Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 68 Знаходження площі і периметра прямокутника. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв'язування задач на спільну роботу (№№ 593-601)

Тема. Знаходження площі і периметра прямокутника. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв'язування задач на спільну роботу (№№ 593—601).

Мета. Формувати в учнів уміння розв'язувати задачі на обчислення площі та периметра прямокутника; закріплювати вміння знаходити значення виразів на сумісні дії. розв'язувати задачі на спільну роботу.

Обладнання. Таблиця «Площа і периметр прямокутника»; малюнки до задач; таблиця усних обчислень; схема задачі; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати вираз, за допомогою якого розв'язується задача № 591.

(Розв'язання: 500 - (а + с).)

б) Пояснити розв'язування рівнянь (№ 592).

2. Усні обчислення.

а) Гра «Хто швидше?»

Учні кожного ряду по черзі виходять до дошки і усно розв'язують одне рівняння, розв'язок записують справа на гілочці. Ряд, учні з якого першими доберуться до найвищої гілочки і не допустять жодної помилки, переможе.

б) Довжина і ширина прямокутника відповідно дорівнюють 8 см і 4 см, 10 см і 6 см, 15 см і 4 см. Знайти площу і периметр кожного прямокутника. (32 см2, 24 см; 60 см2, 32 см; 60 см2, 38 см.)

в)* Є прямокутники зі сторонами 1 см і 5 см, 2 см і 4 см, 3 см і 3 см. Який із цих прямокутників має найбільшу площу? (1 ∙ 5 = 5 (см2); 2 ∙ 4 = 8 (см2); 3 ∙ 3 = 9 (см2). Найбільша площа у квадрата.)

3. Картки для опитування.

№ 1

Задача. У ларку було 200 кг фруктів. До обіду продали х кг фруктів, а після обіду — у кг. Скільки кілограмів фруктів залишилося? Склади вираз, за допомогою якого розв'язується задача. Знайди значення виразу, якщо х = 49, у = 63, (200 - (х + у) = 200 - (49 + 63) = 88 (кг).)

№ 2

1) У спортивному залі було 150 м'ячів. Учням одного класу видали с м'ячів, а другого — d м'ячів. Скільки м'ячів залишилося у спортзалі?

Склади вираз, за допомогою якого розв'язується задача. (150 - с - d)

2) x - 4560 = 48450 (х = 53010)

№ 3

1) У магазин привезли 800 кг картоплі. За перший день продали k кг картоплі, а за другий — d кг. Скільки кілограмів картоплі залишилося? Склади вираз, за допомогою якого розв'язується задача. (800 - k - d)

2) 67063 - x = 9086 (х = 57977)

Фізкультхвилинка.

II. Розвиток математичних знань.

1. Обчислення периметра і площі прямокутника.

а) Завдання № 593.

Першу частину завдання учні виконують із коментуванням, другу — самостійно з подальшою перевіркою.

б) Завдання № 594 (самостійно).

в) Завдання № 595 (колективно).

Учні виконують необхідні вимірювання, обчислюють площу кожного прямокутника:

1) 4 ∙ 4 = 16 (см2); 2) 4 ∙ 3 = 12 (см2); 3) 4 ∙ 1 = 4 (см2).

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 596.

Під час аналізу задачі учитель заповнює таблицю.

— Подивіться на перший рядок таблиці і скажіть, про що ми можемо дізнатися. (Скільки булочок з'їдає Карлсон за 1 день). Учитель зображає квадратик у відповідному місці таблиці. А що можемо дізнатися з другого рядка таблиці? (Скільки булочок може з'їсти Фрекен Бок за 1 день.)

Учитель малює другий квадратик під першим.

— Подивіться на третій рядок і скажіть, що нам ще потрібно знати, щоб відповісти на запитання задачі? (Скільки булочок вони з'їдять разом за 1 день.) Якою дією про це можна дізнатися? (Додаванням.)

Учитель малює квадрат під двома верхніми.

Далі учні, які зрозуміли структуру задачі, розв'язують її самостійно. З рештою учнів учитель складає план розв'язування задачі, користуючись таблицею.

Задачу записують діями з поясненням (учні з високим рівнем знань можуть скласти вираз):

90 : (90: 101 + 90 : 15) = 6 (дн.)

б) Задача № 597.

Учитель може підказати учням, що у першому рядку таблиці може йтися про рух автобуса, а в другому — велосипедиста. Один учень усно складає задачу, після чого решта самостійно її розв'язують: (48 : (180 : 60) = 16 (км/год).)

в) Задача № 598.

Учні складають і розв'язують рівняння:

3. Самостійна робота (за № 599).

Варіант 1 — перший стовпчик.

Варіант 2 — другий стовпчик.

(Результати обчислень.

Варіант 1: 7368; 178; 14593.

Варіант 2: 513 712; 70; 47262.)

III. Підсумок уроку.

— Знайдіть площу і периметр прямокутника, довжина якого 16 м, а ширина 10 м. (Відповідь: 160 м2; 52 м.)

IV. Домашнє завдання.

№№ 600, 601 (с. 98).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити