Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 82 Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 715-722)

Тема. Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 715—722).

Мета. Закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії, розв'язувати рівняння; вчити учнів розв'язувати задачі на зустрічний рух.

Обладнання. Таблиці для усних обчислень; схеми задач; план розв'язування задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв'язання задачі № 713.

2 оп. — 7 дн. — 294 ст.

1 оп. — 6 дн. — ? ст.

(Розв'язання: 294 : 7 : 2 ∙ 6 = 126 (ст.);

або 294 : 2 : 7 ∙ 6 = 126 (ст.).)

б) Зачитати результати ділення іменованого числа на іменоване (№ 714).

(Відповідь: 740; 2262; 1635.)

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 715.

б) 1 ц : 2 (= 50 кг); 1 т : 5 (= 2 ц); 3 кг : 6 (= 500 г); 1 грн 20 к. : 6 (= 20 к.).

в) Від ялини і дуба, відстань між якими 2 км. назустріч один одному рухаються вовк і ведмідь. Ведмідь до зустрічі з вовком пройшов 800 м. Яку відстань до зустрічі пройшов вовк? (1 км 200 м)

г) Від одного дуба в лісі у протилежних напрямах почали рухатися їжак і білка. їжак до своєї нори подолав 250 м, білка — до свого дупла 750 м. Яка відстань між норою їжачка та дуплом білочки? (1 км)

ґ) Відстань між лісом і річкою 1 км. Зайчик від лісу, а лисиця від річки побігли назустріч одне одному. Зайчик пробіг 300 м і зупинився. Лисичка пробігла 500 м. Чи зустрілися заєць і лисиця? Яка відстань між ними? (200м)

Фізкультхвилинка.

II. Розвиток математичних знань.

1. Фронтальна робота над задачею № 717.

Для кращого розуміння учнями задачі можна виконати схему.

Звернути увагу учнів на раціональність другого способу розв'язування задачі.

2. Задача № 718.

Під час повторення змісту задачі вчитель креслить схему.

Учні колективно розв'язують задачу за планом:

1) Скільки кілометрів пройшов теплохід за 5 год?

2) Яку відстань подолав катер за 5 год?

3) Яка відстань між пристанями?

Потім складають вираз.

30 ∙ 5 + 24 ∙ 5 = 270 (км)

Задачу можна розв'язати другим способом.

План

1) На скільки кілометрів наблизяться теплохід і катер один до одного за 1 год руху? (Яка швидкість їх зближення?)

2) На скільки кілометрів наблизяться теплохід і катер один до одного за 5 год? (Яка відстань між пристанями?)

Учні складають вираз.

(30 + 24) ∙ 5 = 270 (км).

3. Завдання № 716 (за варіантами).

Варіант 1 — перший стовпчик.

Варіант 2 — другий стовпчик.

Один учень від кожного варіанта виконує своє завдання на дошці. Після перевірки відповідей учні порівнюють вирази у стовпчиках і їх результати.

(Відповіді: В—1: 360028; 90007; 252 кг.

В—2: 100384; 12324; 950 кг.)

4. Завдання № 719.

5. Задача № 720*.

(Розв'язання: 280 : (70 : 2) = 8 (см).)

6. Завдання №719.

Кожен ряд учнів розв'язує по одному рівнянню. Троє учнів (представники кожного ряду) розв'язують мовчки рівняння на дошці.

Потім розв'язки рівнянь порівнюють.

(Відповідь: 7425; 29700; 14852.)

III. Підсумок уроку.

Миколка від дому, а Петрик від школи вийшли назустріч один одному. Миколка проходив 25 м/хв, а Петрик — 20 м/хв. Яка відстань від дому до школи, якщо хлопчики зустрілися через 10 хв? (450 м)

IV. Домашнє завдання.

№№ 721, 722 (с. 116).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити