Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 73 Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634-644)

Тема. Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634—644).

Мета. Дати учням поняття про дію ділення як дію, обернену до множення; повторити назви чисел при діленні; ознайомити учнів з тим, що у множині натуральних чисел дія ділення не завжди виконується; розкрити властивості частки та вчити застосовувати їх під час виконання обчислень; закріплювати вміння розв'язувати задачі.

Обладнання. Таблиця «Ділення на одноцифрове число»; схема-малюнок задачі; картки для самостійної роботи.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати відповідь до задачі № 632.

(Відповідь: площа квадрата 2871 м2.)

б) Зачитати результати виконання дій з іменованими числами (№ 633).

2. Усні обчислення.

а) Гра «Ніч-день».

При слові: «ніч» учні кладуть голови на парту і заплющують очі. Вчитель повільно диктує «ланцюжок» виразів, діти знаходять їх значення.

Коли вчитель промовляє слово «день», учні піднімають голови. Один учень називає остаточну відповідь. Так гра повторюється декілька разів.

б) 2 т 7 ц + 3 ц (3 т)

1 год 45 хв + 15 хв (2 год)

2 доби : 6 (8 год)

3 роки 4 міс. : 4 (10 міс.)

5 т ; 5 ц (10)

в) Яку відстань подолав автомобіль, якщо 3 год він їхав зі швидкістю 60 км/год, а 4 год — зі швидкістю 50 км/год? (380 км)

3. Завдання для опитування (за варіантами).

Варіант 1

1) Площа прямокутника 96 см2, а довжина сторони — 8 см. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. (Відповідь: 100см2.)

2) 15 м 72 см ∙ 5 (= 78м 60 см)

Варіант 2

1) Квадрат і прямокутник мають однакову площу. Сторона квадрата 8 см, а ширина прямокутника — 4 см. Знайди довжину прямокутника. (Відповідь: 16 см.)

2) 1 т 350 кг ∙ 6 (= 8 т 100 кг)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Робота з таблицею.

— Розгляньте властивості частки.

2. Опрацювання №№ 634, 635.

3. Первинне закріплення матеріалу.

а) — Запишіть ділене у вигляді суми розрядних (або зручних) доданків. Знайдіть частку.

484 : 4 = (400 + 80 + 4) : 4 = 121

728 : 8 = (720 + 8) : 8 = 91

369 : 3 = (300 + 60 + 9) : 3 = 123

б) Виконання завдання № 636 (з коментуванням).

846 : 2 = (800 + 40 + 6) : 2 = 400 + 20 + 3 = 423

693 : 3 = (600 + 90 + 3) : 3 = 200 + 30 + 1 = 231

65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13

450 : 6 = (420 + 30) : 6 = 70 + 5 = 75

в) Задачі № 637.

Учні аналізують задачі; визначають, які з них розв'язуються дією ділення (перша, друга, третя і п'ята задачі). Розв'язання задач записують у зошитах.

(1) 186 : 6 = 31 (л); 2) b : к; 126 : 3 = 42 (к.);

3) 180 : 20= 9 (р.); 5) 72 : 3 = 24 (л.).)

г) Виконання завдання № 638 (усно).

4. Пояснення письмового ділення на одноцифрове число (за № 639).

Учні детально пояснюють обчислення.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 640.

х ∙ 7 = 168   168 : 7 = (140 + 28) : 7 = 24

x = 168 : 7   24 ∙ 7 = (20 + 4) ∙ 7 = 168

х = 24 24 ∙ 7 = 168

2. Розв'язування задач.

а) За таблицею (№ 641) учні складають і розв'язують прості задачі.

б) Задачу № 642 розв'язують колективно.

— З яких двох частин складається уся відстань? (З тієї, що туристи йшли зі швидкістю 4 км/год, і тієї, яку вони йшли зі швидкістю 5 км/год.) З яких двох частин складається шуканий час? (Із 4 год і того часу, який затратили туристи на другу частину відстані — він невідомий.) Які величини треба мати, щоб знайти цей час? (Другу частину відстані і швидкість, з якою вона пройдена. Швидкість 5 км/год відома, а відстань — ні.) Як можна знайти другу частину відстані? (Від усієї відстані 31 км відняти першу частину відстані.) Чи відома нам перша частина відстані? (Ні, але її можна знайти). То про що дізнаємося у першій дії? У другій? У третій? У четвертій?

(Учні з достатнім рівнем розв'язують задачу діями, з високим рівнем знань — виразом. Учні із середнім і початковим рівнем знань записують розв'язання під керівництвом вчителя.)

IV. Підсумок уроку.

— Виконайте ділення, застосувавши властивість частки;

224 : 4;  936 : 3; 570 : 6.

V. Домашнє завдання.

№№ 643, 644 (с. 106).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити