Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 60 Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 531-540)

Тема. Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 531—540).

Мета. Узагальнити уявлення учнів про дію множення; повторити взаємозв'язки між величинами «відстань», «швидкість», «час»; перевірити обчислювальні навички та вміння розв’язувати задачі, рівняння, нерівності.

Обладнання. Таблиця «Множення на одноцифрове число»; «Картки для поточного та тематичного контролю знань»; набірне полотно з предметними малюнками.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Скласти вираз для розв'язання задачі № 529.

((350 + 50) : 5 = 80 (т).)

б) Зачитати значення виразів № 530, останньою дією яких є дія віднімання.

(17800 - (9753 - 8009) = 16056; 640 : 16 - 2 = 38; 320 + 80 - 2 = 398.)

2. Самостійна робота.

Варіант 1

1) Знайти значення виразу.

80 км 091 м + 7 км 799 м (=87 км 890 м)

2) Розв’язати рівняння.

154329 - а = 8095 (х = 146234)

3) Із чисел 2, 4, 7, 9, 10 вибрати ті значення х, при яких нерівності будуть правильними.

140: х <110 30 ∙ а > 190 50 - а > 44

(х = 2; 4; 7; 9; 10) (х = 7; 9; 10) (х = 2; 4)

4) За даними таблиці знайти невідомі величини.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Карась


2 год

12 км

Орел

180 км/год

?

540 км

Страус

80 км/год

4 год

?

(6 км/год; 3 год; 320 км.)

Варіант 2

1) Знайти значення виразу.

10 км 084 м + 8 км 970 м (= 19 км 054 м)

2) Розв’язати рівняння.

120643 - а = 9061 (х = 111582)

3) Із чисел 1, 3, 4, 8, 10 вибрати ті значення А, при яких нерівності будуть правильними.

320 : а < 240 40 ∙ а > 200 60 - а > 55

(х = 3; 4; 8; 10) (х = 8; 10)  (х = 1; 3; 4)

4) За даними таблиці знайти невідомі величини.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Черепаха

?

2 год

140 км

Муха

18 км/год

?

54 км

Кінь

60 км/год

4 год

?

(70 км/год); 3 год; 240 км.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда.

На набірному полотні виставляються малюнки шести машин, по чотири пасажири в кожній.

— Дізнайтеся різними діями про кількість пасажирів у всіх автомобілях.

(4 ∙ 6; 4 + 4 + 4 + 4 + 4 +4)

— Отже, 4 ∙ 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4.

— У загальному вигляді це можна записати так:

— Як називають числа при множенні? (Множники і добуток).

— Діям множення властиві переставний і сполучний закони.

Переставний закон. Від перестановки множників добуток не змінюється.

3 ∙ 12 = 12 ∙ 3;  а ∙ b = b ∙ а.

Сполучний закон. Добуток не зміниться, якщо будь-яку групу множників, що стоять поруч, замінити їх добутком.

7 ∙ 8 ∙ 4 ∙ 5 = 7 ∙ 8 ∙ (4 ∙ 5)

а ∙ b ∙ с = а ∙ (b ∙ с)  (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с)

З переставного та сполучного законів множення випливає, що натуральні числа можна множити у будь-якому порядку. Наприклад:

5 ∙ 7 ∙ 2 ∙ 4 = 5 ∙ 2 ∙ 7 ∙ 4 = 280;

3 ∙ (7 ∙ 5) = 3 ∙ 7 ∙ 5 = 105.

— Знайдемо, скільки на малюнку разом білих і чорних кружечків, двома способами.

(5 + 3) ∙ 4 = 8 ∙ 4 = 32

5 ∙ 4 +3 ∙ 4 = 20 + 12 = 32

Ми лічили ті самі кружечки, отже, вирази (5 + 3) ∙ 4 і 5 ∙ 4 + 3 ∙ 4 рівні між собою.

(5 + 3) ∙ 4 і 5 ∙ 4 + 3 ∙ 4

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с.

Ця рівність виражає правило множення суми на число: щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і утворені добутки додати. В математиці цю властивість називають розподільним законом множення. Його використовують в усних та письмових обчисленнях. Наприклад,

38 ∙ 6 = (30 + 8) ∙ 6 = 180 + 48 = 228.

2. Первинне закріплення.

Вправи №№ 531 - 534.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Усне виконання вправи № 535.

2. Виконання завдання № 536 (з коментуванням).

207 ∙ 4 = 828  36 ∙ 23 = 828 1 ∙ 0 + 4 ∙ 1 = 4

288 : 8 = 36  928 : 32 = 29 8 : 1 + 6 : 6 = 9

200 : 100 = 2 230 : 10 = 23

3. Розв'язування задач.

а) Задача № 537.

Учні складають за таблицею задачу і розв’язують її самостійно.

(Розв'язання: 12 ∙ (30 : 15) = 24 (км).)

б) Задача № 538.

— Розв’яжіть задачу складанням виразу.

(Розв'язання: 72 : 3 : 12 = 2 (км/хв).)

в) Творча робота над задачею.

Швидкість літака 800 км/год, а потяга — 60 км/год. Доповніть умову задачі так, щоб вона розв’язувалася виразом:

800 ∙ 2 - 60 ∙ 10.

IV. Підсумок уроку.

— Які закони множення ви знаєте?

— Знайдіть добуток зручним способом: 2 ∙ 6 ∙ 4 ∙ 50.

(2 ∙ 6 ∙ 4 ∙ 50 = (50 ∙ 4) ∙ 2 ∙ 6 = 2400)

V. Домашнє завдання.

№№ 539, 540 (с. 89); повторити правила на с. 87 — 88.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити