкажіть зміст задачі за скороченим записом.

22 кг — 5 кг

? — 75 кг

Учні з високим та достатнім рівнем знань розв'язують задачу самостійно, решта — працюють з учителем.

— Закінчіть розв'язання задачі. Поясніть розв'язання. (Відповідь: потрібно 330 кг насіння, щоб одержанні 75 кг олії.)

ІV. Підсумок уроку.

Обчисліть:

V. Домашнє завдання.

№№ 395, 396 (с. 64).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити