Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 5 Письмове множення на одноцифрове число. Дії над величинами. Круглі числа (№№ 42-51)

Тема. Письмове множення на одноцифрове число. Дії над величинами. Круглі числа (№№ 42—51).

Мета. Повторити прийоми письмового множення трицифрового числа на одноцифрове; удосконалювати обчислювальні навички, вміння розв'язувати складені задачі; розвивати логічне мислення.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати тільки ті значення виразів із 3 40, які виражені одноцифровим числом. (1, 2, 8)

б) Пояснити два способи розв'язування задачі № 41.

(Перший спосіб: 3 ∙ 4 + 3 ∙ 5 = 27 (кг).

Другий спосіб: 3 ∙ (4 + 5) = 27 (кг).)

2. Усні обчислення.

а) «Ланцюжок».

(Відповідь: 8.)

б) Гра «Найкращий обчислювач» (за № 42, с. 8).

3. Каліграфічна вправа.

Запишіть результати обчислення виразів із завдання № 42 у порядку зростання.

(2, 5, 20, 25, 50, 60, 75, 240)

4. Робота з «Картками для поточного контролю знань» (за варіантами).

5. Математичний диктант.

✵ Перший множник — 3, другий множник — частка чисел 40 і 5. Запишіть добуток. (24)

✵ Число 72 зменшити у 8 разів і результат збільшити на 16. (25)

✵ Суму чисел 15 і 6 зменшити у 3 рази. (7)

✵ Ділене — 25, дільник — різниця чисел 53 і 48. Запишіть частку. (5)

✵ Знайти довжину відрізка, якого дорівнює 2 см. (8 см)

✵ Знайти у суми чисел 10 і 20. (10)

II. Письмове множення на одноцифрове число.

1. Робота з таблицею.

— Перевірте правильність обчислення виразів:

— Поясніть письмовий спосіб знаходження добутку чисел 89 і 7.

Міркування учня. Розпочинаємо письмове множення з одиниць. Множимо 9 одиниць на 7. дістаємо 63 одиниці. Це 3 одиниці і 6 десятків. З пишемо під одиницями, а 6 десятків запам'ятовуємо. Множимо 8 десятків на 7, дістаємо 56 десятків. Додаємо до 56 десятків ще 6, отримуємо 62 десятки. 2 десятки записуємо під десятками, а 6 — на місці сотень. Маємо добуток 623.

2. Усне виконання завдання № 43.

3. Коментоване множення за № 45.

Перші два обчислення учні коментують біля дошки.

4. Виконання завдання № 44.

1) Учні розглядають і пояснюють, як знайшли значення виразу.

2) Колективно обчислюють перший вираз, решту — самостійно.

— Зачитайте знайдені значення виразів у порядку спадання. (846, 704, 381)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачею № 46.

Учні вивчають умову і запитання до задачі, розглядають схеми, подані нижче, і пояснюють, як міркував кожний учень, складаючи план розв'язування задачі.

Міркування першого учня. Ми знаємо, що у кожній скриньці було 34 перлинки, а всього таких скриньок було 9. На підставі цих даних можемо знайти кількість перлинок у дев'яти скриньках. Для цього виконаємо дію множення (34 ∙ 9). Знаючи, скільки перлинок розклали у 9 скриньок і скільки їх було у Русалоньки, можемо дізнатися про кількість перлинок, які залишилося розкласти. Дія цього виконаємо дію віднімання (960 - 34 ∙ 9).

Отже, план розв'язування задачі буде такий:

1) Скільки перлинок розклала Русалонька?

2) Скільки перлинок залишилося розкласти Русалоньці?

Міркування другого учня. У задачі запитується про кількість перлинок, які залишилося розкласти Русалоньці. Відразу дати відповідь на запитання задачі ми не можемо. Спочатку треба дізнатися, скільки перлинок вона розклала. Знаючи кількість скриньок і кількість перлинок у кожній скриньці, можна знайти кількість перлинок, які розклала Русалонька. Від загальної кількості перлинок віднімемо ті, що розклали, і дізнаємось, скільки перлинок залишилося розкласти.

Учні самостійно записують розв'язання задачі.

(Розв'язання: 960 - 34 ∙ 9 = 654 (п.).)

2. Робота над задачею № 47.

За даними таблиці учні складають задачу про знаходження маси однієї бандеролі. Після аналізу задачі складають план її розв'язування.

1) Яка маса двох посилок?

2) Яка маса трьох бандеролей?

3) Яка маса однієї бандеролі?

(Відповідь: 150 г.)

3. Розв'язування задачі № 48.

(На дошці короткий запис задачі.)

— Розв'яжіть задачу окремими діями, складіть вираз.

(Розв'язання:

1) 6 ∙ 4 = 24 (б.) — укладено в ящик;

2) 24 ∙ 3 = 72 (кг)

6 ∙ 4 ∙ 3 = 72 (кг).)

(Відповідь: маса всіх банок з фарбою 72 кілограми.)

4. Виконання завдання № 49 (усно).

До кожного з наведених чисел учні називають найближче кругле число. (Наприклад, число 17 знаходиться між числами 10 і 20.)

5. Творча робота над задачею (в парах).

Ігор виплів першого дня 1 м сітки, а другого — ще 120 см. Після цього йому залишилося виплести ще 250 см сітки. Якої довжини має бути сітка?

— Змініть умову задачі так, щоб її розв'язання можна було записати виразом:

(100 + 120) : 2 + 100 + 120.

(Ігор виплів першого дня 1 м сітки, другого — ще 120 см такої ж сітки. Після цього йому залишилося виплести вдвічі менше, ніж за перший і другий день разом. Якої довжини має бути сітка?)

6. Цікаві завдання.

а) У порожні клітинки вставити такі числа, щоб усі 4 горизонтальні і 4 вертикальні рівності були правильними.

Вказівка. Потрібно розпочати з тієї рівності, у якій невідомим є один компонент (одна порожня клітинка).

У результаті одержимо:

40 + 70 - 90 = 20

+ - + +

90 - 20 + 0 = 70

- + - -

120 + 0 - 60 - 60

II II II II

10 + 50 - 30 = 30

б) Поставте замість зірочок знаки дій, щоб рівність була правильною.

3 * 2 * 1 = 1; 1 * 2 * 3 * 4 = 4.

(Відповідь: 3 - 2 ∙ 1 = 1 або 3 - 2 : 1 = 1; 1 + 2 - 3 + 4 - 4.)

IV. Підсумок уроку.

— Перевірте, чи правильно виконано множення.

V. Домашнє завдання.

№№ 50, 51 (с. 10).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити