Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

УРОК 96 Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831-838)

Тема. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831—838).

Мета. Формувати вміння учнів множити багатоцифрові числа на круглі та розрядні числа; ознайомити із задачами на пропорційне ділення; повторити ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа.

Обладнання. Таблиці та схеми задач для усних обчислень; таблиця для короткого запису задачі.

Зміст уроку

І. контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

а) Пояснити розв'язання задачі № 829.

Один учень зачитує дії, а інший — пояснення до них.

(Розв'язання:

1) 3500 : 10 ∙ 7 = 2450 (г) — становить трава;

2) 3500 : 100 ∙ 7 = 245 (г) — становить зерно;

3) 2450 + 245 = 2695 (г) = 2 кг 695 г.)

(Відповідь: кріль з’їдає за день 2 кг 695 г трави й зерна.)

б) Із завдання № 830 зачитати результати обчислення виразів на дві дії.

25700 - 92 ∙ 60 = 20180; 92 ∙ 600 25700 = 29500.

2. Усні обчислення.

а) Скласти і розв’язати вирази.

(Відповідь: 80000; 320000; 6000; 24000; 30000; 120000.)

б) Вправа № 832.

в) Туристи пройшли 20 км, рухаючись увесь час з однаковою швидкістю. До обіду вони йшли 3 год, а після обіду — 2 год. З якою швидкістю йшли туристи? (4 км/год.)

г)* Дві групи туристів вийшли одночасно з Тернополя до Хмельницького, відстань між якими 120 км. Одна з цих груп першу половину шляху йшла із швидкістю 6 км/год, а другу — 4 км/год. Друга група увесь час йшла зі швидкістю 5 км/год. Яка із цих груп раніше прийшла у місто Хмельницький?

На дошці схеми:

120 : 2 = 60 (км);

2) 60 : 6 = 10 (год);

3) 60 : 4 = 15 (год);

4) 10 + 15 = 25 (год);

5) 120 : 5 = 24 (год).

(Відповідь: друга група туристів раніше прийшла у Хмельницький).

3. Завдання для опитування учнів (за варіантами)

Варіант 1

1) Склади вираз і знайди його значення.

Різницю чисел 234567 і 890 зменш на третину першого числа.

(Відповідь: (234567 - 890) - (234567 : 3) = 155488.)

2) Розв’яжи рівняння.

а : 5000 = 35 (х = 175 000)

Варіант 2

1) Склади вираз і знайди його значення.

Частку чисел 28784 і 7 збільш на добуток чисел 87 і 500.

(Відповідь: (28784 : 7 + 87 ∙ 500 = 47612.)

2) Розв’яжи рівняння.

х : 3000 = 18 (х = 54 000)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Робота над задачами на пропорційне ділення,

а) Задача № 833.

Під час повторення змісту задачі вчитель вносить числові дані у заздалегідь накреслену таблицю.

Учні коментовано розв'язують задачу діями з поясненням.

(Розв'язання:

1) 4 + 3 = 7 (год) — витратив лижник на весь шлях;

2) 56 : 7=8 (км/год) — швидкість лижника:

3) 8 ∙ 3 = 24 (км) — пройшов лижник після зупинки.)

б) Задача № 834.

На дошці заготовлена таблиця. Учитель повторює з дітьми зміст задачі. Одночасно один учень вносить у таблицю числові дані.

Порівнявши цю таблицю з попередньою, вчитель підводить учнів до висновку, що структура обох задач однакова. Відмінність між ними полягає в тому, що в другій задачі запитується про два числа: кількість грошей, яку заробив і перший, і другий столяри окремо, тому ця задача має на одну дію більше.

(Розв'язання:

1) 4 + 5 = 9 (дн.) — кількість робочих днів разом;

2) 1800 : 9 = 200 (грн) — поденна оплата;

3) 200 ∙ 4 = 800 (грн) — заробив перший столяр;

4) 200 ∙ 5 = 1000 (грн) — заробив другий столяр.)

в) Задача № 835.

За поданим у підручнику коротким записом учні усно складають задачу, а потім розв’язують її самостійно. Учитель надає допомогу учням, які її потребують.

(Розв'язання: 180 : 3 ∙ 2 = 120 (км) )

г) Творча робота над задачею № 835.

— Змініть умову задачі так, щоб потрібно було знайти окремо відстань, пройдену за 3 год, і відстань, пройдену за 2 год.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 831.

Вирази записати один під одним і порівняти множення числа на добуток та множення числа на суму.

41 ∙ 20 = 41 ∙ (10 ∙ 2) = (41 ∙ 10) ∙ 2 = 820;

41 ∙ 12 = 41 ∙ (10 + 2) = 41 ∙ 10 + 41 ∙ 2 = 492.

2. Завдання № 836.

Виконати ділення і зробити перевірку множенням.

Варіант 1. Перші два вирази.

Варіант 2. Решту.

(Відповідь: 209; 29; 27; 247.)

IV. Підсумок уроку.

— Обчисліть;

80000 - 4000; 5000 : 1000; 16 ∙ 5000.

V. Домашнє завдання.

№№ 837, 838 (с. 136).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити