Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК № 94 Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814-822)

Тема. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814—822).

Мета. Закріплювати вміння учнів виконувати усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа; удосконалювати вміння розв'язувати складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа.

Обладнання. Таблиця «Множення багатоцифрових чисел на круглі числа»; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв'язання задачі № 812.

(Розв'язання:

1) 24 ∙ 3 = 72 (кг) — було сиру в пекарні;

2) 24 + 36 = 60 (кг) — витратили;

3) 72 - 60 = (2 (кг) — залишилося.)

б) Прочитати складений вираз і його значення (№ 813).

((123 456 + 789) - 123 456 : 3 = 83 093)

2. Усні обчислення.

а) Порівняйте:

і ; і ; і ; і

— Що ви порівнювали? (Дроби.)

— До якої частини мови належать дроби? (Числівники.)

— До яких числівників за значенням відносяться ці дроби? (До кількісних.)

б) Обчислити зручним способом (вирази записати на дошці заздалегідь).

8 ∙ 7 ∙ 5 (= 280) 2 ∙ 4 ∙ 25 ∙ 5 (= 1000)

15 ∙ 7 ∙ 4 (= 420) 5 ∙ 9 ∙ 2 ∙ 6 (= 540)

в)* У пекарні на приготування пасок витратили 36 кг сиру, що становить всього сиру, що був у пекарні. Скільки всього кілограмів сиру було в пекарні спочатку?

(36 : 2 ∙ 3 = 54 (кг).)

г) Вправа № 814.

3. Завдання для опитування (за вибором учнів).

№ 1

1) На поливання огірків витратили 80 л води, що становило п'яту частину води, яка була спочатку в бочці. Потім витратили ще 150 л води на поливання помідорів. Скільки літрів води залишилося в бочці? (170 л.)

2) 21 м 42 см : 9 (= 2 м 38 см)

№ 2

1) У магазині було 420 кг круп. Першого дня продали , а другого усіх круп. Скільки кілограмів круп залишилося в магазині? (Відповідь: 48 кг.)

2) 16 м 66 см : 7 (= 2 м 38 см)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення (за таблицею).

Щоб обчислити вираз 3200 ∙ 20. числа подамо у вигляді двох добутків, у кожному з яких один із множників — розрядне число (3200 = 32 ∙ 100; 20 = 2 ∙ 10).

Використаємо переставний і сполучний закони дії множення:

(32 ∙ 2) ∙ (100 ∙ 10) = 64 ∙ 1000 = 64000.

2. Первинне закріплення (за вправою № 815).

3. Виконання завдання № 816.

а) Перші два вирази обчислюють із записом на дошці з детальним поясненням, решту — самостійно.

(Результати обчислень: 650; 660; 30000; 32000; 960000; 2400.)

б) Вирази на дві дії обчислюють з коментуванням.

160 ∙ 40 + 1000 = 6400 + 1000 = 7400;

500 ∙ 400 - 100000 = 200 000 - 100 000 = 100 000.

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Робота над задачами.

а) Задача № 817.

Учні працюють самостійно. Розв'язання задачі звіряють із записом на дошці.

(Розв'язання:

1) 720 : 9 ∙ 2 = 160 (кг) — продали рису 1-го дня;

2) 720 : 5 ∙ 3 = 432 (кг) — продали рису 2-го дня;

3) 160 + 432 = 592 (кг) — продали рису за дна дні.)

б) Задача № 818.

Учні з високим і достатнім рівнем знань розв'язують задачу самостійно, решта — під керівництвом учителя.

Після аналізу задачі виконують її короткий запис.

(Розв'язання: I) 180 : 6 = 30 (км) — пройшов турист 1-го дня;

2) 30 : 5 ∙ 4 = 24 (км) — пройшов турист 2-го дня;

3) 30 + 24 = 54 (км) — пройшов турист за два дні;

4) 180 - 54 = 126 (км) — залишилося пройти туристу.)

в) Задача № 820.

Учні з високим рівнем знань розв'язують задачу самостійно, з достатнім рівнем знань — після виконання короткого запису задачі, решта — після складання плану розв'язування задачі.

План

1) Скільки всього ящиків помідорів зібрала господарка?

2) Скільки кілограмів помідорів в одному ящику?

(Розв'язання:

1) 4 + 2 = 6 (ящ.);

2) 60 : 6 = 10 (кг).)

(Відповідь: в одному ящику 10 кг помідорів.)

2. Обчислення значень виразів.

а) Виконання завдання № 819.

Учитель звертає увагу учнів на виконання перевірки обчислень оберненими діями до даних.

— Якою дією перевіримо обчислення першого виразу? (Множенням.) Другого виразу? (Діленням.) Третього? (Додаванням.) Четвертого? (Множенням.)

(Результати обчислень: 4112; 185270; 1720; 2 м 38 см.)

б) Виконання дій з іменованими числами.

10 ц 8 кг - 1 ц 05 кг : 3 = 1008 кг - 35 кг = 973 кг = 9 ц 73 кг;

(3 т - 8 ц) ∙ 2 = (30 ц - 8 ц) ∙ 2 = 22 ц ∙ 2 = 44 ц.

IV. Підсумок уроку.

— Обчисліть:

2100 ∙ 400 (= 840 000)

500 ∙ 600 (= 300 000)

20 ∙ 4000 (= 80 000)

V. Домашнє завдання.

№№ 821, 822 (с. 134).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити