Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 49 Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел (№№ 439-447)

Тема. Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел (№№ 439—447).

Мета. Ознайомити учнів з круглими числами; узагальнювати прийоми розв'язування задач; закріплювати вміння знаходити периметр прямокутних ділянок за планом.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; таблиця «Периметр прямокутника»; «Картки для поточного контролю знань».

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв'язання задачі № 437.

(180 - (180 : 3 + 9 ∙ 3) = 93 (а).)

б) Із завдання № 438 зачитати результати обчислення виразів з іменованими числами.

(10 ц 9 кг - 5 ц 68 кг = 4 ц 41 кг; 5 кг 708 г + 4 кг 840 г = 10 кг 548 г.)

2. Завдання для опитування із «Карток для поточного контролю знань».

1- ша група — № 62 (с. 35);

2- га група — № 64 (с. 36).

Розв'яжіть задачу.

На 2 сукні потрібно 5 м тканини. Скільки таких суконь можна пошити з 20 м такої тканини?

— Розв'яжіть задачу двома способами:

(Перший спосіб: 2 ∙ (20 : 5) = 8 (с.).

Другий спосіб: 5 м = 500 см; 2000 : (500 : 2) = 8 (с.).)

3. Усні обчислення.

а) Числовий «ланцюжок».

б) Гра «Чарівний ключик».

Кожен ключик підходить лише до одного замка. З'єднайте їх стрілками. Переможе той, хто швидше «відімкне» всі замки.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

— Серед поданих чисел виберіть і назвіть ті, запис яких закінчується нулем: 1002; 20000; 750; 9050; 13405; 18870; 6002; 9009; 10000.

2. Пояснення.

— Числа, які закінчуються нулем або кількома нулями, називають круглими числами.

100; 720; 410050; 80; 32400 — круглі числа.

3. Первинне закріплення.

а) Читання вправи № 439.

б) Назвати результати таблиці множення на 5, що є круглими числами.

в) Виконання вправи № 440.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 442.

340055 - 43380 = 296675; 424888 - 285099 = 139789.

— Перевірте віднімання додаванням.

2. Знаходження периметра прямокутної ділянки за планом.

а) — Знайдіть периметр кожної ділянки за планом, поданим на таблиці.

Завдання виконують з коментуванням.

(Периметр першої ділянки 46 м; другої — 30м; третьої — 20 м.)

б) Самостійне виконання завдання № 443.

(Відповідь: периметр ділянки з картоплею 44 м; ділянки з огірками — 24 м; ділянки з помідорами — 16 м.)

3. Розв'язування задач.

а) Задача № 441.

— Розгляньте схему задачі.

В ході колективного аналізу задачі на дошці ведеться запис:

с км — пройшов турист до зустрічі;

(с ∙ 3) км — проїхав велосипедист до зустрічі;

(с + с ∙ 3) км — відстань між містом і селом.

— Обчисліть значення виразу, якщо с = 12.

(12 + 12 ∙ 3 = 48 (км).)

б) Задача. Першого дня автомобіль проїхав а км, другого — b кілометрів, третього — на 385 км менше, ніж за перші два дні разом. Скільки кілометрів проїхав автомобіль третього дня?

— Складіть вираз і розв'яжіть задачу, якщо а = 472; b = 368.

Учні з початковим та середнім рівнем знань працюють під керівництвом учителя.

а км — проїхав автомобіль першого дня;

b км — проїхав другого дня;

(а + b) км — проїхав за два дні разом;

(а + b) - 385 — проїхав автомобіль третього дня.

(Відповідь: третього дня автомобіль проїхав 455 км.)

в) Творча робота над задачею.

✵ Для учнів з високим рівнем знань.

— Складіть і розв'яжіть подібну задачу, дібравши самостійно числові дані.

✵ Для учнів з достатнім рівнем знань.

— Складіть і розв'яжіть подібну задачу за виразом: (168 + 204) - 193.

✵ Для учнів із середнім та початковим рівнем знань.

— Змініть третє число у задачі так, щоб у відповіді вийшло більше число.

г) Самостійна робота. Розв'язування задачі № 444.

(Відповідь: за 3 дні фабрика виробила 43120 метрів тканини.)

г) Складання задач за короткими записами (№ 445). Роботу можна проводити в парах.

IV. Підсумок уроку.

— Які числа називають круглими?

— Як знайти периметр прямокутника?

V. Домашнє завдання.

№№ 446, 447 (с. 72).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити