Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 76 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671)

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671).

Мета. Закріплювати вміння ділити багатоцифрові числа на одноцифрові; повторити способи перевірки дії ділення; вправляти учнів у розв'язуванні задач на зведення до одиниці.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; схеми задач; картки для самостійної роботи.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитати значення виразів із № 661 у порядку спадання.

б) Пояснити розв'язання задачі № 662.

2. Усні обчислення.

а) Знайти: м (10 см); т (500 кг); ц (20 кг); м (25 см);

год (12хв); доби (6 год); року (4 міс.).

б) Перевірити дію ділення множенням.

84 : 6 = 14;  96 : 8 = 14;

92 : 23 = 3;  102 : 17 = 6.

в) Периметр прямокутника 44 см, плота — 72 см:. Знайти довжину його сторін. Яка відповідь із наведених правильна? (4 см і 18см.)

9 см і 10 см  1 см і 21 см 20 см і 2 см;

24 см і 3 см  4 см і 18 см 16 см і 6 см

г) Виконати завдання № 663.

3. Завдання для опитування.

а) Довжина ділянки прямокутної форми 300 м, ширина становить у довжини. Знайти периметр і площу прямокутника. (720 м, 18000 м2.) Додатково дізнатися, скільки картоплі висадили на цій ділянці, якщо садили з розрахунку 200 г на 1 м2 (3600 кг)

б) 2 доби : 6 (8 год) 1 т 2 ц : 2 ц (6)

II. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задач.

а) Задача № 664.

Учні розглядають і пояснюють два способи розв'язання задачі; самостійно виконують дії.

б) Задача.

Два однакових двигуни за 7 год роботи витратили 350 л пального. На скільки годин вистачить одному такому двигуну 50 л пального?

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно, решта під керівництвом учителя.

2 дв., 7 год — 350 л

1 дв., ? - 50 л

(Перший спосіб:

1) 350 : 7 = 50 (л) — витратили за 1 год два двигуни;

2) 50 : 2 = 25 (л) — витратив за 1 год 1 двигун;

3) 50 : 25 = 2 (год)

Другий спосіб:

1) 350: 2 = 175 (л) — витратив 1 двигун за 7 годин;

2) 175: 7 = 25 (л) — витратив двигун за 1 годину;

3) 50 : 25 = 2 (год).)

в) Задача № 667*.

Уявіть собі, що ми поставили ці дві шайби на одну. Чому дорівнює сумарна маса двох шайб? То на скільки кубиків припадає 9 кульок? (На 3 кубики.)

Висновок. Отже потрібно взяти 3 кульки, щоб їх маса дорівнювала масі 1 кубика.

г) Задача № 669.

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно, решта під керівництвом учителя.

Учитель допомагає скласти короткий запис та план розв'язування задачі.

План

1) Скільки центнерів буряків зібрали з ділянки?

2) Скільки центнерів моркви зібрали з ділянки?

3) Скільки всього центнерів овочів зібрали?

(Відповіде: 412 ц овочів.)

Фізкультхвилинка.

2. Виконання завдання № 665 (в парах).

3. Розв'язування рівнянь (№ 666).

Учням із високим рівнем знань учитель пропонує знайти значення виразу:

19008 : 9 + 34104 : 6 (= 7796)

4. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (№ 668).

Перший вираз виконують біля дошки з докладним поясненням, другий — з коментуванням, решту — самостійно.

(Результати обчислень: 1274; 1162; 6262; 1621.)

III. Підсумок уроку.

— Виконайте ділення усно:

2864 : 2; 9360 : 3.

IV. Домашнє завдання.

№№ 670, 671 (с. 110).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити