Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 69 Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі (№№ 602-608)

Тема. Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі (№№ 602—608).

Мета. Ознайомити учнів із одиницями вимірювання площі: 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 а, 1 га, 1 км2; вправляти учнів у розв'язуванні простих і складених задач, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі; закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії.

Обладнання. Таблиця «Одиниці вимірювання площі»; схеми задач; запис на дошці.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити, як знайшли площу і периметр прямокутника (№ 600).

б) Зачитати відповідь до задачі № 601.

— Змініть запитання так, щоб останньою була дія додавання.

(Скільки тістечок привезли у шкільну їдальню за два дні?)

2. Усні обчислення.

Математичний диктант.

— Запишіть результати обчислень.

✵ Число 9 збільшити на 600, результат поділити на 3. (203)

✵ Суму чисел 90 і 70 збільшити у 10 разів. (1600)

✵ Число 2 помножити на 360 і результат зменшити на 500. (220)

✵ На скільки 9 т більше, ніж 9 кг; 10 м більше, ніж 10 см? (8 т 991 кг; 9 м 90 см.)

✵ Є 2 прямокутники. Довжини сторін одного 6 см і 8 см, а другого 12 см і 3 см. Яка площа кожного прямокутника? На скільки площа першого прямокутника більша, ніж площа другого? (48 см2; 36 см2; на 12 см2)

✵* Периметр квадрата 20 см. Знайдіть його площу. (25 см2)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за таблицею).

2. Первинне закріплення (за № 602).

3. Виконання завдань №№ 603 — 604.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань

1. Розв'язування задач.

а) Задачі № 605 1), 2) (самостійно).

(Відповіді до задач: 1) 19 а; 2) 53000 км2.)

б) Задача. Коли одну із сторін прямокутника, що дорівнювала 9 см, збільшили на 3 см, його площа збільшилася на 18 см2. Яка була початкова площа прямокутника?

Підказка до задачі. Накреслимо початковий прямокутник і два можливі (якщо збільшили тільки довжину; якщо збільшили тільки ширину).

Розглянемо перший утворений прямокутник. Його площа збільшилась відносно площі початкового прямокутника на 18 см2. Це площа заштрихованого прямокутника. Щоб визначити його невідому сторону, треба 18 : 3 = 6 (см). Тобто ширина початкового прямокутника — 6 см. Тоді визначимо його площу: 9 ∙ 6 = 54 (см2).

Розглянемо другий утворений прямокутник. Знайдемо, згідно з припущенням, невідому сторону: 18 : 3 = 6 (см). Це суперечить умові задачі, бо ця сторона становить 9 см.

2. Обчислення виразів на сумісні дії (№ 606).

Завдання виконують за варіантами.

Варіант 1 — перший стовпчик.

Варіант 2 — другий стовпчик.

(Результати обчислень: варіант

1) 6070 : 485.

2) 317892; 806.)

IV. Підсумок уроку.

— Назвіть одиниці вимірювання площі. Що таке 1 а? 1 га?

V. Домашнє завдання.

№№ 607, 608 (с. 99); повторити одиниці вимірювання площі (с. 98).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити