Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 95 Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв'язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 823-830)

Тема. Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв'язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 823—830).

Мета. Вчити учнів письмово множити багатоцифрові числа на круглі числа; готувати до розв'язування задач на пропорційне ділення; закріплювати вміння розв'язувати задачі на знаходження дробу від числа.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; схеми задач; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку виконання завдань.

2. Усні обчислення.

а) Гра «Подолання вершини».

Учні двох команд по черзі знаходять по одному значенню виразу і записують його під сходинкою, починаючи з найнижчої. Команда, учень якої першим впише результат під прапорцем, перемагає за умови, що всі результати правильні.

б) Знайти , , , 710 год. (40 хв, 36 хв, 45 хв, 42 хв.)

від суми чисел 75 і 25 (= 40)

від різниці чисел 90 і 50 (= 30)

в)* Дівчинка повинна була проїхати в автобусі 40 км. На півдорозі вона заснула. Коли прокинулась, то довідалась, що їй залишилось їхати стільки, скільки кілометрів вона проспала. Скільки кілометрів проспала дівчинка?

АО = АВ; ОК = КВ, ОК = АВ; 40 : 4 = 10 (км)

3. Завдання для опитування учнів.

а) Обчислити зручним способом.

2 ∙ 19 ∙ 4 ∙ 25 ∙ 5 (= 19000)

б) У мами було 24 грн. На всіх грошей вона купила 4 книжки за однаковою ціною. Скільки коштує 1 книжка? (Відповідь: 5 грн.)

4. Картки для опитування.

№ 1

1) Обчисли зручним способом.

4 ∙ 67 ∙ 2 ∙ 25 ∙ 5 (= 67000)

2) У ларку було 480 кг овочів. всіх овочів — капуста, всіх овочів помідори. Скільки кілограмів капусти і помідорів разом було у ларку? (Відповідь: 408 кг.)

№2

1) Старшокласники посадили 120 дерев. всіх дерев були берези, а тополі становили кількості беріз. Скільки тополь посадили старшокласники? (Відповідь: 60 тополь.)

2) Обчисли зручним способом.

25 ∙ 39 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 2 (= 39000)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Пояснення вчителя.

Використовуючи переставний і сполучний закони множення, знаходять добуток чисел виду 32 ∙ 200 усно. Для цього кругле число 200 подаємо у вигляді добутку одноцифрового числа 2 і розрядного числа 100.

32 ∙ (2 ∙ 100).

Використаємо сполучний закон множення:

(32 ∙2) ∙ 100.

Отримаємо 64 ∙ 100 = 6400.

Під час письмового множення 32 на 200 кругле число підписують під першим множником так, щоб цифра, відмінна від нуля була підписана під останньою цифрою першого множника.

2. Первинне закріплення вивченого.

а) Усне виконання вправи № 823.

б) Письмове виконання завдання № 824 (з коментуванням).

в) Виконання завдання № 825.

Перші два вирази учні обчислюють із коментуванням, решту — самостійно з наступною перевіркою.

(Результати обчислень: 1680; 34800; 207000; 369630; 23800; 6160.)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування рівнянь (№ 826).

Перед виконанням завдання повторюють правила знаходження невідомого діленого, зменшуваного, доданка.

(Відповідь: х = 12 500; х = 525; х = 475.)

2. Робота над задачами.

а) Задача № 827.

Під час аналізу дані задачі заносять в таблицю.

Учні складають план розв'язування задачі колективно, розв'язання записують в зошитах самостійно. (Відповідь: 60 кг.)

б) Задача № 828*.

Учні з високим рівнем знань розв'язують задачу самостійно. Решта учнів працюють під керівництвом учителя. Задачу розв'язують із коментуванням. (248 грн = 24800 к.

1) 24800 : 100 ∙ 3 = 744 (к.) = 7 грн 44 к. — становила знижка ціни м'яча;

2) 248 грн - 7 грн 44 к. = 24800 к. - 744 к. = 23 056 к. = 230 грн. 56 к. — ціна футбольного м'яча після знижки.)

IV. Підсумок уроку.

— Обчисліть (усно): 12 ∙ 3000; 150 ∙ 400.

— Різницю чисел 234567 і 890 зменшити на третину першого числа. ((234567 - 890) - (234567 : 3) = 155488)

V. Домашнє завдання.

№№ 829, 830 (с. 135).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити