Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 53 Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Розв’язування задач (№№ 473-481)

Тема. Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Розв'язування задач (№№ 473—481).

Мета. Ознайомити учнів з прийомом округлення при додаванні і відніманні; закріплювати навички письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел, вміння розв'язування задачі.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і перевіряють виконання завдань.

2. Усні обчислення.

а)

б) Скільки часу пройшло від початку доби, якщо годинник показує чверть на 9-ту годину вечора? (20 год 15 хв)

в) У школі навчається 400 учнів. Доведіть, що хоча б двоє учнів народилися в один і той самий день.

(1 рік = 365 днів, а учнів 400; якщо 365 учнів народилися у різні дні року, то решта (400 - 365 = 35) учнів народилися в один із тих днів, що і перші 365 учнів.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

До кожного з наведених чисел назвіть найближче кругле число.

27; 359; 711; 896; 333.

2. Пояснення.

— При додаванні і відніманні іноді застосовують прийом округлення.

— Розгляньте записи і спробуйте самі пояснити, як застосовується спосіб округлення.

Міркування учня. Нам треба до 35 додати число 29. Замість числа 29 додамо найближче кругле число 30 і знайдемо суму: 35 + 30 = 65. Число 65 більше від шуканої суми на 1, бо додавали 30, а не 29. Віднімемо від 65 одиницю. Отримаємо 64. Аналогічно пояснюють знаходження різниці чисел:

3. Первинне закріплення.

а) Виконання вправи № 473 (усно).

б) Самостійне виконання завдання № 474.

38 + 18 = 56 47 + 99 = 146 360 - 37 = 323

92 - 46 = 46 485 + 198 = 683

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Завдання № 475 виконують з коментуванням.

30 ∙ х > 100. якщо х = 5; 8; 10.

240 : х < 120, якщо х = 3; 5; 8: 10.

20 - х > 12, якщо х = І; 3; 5.

2. Розв'язування задач,

а) Задача № 476.

На дошці подано короткий запис задачі.

1) Скільки осіб виїхало на змагання?

2) Скільки команд виїхало на змагання?

До кожного запитання плану розв'язування задачі виберіть дію.

(1)217 - 173 = 44 (ос.);

2) 44 : 11 = 4 (к.).)

— Поясніть розв'язання задачі.

(До першого запитання треба обрати дію віднімання. 217 дітей — це загальна кількість дітей, які виїхали на змагання і залишилися в таборі. Від 217 віднімемо 173, буде 44. 44 особи виїхали на змагання. Відповідь на друге запитання можна одержати, виконавши дію ділення. Щоб дізнатися, скільки команд виїхало на змагання, треба знати, скільки разів число 11 вміщується у числі 44; 44 поділимо на 11, буде 4. 4 команди виїхало на змагання.)

б) Задача.

На складі було 468 кг цукру в дев'яти однакових мішках. Коли деяку масу цукру відправили в магазин, то на складі залишилося 5 мішків цукру. Скільки кілограмів цукру відправили в магазин?

— На дошці записано 2 способи розв'язання задачі. Поясніть розв'язання задачі кожним способом.

(Перший спосіб: 1) 468 : 9 = 52 (кг); 2) 9 - 5 = 4 (м ); 3) 52 ∙ 4 = 208 (кг).

Другий спосіб: 1) 468: 9 = 52 (кг); 2) 52 ∙ 5 = 260(кг); 3) 468 - 260 = 208 (кг).)

в) Задача № 477 (самостійно). Учитель надає допомогу учням, які її потребують.

(Розв'язання: (3800 + 3800 : 100 - 3250 = 930 (кг).)

г) Задача № 478 (з коментуванням).

КА = АС = 12 мм;

ВМ = DM = 9 мм; АВ = 60 мм.

Отже, КМ = КА + АВ + ВМ = 12 + 60 + 9 = 81 (мм) = 8 см 1 мм;

CD = АВ - (АС + DB) = 60 - (12 + 9) = 39 (мм) = 3 см 9 мм.

— Результати обчислень перевірте вимірюванням, г) Задача № 479.

— Поясніть розв'язання задачі.

(Щоб відповісти на запитання задачі, потрібно дізнатися, скільки зошитів отримав кожен хлопчик і яка ціна зошита. (10 + 8) : 3 = 6 (зош.) отримав кожен хлопчик. Олесь повернув за 6 зошитів 36 гривень. Отже, один зошит коштує 6 гривень. Тарас віддав Олесю 4 зошити (10 - 6 = 4), а Юрко — 2 (8 - 6 = 2).

За 4 зошити Тарас одержить від Олеся 24 грн (6 ∙ 4 = 24), а Юрко — 12 грн (6 - 2 = 12).)

IV. Підсумок уроку.

— Застосовуючи спосіб округлення, обчисліть вирази:

48 + 19; 380 - 47.

V. Домашнє завдання.

№№ 480, 481 (с. 76).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити