Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 81 Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал (№№ 706-714)

Тема. Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал (№№ 706—714).

Мета. Вчити учнів виконувати ділення іменованого числа на іменоване; удосконалювати вміння учнів розв'язувати задачі на вивчений матеріал; закріплювати навички знаходження значень виразів на сумісні дії.

Обладнання. Таблиця «Ділення іменованих чисел«; картки для опитування; схеми, таблиці до задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні здійснюють взаємоперевірку.

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 706.

б) Гра «Доберись до прапорця».

Двоє учнів одночасно починають гру із найнижчої сходинки. Результат обчислення записують під «сходинкою». Хто перший запише результат під найвищою сходинкою, той — переможець. (Відповідь: 2.)

в) Площа прямокутника 48 см2, а його ширина — 4 см. У скільки разів ширина прямокутника менша за довжину? (Відповідь: у 3 рази менша.)

2. Завдання для опитування (за вибором учнів).

Картка № 1

а) Квадрат і прямокутник мають однакову площу. Сторона квадрата 8 см, а ширина прямокутника 4 см. Знайди довжину прямокутника. (Відповідь: 16 см.)

б) 80 км 024 м : 4 (= 20 км 006 м)

Картка № 2

а) Довжина прямокутника 80 см, а ширина — на 12 см менша. Знайди периметр і площу прямокутника. (Відповідь: 296 см: 5440 см2.)

б) 9 т 012 кг : 3 (= 3 т 004 кг)

II. Розвиток математичних знань.

1. Ділення іменованого числа на іменоване (№ 707).

Другий стовпчик обчислюють з коментуванням, решту — самостійно. (Відповідь: 7200; 780; 1505; 14; 1 м 36 см; 25 дм.)

2. Розв'язування задач,

а) Задача № 708.

На дошці короткий запис задачі.

Один учень працює біля дошки, решта — в зошитах.

Потім звіряють розв'язання із записом на дошці.

(Відповідь: 28 т 4 ц.)

б) Задача № 709.

Учні читають задачу, розглядають та пояснюють її розв'язання, подане в підручнику.

— Складіть подібну задачу про яблука.

в) Задачі № 710 (1, 2, 3).

Учні виконують завдання усно.

г) Задача № 711.

Учні з високим рівнем знань розв'язують задачу самостійно.

Для решти учнів учитель під час повторення змісту задачі вносить дані в таблицю:

За цією таблицею учні пояснюють, що можна знайти в кожній дії. після чого задачу розв'язують самостійно. (Відповідь: 333 м 20 см.)

Фізкультхвилинка.

3. Виконання завдання № 712 (самостійно).

— Зверніть увагу на вирази, записані у першому стовпчику. Чому результати обчислення виразів різні?

— Зачитайте значення виразів у порядку спадання.

(Відповідь: 230; 84; 60; 44; 40; 12.)

III. Підсумок уроку.

— Обчисліть:

10 м : 4;   10 м : 4 см.

IV. Домашнє завдання.

№№ 713, 714 (с. 115).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити