Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 48 Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв'язування задач (№№ 431-438)

Тема. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв'язування задач (№№ 431—438).

Мета. Ознайомити учнів із прикладами письмового додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини та маси; закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі вивчених видів.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; таблиця «Іменовані числа»; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Скласти вираз для розв'язування задачі № 429 (3 ∙ (10 : 2) = 15 (ш.).)

б) Зачитати значення виразів із вправи № 430 (70123; 3175.)

2. Завдання для опитування.

а) 3 чисел 40, 60, 74, 80 виписати ті значення букви а, при яких правильна нерівність: а - 34 > 40. (Буде правильною: (а = 80.)

б) Скласти задачу за поданою схемою.

3. Картки для опитування.

№ 1

Розв'яжи задачу.

Периметр трикутної ділянки 970 м. Довжина однієї сторони ділянки 220 м, а другої — 340 м. На скільки метрів найкоротша сторона менша від найдовшої?

(Відповідь: найкоротша сторона трикутної ділянки на 190 м менша від найдовшої.)

№ 2

Розв'яжи задачу.

Із 12 кг борошна виходить 16 кг хліба. Скільки хліба вийде з 96 кг борошна?

(Відповідь: 128 кг хліба.)

4. Усні обчислення.

а)

а

460

2000

1500

3300

100

а : 10


а ∙ 10 - 100


б) Задачі.

✵ На двох машинах привезли зерно, по 3 т на кожній. Скільки всього кілограмів зерна привезли? (6000 кг)

✵ Учень виконав три стрибки. Довжина першого стрибка 205 см, другого — на 5 см менша, ніж першого, а третього — на 15 см довша, ніж другого. Яка довжина третього стрибка? (215 см)

✵ Щоб нагодувати тигра, потрібно 30 кг м'яса, а шлунок вусатою кита вмішує 3 т їжі. У скільки разів більше може з'їсти кит, ніж тигр? (У 100 разів більше.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

Виконання завдання № 431.

2. Самостійне опрацювання матеріалу.

— Розв'яжіть задачу.

Щоб виміряти глибину води в ставку, у нього опустили шнур з вантажем. Довжина всього шнура 10 м 5 дм; над водою залишилось 2 м 25 см. Яка глибина води в ставку?

— Щоб відповісти на запитання задачі, потрібно від загальної довжини шнура відняти довжину частини, яка залишилася над водою:

10 м 5 дм - 2 м 25 см.

— Перетворіть 5 дм на сантиметри. Тоді вираз матиме такий вигляд:

10 м 50 см - 2 м 25 см = 8 м 25 см;

або 1050 см - 225 см = 825 см.

Висновок. Іменовані числа можна додавати і віднімати письмово двома способами:

1) додавати і віднімати так, як вони записані;

2) замінити кожне число меншими одиницями вимірювання довжини або маси і виконати дії.

Наприклад,

46 м 05 см - 8 м 57 см = 37 м 48 см

40 т 780 кг + 27 т 085 кг = 67 т 865 кг

3. Первинне закріплення.

Виконання завдань №№ 432, 434.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задач.

а) Задача № 433.

На дошці — скорочений запис задачі.

10 с — 12 ударів

1 хв — ?

— Розв'яжіть задачу самостійно.

Вказівка (для учнів з початковим і середнім рівнем знань): 1 хв перетворити в 60 с.

(Розв'язання: 12 ∙ (60 : 10) = 72 (уд.).)

б) Складіть задачу, обернену до даної.

в) Задача № 435.

— Повторіть задачу за скороченим записом.

— Розберемо задачу від запитання до даних.

— Складемо план розв'язування задачі.

1) Яка маса курки?

2) Яка маса курки і гуски разом?

3) Яка маса індика?

4) Яка маса усієї птиці?

Розв'язання:

1) 5 кг 720 г - 3 кг 345 г = 2 кг 375 г

2) 5 кг 720 г + 2 кг 375 г = 8 кг 095 г

3) 8 кг 095 г + 4 кг 390 г - 12 кг 485 г

4) 12 кг 485 г + 8 кг 095 г = 20 кг 580 г

(Відповідь: маса усієї птиці 20 кг 580 г.) г) Задачу № 436 розв'язують самостійно.

50 п. — 1 ц 50 кг

100 п. — ?

(Розв'язання: 150 ∙ (100 : 50) = 300 (кг) = 3 (ц).)

— Розв'яжіть задачу іншим способом.

(150 : 50 ∙ 100 = 300 (кг).)

г) Самостійна робота.

1) Знайти суму і різницю іменованих чисел: 20 ц 45 кг і 9 ц 8 кг; 9 км 080 м і 4 км 120 м.

2) У будинку 96 квартир. Третя частина квартир двокімнатні, а решта трикімнатні. Скільки трикімнатних квартир у будинку?

(Результати: 1) 29 ц 53 кг; 11ц 31 кг; 13 км 200 м; 4 км 960 м.

2) 64 трикімнатні квартири.)

IV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання.

№№ 437, 438 (с. 70).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити