Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 4 Зв'язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32-41)

Тема. Зв'язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32-41).

Мета. Повторити табличне множення і ділення, правила множення чисел 1 та 0; розвивати уміння розв'язувати вирази та задачі двома способами, знаходити значення виразів зручним способом.

Обладнання. Таблиця множення і ділення; посібник «Картки для поточного контролю знань. 4 клас» (авт. Походжай Н. Я.. Шост Н.Б.); сигнальні картки.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати складені рівняння. Пояснити їх розв'язання (№ 30).

б) Пояснити розв'язання задачі № 31.

(Розв'язання:

1) 30 ∙ 4 = 120 (кг) — завезли до їдальні;

2) 120 : 3 = 40 (кг) — витратили за два дні;

3) 120 - 40 = 80 (кг).)

(Відповідь: у їдальні залишилося 80 кг картоплі.)

2. Робота з «Картками для поточного контролю знань» (за варіантами).

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Обчисли вираз: 8 + 8 + 8+ 8 + 8 + 8.

Заміни додавання множенням. З цього виразу на додавання склади ще один вираз на множення.

2) Знайди невідомі числа та обчисли їх суму.

7 ∙ a = 49    b : 4 = 9

№ 2

1) Обчисли вираз: 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6.

Заміни додавання множенням. З цього виразу на додавання склади ще один вираз на множення і два вирази на ділення.

2) Порівняй вирази і постав знаки >, < або = .

4. Виконання завдання № 32 (із самоперевіркою).

II. Повторення правил множення чисел 1 та 0.

1. Робота над вправою № 33.

Учні пояснюють, як знайшли результати обчислень, формулюють правила за рівностями:

— Наведіть до кожного правила числові вирази.

2. Виконання завдання № 35 (з коментуванням).

3. Гра «Знайди пару».

— Знайдіть вирази з однаковим значенням.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачею № 36.

Учні під керівництвом учителя розв'язують задачу двома способами.

(Перший спосіб: (18 + 12) : 6 = 5 (ящ.).

Другий спосіб: 18 : 6 + 12 : 6 = 5 (ящ.).)

— Змініть умову задачі, щоб запитання звучало так: Скільки кілограмів ягід було в кожному ящику?

2. Обчислення виразів.

а) Знаходження значення виразів двома способами (№ 37).

✵ (2 + 7) ∙ 5 = 9 ∙ 5 = 45

(2 + 7) ∙ 5 = 2 ∙ 5 + 7 ∙ 5 = 10 + 35 = 45

✵ (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

(18 + 24) : 6 = 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

✵ 24 : (2 ∙ 3) = 24 : 6 = 4

24 : (2 ∙ 3) = 24 : 2 : 3 = 4

✵ (18 ∙ 8) : 2 = 144 : 2 = 72

(18 ∙ 8) : 2 = (18 : 2) ∙ 8 = 9 ∙ 8 = 72

б) Розв'язування виразів зручним способом (№ 38).

Учні знаходять і пояснюють зручний спосіб обчислення виразів.

2 ∙ 6 ∙ 3 = 2 ∙ 3 ∙ 6 = 6 ∙ 6 = 36

81 : (3 ∙ 3) = 81 : 9 = 9

(7 + 9) ∙ 5 = 7 ∙ 5 + 9 ∙ 5 = 35 + 45 = 80

(54 + 36) : 6 = 54 : 6 + 36 : 6 - 9 + 6 = 15

3. Розв'язування задачі № 39*.

(Відповідь: в першому бідоні було 18 л молока, а в другому — 6 літрів.)

IV. Підсумок уроку.

1. Інтерактивна гра «Закінчи твердження».

✵ 3 кожної рівності на множення можна скласти...

✵ Щоб знайти невідомий множник, потрібно...

2. Знаходження частки з поясненням.

V. Домашнє завдання.

№№ 40, 41 (с. 8).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити