Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 58 Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510-519)

Тема. Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510—519).

Мета. Ознайомити учнів із способом визначення часу за відомими швидкістю і відстанню; повторити виконання дій над іменованими числами.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; таблиці-схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати результати обчислень (№ 508) в порядку зростання.

(596 кг; 2568; 13 км 225 м; 40187.)

б) Зачитати відповідь до задачі № 509. (Автомобіль мав проїхати 528 км.)

2. Завдання для опитування.

а) Скласти і розв'язати задачі за таблицею.

Рухомий об'єкт

Швидкість

Час

Відстань

Легковий автомобіль

90 км/год

3 год

? км

Сокіл

200 км/год

2 год

? км

Реактивний літак

? км/год

2 год

4000 км

б) Розв'язати задачу.

Велосипедист був у дорозі 4 год, а мотоцикліст — 3 год. На скільки кілометрів більшу відстань подолав мотоцикліст, якщо велосипедист їхав зі швидкістю 13 км за годину, а мотоцикліст — 50 км за годину?

(Розв'язання: 50 ∙ 3 - 13 ∙ 4 = 98 (км).)

3. Картки для опитування.

№ 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Відстань між Києвом і Каневом по Дніпру 120 км. Подорож на «Ракеті» від Києва до Канева і назад тривала 4 години. Яка швидкість «Ракети», якщо вона рухалася весь час з однаковою швидкістю?

(Розв'язання: 120 ∙ 2 : 4 = 60 (км/год).)

2) Скільки часу тривала б подорож, якби відстань була не 120 км. а 180 км? (6 годин.)

3) На скільки кілометрів треба було б зменшити відстань, щоб у дорозі «Ракета» була на 2 години менше? (На 60 км.)

№ 2 (для учнів із достатнім і середнім рівнем знань)

1) Автомобіль їхав 3 години зі швидкістю 60 км/год. Зворотний шлях він подолав за 4 год. З якою швидкістю він долав зворотний шлях?

(Розв'язання: 60 ∙ 3:4 = 45 (км/год).)

2) Заміни число 60 км/год на 72 км/год і розв'яжи задачу.

(72 ∙ 3 : 4 = 54 (км/год).)

4. Усні обчислення.

а) Гра «Відновіть вирази».

Вставте пропущені числа (замість і знаки дій (замість *):

(Відповіді: 25 ∙ 4 = 100;

27 + 54 = 39 + 42;

72 : 12 = 6 ;

420 + 360) : 60 = 17 - 4;

24 ∙ (10 ∙ 10) = 2400;

6000: (25 ∙ 4) = 60.)

б) Гра «Допоможіть дітям».

— Допоможіть дітям пройти до свою будинку. Єдиний шлях, який веде до нього, той, де сума цифр у квадратах дорівнює 1000.

(13 + 169 + 281 + 461 + 76= 1000)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Задача.

Ворона пролетіла 100 км ті швидкістю 50 км/год. Скільки часу летіла ворона? — Складемо короткий запис задачі за допомогою схеми.

— Скільки кілометрів пролітала ворона за 1 год? (50 км/год.)

— Скільки разів число 50 вміститься у числі 100? (2 рази.)

— Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість.

(100 : 50 = 2 (год).)

2. Первинне закріплення.

а) Опрацювання вправи № 510.

б) Виконання завдання № 511 (фронтально).

У зошитах записують лише відповіді. (2 год; 4 год; 3 год.)

в) Складання задачі на знаходження часу руху автобуса.

— Складіть задачу, яка розв'язувалася б виразом: 360 : 60.

Фізкультхвилинка.

3. Розв'язування задач.

а) Задача № 512.

— Розкажіть план розв'язування задачі.

— Запишіть розв'язання задачі виразом.

(Розв'язання: 210 : 70 + 90 : 45 = 5 (год).)

б) Задача № 513.

Розглянувши різні випадки руху човнів (за течією і проти течії), учні розв'язують окремі задачі у зошитах.

17250 + 15000 + 19885 = 52135 (м) = 52 км 135 м.

2)

19885 + (17250 - 15000) = 22135 (м) = 22 км 135 м.

в) Задача № 514.

— Повторіть задачу за таблицею.

Рухомий об'єкт

Швидкість

Час

Відстань

Човен

100 м/хв

однаковий

1 км

Плавець

?

400 м

— Про що дізнаємося спочатку? (Час руху.)

— Що для цього треба зробити? (Відстань поділити на швидкість.)

— Яким чином? (Відстань треба подати у метрах; 1 км = 1000 м.)

— Чи можемо тепер, знаючи час руху плавця, відповісти на запитання задачі? (Так.)

— Як дізнатися, з якою швидкістю рухався плавець? (Відстань поділимо на час.)

(Розв'язання:

1) 1000 : 100 = 10 (хв) — час руху;

2) 400 : 10 = 40 (м/хв) — швидкість плавця.)

4. Самостійна робота.

Варіант 1 — № 515 (верхній рядок).

(7 м - 6 дм = 6 м 4 дм; 3 т 320 кг - 5 кг = 3 т 315 кг.)

№ 516 (верхній рядок).

(12 т 70 кг - 9 т 500 кг = 2 т 570 кг;

(10 т - 6 ц) : 2 = 47 ц.)

Варіант 2 — № 515 (верхній рядок).

(7 м - 6 см = 6 м 94 см; 3 т 320 кг + 5 ц = 3 т 820 кг.)

№ 516 (нижній рядок).

(24 м 75 см + 19 м 9 см = 5 м 66 см;

(2 м - 80 см) ∙ 4 = 4 м 80 см.)

5. Розв'язування задачі з логічним навантаженням № 517*.

— Розгляньте схематичне зображення задачі.

— Як дізнатися, на скільки метрів і дециметрів знизився парашутист за 3 с?

49 + (49 + 98) + (49 + 98 + 98) = 441 (дм) = 44 м 1 дм.

III. Підсумок уроку.

— Як знайти час? Швидкість? Відстань?

IV. Домашнє завдання.

№№ 518, 519 (с. 83).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити