Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 75 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 655-662)

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 655—662).

Мета. Закріплювати вміння учнів ділити багатоцифрові числа на одноцифрові; удосконалювати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці; вправляти у ділені іменованих чисел.

Таблиця. Таблиця усних обчислень; картки для опитування.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку.

2. Усні обчислення.

а) Гра «Спіймай рибку».

На дошці прикріплені записи виразів:

7 : 4  8 : 5 9 : 6

26 : 8  30 : 9 49 : 5

45 : 6  70 : 8 59 : 9

До дошки виходять троє учнів. Учитель дає кожному по три паперові «рибки», на зворотній стороні яких записано значення одного із виразів. Учень повинен знайти цей вираз. «Контролери» перевіряють правильність виконання ділення з остачею. Учень, який першим правильно знайде три вирази, виграє.

б) 1 год : 3 (20 хв); 1 см : 5 мм (2); 1 дм : 4 мм (25); 2 кг : 5 (400 г).

в) Площа прямокутника 36 м2. Якої довжини можуть бути його сторони? (36 і 1; 18 і 2; 12 і 3; 9 і 4.)

г) Вправи 655, 656.

ґ)* Площа прямокутника 45 м2; ширина — 5 м. Обчислити площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього прямокутника. (45 : 5 = 9 (м) — довжина прямокутника; (9 + 5) ∙ 2 = 28 (м) — периметр прямокутника; периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата; 28 : 4 = 7 (м) — сторона квадрата; 7 ∙ 7 = 49 (м2) — площа квадрата.)

3. Диференційоване опитування.

Картка № 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Площа прямокутника 32 см3, довжина — 8 см. Обчисли площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. (36 см2)

2) 473832 : 9 (= 52648)

Картка № 2 (для учнів із достатнім рівнем знань)

1) Площа прямокутника 54 см3, довжина — 9 см. Обчисли площу квадрата, сторона якого дорівнює ширині цього прямокутника. (36 см2)

2) 8235 : 3 (= 2745)

Картка № 3 (для учнів із середнім і початковим рівнем знань)

1) Площа прямокутника 48 см2, ширина — 6 см. Обчисли периметр прямокутника. (= 28 см)

Вказівка. У першій дії знайди довжину прямокутника за даною площею і шириною. У другій дії знайди його периметр.

2) 5264 : 7 (= 752)

Фізкультхвилинка.

II. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задач.

а) Задача № 658.

На дошці короткий запис задачі.

2 сівалки — 12 год — 96 га

1 сівалка — 7 год — ? га

Учні з високим рівнем знань після повторення змісту задачі розв'язують її самостійно. З рештою учнів учитель аналізує задачу. (Відповідь: 28 га.)

б) Задача № 659.

Учні із високим і достатнім рівнем знань розв'язують задачу самостійно. Решта — працюють під керівництвом вчителя.

— З яких частин складається маса усієї настриженої шерсті? (З тієї шерсті, що настригли з баранів, і з тієї, що настригли з овець.)

Учитель креслить на дошці схему:

Після цього учні самостійно розв'язують задачу складанням виразу.

6 ∙ 1240 + 4 ∙ 720 = 10320.

2. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові:

а) Завдання № 657.

Перший вираз обчислюють із коментуванням, решту — самостійно з наступною перевіркою.

(Результати обчислень: 2741; 24173; 37115; 7141.)

б) Завдання № 660.

( 5кг : 2 = 5000 г : 2 = 2500 г = 2 кг 500 г;

10 м : 4 = 1000 см : 4 — 250 см = 2 м 50 см;

1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2;

1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв.)

ІІІ. Підсумок уроку.

— Скільки буде цифр у частці 9100218 : 3; 12240 : 4; 5022 : 9?

IV. Домашнє завдання.

№№ 661, 662 (с. 108 - 109).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити