Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 85 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу (№№ 741-750)

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу (№№ 741—750).

Мета. Ознайомити учнів із діленням на 10, 100, 1000 з остачею: закріплювати вміння розв'язувати задачі на спільну роботу та ділити багатоцифрові числа на одноцифрові.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; завдання для опитування: схеми задач; таблиця для внесення числових даних.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Із завдання № 739 зачитати значення виразів на 3 дії. Пояснити, чому результати обчислення різні.

(Відповідь: 28491; 3975.)

б) Зачитати відповідь до задачі № 740.

(Відповідь: швидкість пішохода 4 км/год, швидкість автобуса — 72 км/год.)

2. Усні обчислення.

а) Завдання № 741.

б) Виконати ділення з остачею.

26 : 5  25 : 3 45 : 6

20 : 7  30 : 4 70 : 8

в) Задача.

З двох сіл одночасно виїхали назустріч один одному два мотоциклісти. Швидкість першого мотоцикліста 40 км/год, другого — 50 км/год. Яка відстань між селами, якщо вони зустрілися через 2 год? (180 км)

3. Завдання для опитування (за варіантами).

Варіант 1

1) 16 ц 08 кг : 4 (= 4 н 02 кг); 6 ц : 4 кг ( = 150)

2) (14234 - 8798) : 6 (= 906)

Варіант 2

1) 6 кг 375 г : 5 (= 1 кг 275 г); 12 ц : 30 кг (= 40)

2) 92184 - 8272 : 8 (= 91150)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

Скільки всього одиниць, десятків, сотень в числі 83245? Скільки всього тисяч в числі 724548?

2. Пояснення.

1654 : 100

— Скільки всього сотень в числі 1654? (16.) 54 одиниці становитимуть остачу. Отже, в частці буде 16 і в остачі 54.

3. Читання учнями пояснення в підручнику.

Вправа № 742.

4. Закріплення вивченого матеріалу за вправою № 743.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 745.

У заготовлену заздалегідь таблицю вчитель зі слів учнів вносить числові дані:

Маса пшениці на 1 га

К-сть гектарів

Загальна маса пшениці

однакова

3 га

500 кг

300 га

? кг

Учні, дивлячись на таблицю, самі вибирають шлях розв'язування задачі (способом відношень, бо спосіб зведення до одиниці не підходить: 500 на 3 не ділиться без остачі). Коли відповідь знайдено, вчитель добудовує ще кілька рядків.

однакова

12 га

? кг

? га

1000 кг

Учні знаходять невідомі величини, а тоді вчитель підсумовує: у скільки разів збільшується (зменшується) кількість гектарів, у стільки ж разів збільшиться (зменшиться) маса пшениці. Така залежність між величинами існує за умови, коли щоразу на 1 га витрачали ту саму кількість пшениці.

б) Задача № 746.

У ході повторення змісту задачі можна виконати короткий запис.

ГАЗ - 24 р. — 600 ц

Другий автомобіль — 12р. — 600 ц

Разом — ? р. — 600 ц

Це задача на спільну роботу. Діти усно складають план розв'язування. Після цього задачу розв'язують самостійно складанням виразу:

600 : (600 : 24 + 600 : 12) = 8 (рейсів)

в) Задача № 747.

Після аналізу задачі вчитель записує на дошці вирази, а учні пояснюють їх.

1000 : 100 — стільки разів по 100 км вміщається у 1000 км;

36 ∙ (1000 : 100) — стільки літрів пального за нормою мав витратити шофер на шляху в 1000 км;

31 ∙ (1000 : 100) — стільки літрів пального він витратив у новому режимі роботи;

36 ∙ (1000 : 100) — 31 ∙ (1000 : 100) стільки літрів пального шофер зекономить на шляху в 1000 км.

Учитель звертає увагу на більш раціональний спосіб розв'язування цієї задачі. (Якщо учні здогадаються, вони самі диктують складанні вираз.) (Розв'язання: (36 - 31) ∙ (1000 : 100) = 30 (л).)

IV. Підсумок уроку.

— Обчисліть:

2358 : 10;  3456 : 100; 4567 : 1000.

V. Домашнє завдання.

№№ 749, 750 (с. 120).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити