Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 67 Обчислення площі прямокутника. Розв'язування задач (№№ 583-592)

Тема. Обчислення площі прямокутника. Розв'язування задач (№№ 583—592).

Мета. Ознайомити учнів із правилом обчислення площі прямокутника; закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі на спільну роботу, знаходити значення невідомого у нерівностях, записувати вирази та знаходити їх значення.

Обладнання. Таблиця «Площа прямокутника»; схеми задач.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв'язання задачі № 581.

(Розв'язання:

1) 15 ∙ 3 = 45 (км) — проїхав велосипедист до привалу;

2) 67 - 45 = 22 (км) — проїхав велосипедист після привалу;

3) 22 : 2 = 11 (км/год) — швидкість велосипедиста після привалу.)

б) Зачитати значення виразів, у яких остання дія додавання (№ 582).

(Відповідь: 951 500; 40 235.)

2. Усні обчислення.

а) Різницю чисел 53 і 45 збільш у 6 раз (48);

суму чисел 27 і 12 зменш у 3 рази (13);

до добутку чисел 15 і 4 додай добуток чисел 10 і 4 (100);

від частки чисел 100 і 20 відніми частку чисел 100 і 25 (1);

від 100 відняти частку чисел 92 і 23 (93).

б) 1 т - 3 кг (= 997 кг); 1 т - 100 кг (900 кг);

1 т : 5 (= 200 кг);  1 т : 1 ц (= 10).

в) Довжина прямокутника 24 м, ширина — в 4 рази менша, ніж довжина. Знайди периметр прямокутника. (60 м)

г)* Периметр прямокутника 12 см. Якими можуть бути довжина і ширина прямокутника?

((а + b) ∙ 2= 12; а + b = 6; а = 5; b = 1; а = 4; b = 2; а - b = 3, де а, b — сторони прямокутника.)

3. Картки для опитування.

№ 1

1) Автомобіль проїхав 476 км. 4 год він їхав до обіду і 3 год після обіду. До обіду швидкість автомобіля була 65 км/год. З якою швидкістю він їхав після обіду? (72 км/год)

2) Обчисли.

6600 + 3 ∙ 370 - 3800 (= 3910)

№ 2

1) Велосипедист проїхав 146 км. 4 год він їхав до обіду і 2 год після обіду. До обіду велосипедист їхав зі швидкістю 25 км/год. З якою швидкістю він їхав після обіду? (23 км/год)

2) Обчисли.

50000 - 350 ∙ 3 + 885 (= 49835)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за таблицею).

2. Первинне закріплення матеріалу (за № 584).

3. Вивчення правила (с. 96).

4. Виконання завдання № 585.

— Як обчислити площу першого прямокутника?

(4 ∙ 3 = 12 (см2), або 3 ∙ 4 = 12 (см2).)

— Як обчислити площу другого прямокутника?

(5 ∙ 2 = 10 (см2), або 2 ∙ 5 = 10 (см2).)

5. Закріплення вивченого.

— Знайдіть усно площу прямокутника, якщо:

✵ довжина — 8 см, ширина — 3 см;

✵ довжина — 10 см, ширина — 4 см;

✵ довжина — 13 см, ширина — 5 см.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Запис та обчислення виразів.

а) Завдання № 586.

Учні записують вирази з коментуванням, обчислюють їх самостійно.

1) (27 404 + 129 844) ∙ 6 = 157 248 ∙ 6 = 943 488;

2) (5308 - 4546) : 3 = 762 : 3 = 254.

б) Завдання № 583 (із взаємоперевіркою).

Краще розглянути нерівності парами з відповідними рівняннями.

* • 70 = 280 х + 40 = 45 120 : * = 24

* • 70 < 280 х + 40 < 45 120 : х > 24

Міркування учня. Якщо х = 4, то х ∙ 70 = 280. Щоб х ∙ 70 було менше 280, треба щоб х було менше, ніж 4. Отже, х = 0, 1, 2, 3. Аналогічно знаходимо для нерівності х + 40 < 45, х = 0, 1, 2, 3, 4, а для 120 : х > 24 х = 1, 2, 3, 4.

(Увага! х ≠ 0, бо на нуль ділити не можна.)

в) Завдання № 587.

(Результати обчислень: 52 175; 132 000; 1 т 997 кг.)

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 588.

На дошці схема розв'язування задачі.

— Подивіться на схему і назвіть першу дію задачі. (72 : 12) Про що ми дізнаємося, коли 72 ц поділимо на 12? (Скільки центнерів сіна дають коровам на 1 день.) Назвіть другу дію. (72 : 24). Про що ми дізнаємося цією дією? (Скільки центнерів сіна дають вівцям на 1 день.) Про що дізнаємося у третій дії? (Скільки сіна дають коровам і вівцям разом на 1 день.) А якщо 72 ц поділимо на це число, то про шо ми дізнаємося у четвертій дії? (На скільки днів вистачить цього сіна для усіх тварин разом.)

Запишіть розв'язання задачі діями з поясненням. Учням з високим рівнем знань можна запропонувати записати розв'язання цієї задачі виразом 72 : (72 : 12 + 72 : 24) = 8 (дн.)

б) Задача № 589 (самостійно). (Розв'язання: 192 : (11 - 8) = 64 (9км/год).)

в) Задача № 590.

(Учні приходять до висновку, що прямокутник зі сторонами 4 см і 4 см має найбільшу площу (16 см2.)

IV. Підсумок уроку.

— Обчисліть площу прямокутника, якщо довжина і ширина відповідно дорівнюють: 7 м і 5 м; 15 м і 3 м; 42 см і 10 см.

V. Домашнє завдання.

№№ 591, 592 (с. 96).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити