Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 89 Запис дробів. Знаходження дробу від числа. Розв'язування задач (№№ 770-776)

Тема. Запис дробів. Знаходження дробу від числа. Розв'язування задач (№№ 770—776).

Мета. Ознайомити учнів із знаходженням дробу від числа у випадку, коли чисельник відмінний від одиниці; вчити розв'язувати задачі на знаходження дробу від числа; закріплювати вміння учнів записувати та читати дроби.

Обладнання. Таблиця «Знаходження дробу від числа»; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку виконання завдань.

2. Усні обчислення.

а) Вправа № 770.

Учні читають дроби і пояснюють, як їх утворено.

б) Математичний диктант.

Учні записують тільки результати обчислень.

✵ Знайдіть від 320; 100. (80; 25)

✵ Чому дорівнює год; від 2 хв. (20 хв; 40 хв)

✵ Знайдіть число, якщо: його дорівнює 90: його дорівнює 40. (270; 320)

✵ Від числа 500 відніміть . (400)

в)* Задача.

За першу годину турист пройшов всієї відстані, за другу — вдвічі менше, після чого йому залишилося пройти ще 4 км. Скільки всього кілометрів повинен пройти турист? (16 км)

3. Завдання для опитування.

1) 3 одного автовокзалу вирушили у протилежних напрямках 2 автобуси. Яка відстань буде між ними через 5 год, якщо швидкість першого автобуса 60 км/год, а другого — 70 км/год? (650 км)

2) Знайти у від 14220. (= 2844)

Картки для опитування.

№ 1

1) Два автомобілі виїхали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 450 км. і зустрілися через 5 год. Один автомобіль рухався зі швидкістю 40 км/год. З якою швидкістю рухався другий автомобіль? (50 км/год)

2) Знайди від 8020. (= 2005)

№ 2

1) Із Києва і Тернополя одночасно назустріч один одному виїхали 2 автобуси. Перший автобус їхав зі швидкістю 60 км/год, а другий — 52 км/год. Через 5 год вони зустрілися. Яка відстань між містами? (560 км.)

2) Знайди від 72060. (= 12010)

Фізкультхвилинка.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота за № 772.

2. Пояснення нового матеріалу.

На дошці таблиця «Знаходження дробу від числа».

— Довжина відрізка 12 см. Щоб знайти цього відрізка, спочатку знайдемо . Скільки сантиметрів має відрізка? (12 : 4 = 3 (см).)

Як знайти відрізка? (Треба 3 см взята 3 рази: 3 ∙ 3 = 9 (см).)

Отже, від 12 см дорівнює 9 см.

Запис: 12 : 4 ∙ 3 = 9 (см).

3. Первинне закріплення вивченого.

а) Вправа № 773.

б) Виконання завдання № 774 (з коментуванням).

в) Вивчення правила на с. 127.

III. Розвиток математичних знань.

1. Дії з іменованими числами.

4 т + 16 т 1 ц : 7 (= 63 ц)

14 м 5 см + 2 м 08 см ∙ 5 (=24 м 45 см)

2. Геометричне завдання.

Накреслити два квадрати зі стороною 4 см кожний. Заштрихувати у першому квадраті його, а в другому — .

3. Задача.

Маса гарбуза 14 кг. Від гарбуза відрізали у його маси і зварили кашу. Скільки кілограмів гарбуза пішло на кашу?

(Розв'язання: 14 : 7 ∙ 2 = 4 (кг).)

IV. Підсумок уроку.

— Усно розв'яжіть задачу.

У книжці 36 сторінок. Іринка прочитала — всієї книги. Скільки сторінок книги прочитала дівчинка?

V. Домашнє завдання.

№№ 775, 776; повторити правило на с. 127.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити