Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 59 Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних тіл Повторення вивченого (№№ 520-530)

Тема. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних тіл Повторення вивченого (№№ 520-530).

Мета. Узагальнити зв'язки між відстанню, часом і швидкістю; закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі на обчислення згаданих величин, виконувати дії над іменованими числами; ознайомити з назвами геометричних тіл.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; геометричні фігури; геометричні тіла; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати знайдені величини за таблицею із вправи № 518.

(30 км/год; 6 год; 360 км).

б) Пояснити розв'язання задачі № 519.

(1) 300 : 6 = 50 (км/год) — швидкість лайнера;

2) 50 - 20 = 30 (км/год) — швидкість вантажного судна;

3) 30 ∙ 6 = 180 (км) — пройде вантажне судно.)

2. Завдання для опитування.

а) Розв'язати задачу.

Вертоліт пролетів відстань 180 км зі швидкістю 90 км/год. Автомобіль на цю дорогу затратив на 1 годину більше. З якою швидкістю їхав автомобіль?

(Розв'язання:

1) 180: 90 = 2 (год);

2) 2 + 1 = 3 (год);

3) 180 : 3 = 60 (км/год).)

б) Скласти задачу, яка розв'язувалася б за таким планом:

1) Яка швидкість моторного човна?

2) Яку відстань пропливе човен за 4 голини?

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Обчисли.

2) Розв'яжи задачу.

За течією катер пройшов 150 км за 5 год. Проти течії його швидкість була на 12 км за годину менша, ніж за течією. Скільки кілометрів пройшов катер проти течії за 3 год?

(Розв'язання: ( 150 : 5 = 12) ∙ 3 = 54 (км).)

№ 2

1) Обчисли

2) Розв'яжи задачу.

Моторолер проїхав 70 км по асфальту за 2 год, а 60 км по грунтовій дорозі за 3 год. На скільки швидкість моторолера по грунтовій дорозі менша від його швидкості по асфальту?

(Розв'язання: 70 : 2 = 60 : 3 = 15 (км/год).)

4. Усні обчислення.

а) Обчислити способом округлення.

26 + 29 = 55 378 + 98 = 476 416 + 59 = 475

49 - 19 = 30 378 - 98 = 280  825 - 88 = 737

б) Заповнити таблицю.

Швидкість

Час

Відстань

15 км/год

?

45 км

24 км/год

4 год

? км

? км/год

3 год

280 км

в) Вправа № 521.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

На малюнку зображено геометричні фігури.

— Назвіть дані геометричні фігури.

2. Пояснення.

На столі куб, циліндр, куля, конус, паралелепіпед, піраміда.

— Усе це — геометричні тіла.

— Знайдіть геометричні фігури на геометричних тілах.

— На якому геометричному тілі є квадрат? Трикутник? Круг? Прямокутник?

3. Повторіть назви геометричних тіл (за правою № 520).

Форму якого геометричного тіла мають дані предмети? (за вправою № 523).

Фізкультхвилинка.

III. Повторення вивченого матеріалу та узагальнення математичних знань учнів.

1. Вправа № 522.

Учні записують вираз з коментуванням.

— Обчисліть значення виразу самостійно.

(28750 - (750+ 1001) = 26999)

2. Виконання завдання № 524 (за варіантами).

Варіант 1 — верхній рядок:

(14 грн 96 к. + 6 грн 4 к. = 21 грн;

10 грн - 5 грн 8 к. = 4 грн 92 к.)

Варіант 2 — нижній рядок:

(20 км 800 м - 4 км 80 м = 16 км 720 м;

8 кг 420 г - 3 кг 80 г = 5 кг 340 г.)

3. Розв'язування задач.

а) Задача № 525.

Учні з високим та достатнім рівнем знань складають вираз для розв'язування задачі; решта — розв'язують задачу окремими діями.

(Розв'язання: 12 ∙ 5 : 6 = 10 (км/год).)

б) Творча робота над задачею № 525.

— Складіть і розв'яжіть обернені задачі до даної.

— Змініть запитання так, щоб задача розв'язувалася діями:

1) 12 ∙ 5;  2) 60 : 6; 3) 12 - 10.

в) Задача № 526.

— Продовжіть розв'язування задачі.

(Розв'язання: 1) 200 - 32 = 168 (кг) — розклали в 6 бідонів;

2) 168 : 6 = 28 (кг) — в одному бідоні.)

г) Робота над задачею № 527.

Учні пояснюють, про що можна дізнатися, обчисливши подані вирази.

ґ) Задача № 528* (усно).

Міркування учня. З бідона місткістю 10я відлити 9л за допомогою 3-літрового бідона. (10 - 9 = 1 (л)) Потім 1 л води перелити у 3-літровий бідон; зачерпнути з річки 10-літровим бідоном води і відлити з нього у 3-літровий бідон стільки води, щоб наповнити його. (1 л + 2 л = 3 л) У 10-літровому бідоні залишиться 8 л води. (10 л - 2 л = 8 л)

д) Виконання додаткових вправ (с. 86).

IV. Підсумок уроку.

— Які ви знаєте геометричні тіла?

— На якому геометричному тілі є трикутник? Квадрат? Круг?

— Форму якого геометричного тіла має пенал?

V. Домашнє завдання.

№№ 529. 530 (с. 85).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити