Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

УРОК 1 Повторення вивченого. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення (№№ 1-10)

УРОК 2 Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розв'язування рівнянь. Розміщення відрізків на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження третього доданка (№№ 11-21)

УРОК 3 Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання виразів і знаходження їх значення. Складання і розв'язування задач за короткими записами (№№ 22-31)

УРОК 4 Зв'язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32-41)

УРОК 5 Письмове множення на одноцифрове число. Дії над величинами. Круглі числа (№№ 42-51)

УРОК 6 Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмовою ділення на одноцифрове число (№№ 52-61)

УРОК 7 Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62-70)

УРОК 8 Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною (№№ 71-81)

УРОК 9 Множення і ділення на 10 і на 100. Задачі, які включають знаходження частини числа або числа за його частиною (№№ 82-91)

УРОК 10 Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92-101

УРОК 11 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 102-111)

УРОК 12 Письмове множення на двоцифрове число (закріплення). Ділення з остачею (№№ 112-119)

УРОК 13 Ділення числа на добуток чисел. Письмове ділення круглих чисел на круглі (№№ 120-129)

УРОК 14 Письмове ділення на двоцифрове число (№№ 130-138)

УРОК 15 Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач складанням виразу (№№ 139-145)

УРОК 16 Письмове ділення на одноцифрове число з остачею (№№ 146-154)

УРОК 17 Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота

УРОК 18 Аналіз контрольної роботи. Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч (№№ 155-166)

УРОК 19 Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Лічба тисячами до 10 тисяч (№№ 167-175)

УРОК 20 Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176-184)

УРОК 21 Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 185-193)

УРОК 22 Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194-205)

УРОК 23 Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка (№№ 206-216)

УРОК 24 Читання і записування п’ятицифрових чисел. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Письмове віднімання трицифрових чисел (№№ 217-225)

УРОК 25 Читання і записування п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Розв'язування задач з геометричним змістом (№№ 226-235)

УРОК 26 Порівняння чисел. Читання і записування п’ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка (№№ 236-245)

УРОК 27 Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Нумерація чотирицифрових та п’ятицифрових чисел»

УРОК 28 Аналіз контрольної роботи. Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 246-256)

УРОК 29 Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон. Задачі, обернені до здач на знаходження суми двох добутків (№№ 257-266)

УРОК 30 Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267-274)

УРОК 31 Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 275-282)

УРОК 32 Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100 і 1000 (№№ 283-293)

УРОК 33 Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв'язування задач (№№ 294-304)

УРОК 34 Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Римські цифри (№№ 305-314)

УРОК 35 Одиниці вимірювання довжини. Розв’язування задач (№№ 315 - 326)

УРОК 36 Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються способом відношення (№№ 327-337)

УРОК 37 Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв'язування задач (№№ 338-349)

УРОК 38 Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач (№№ 350-361)

УРОК 39 Міри часу. Розв'язування задач з буквеними записами (№№ 362-373)

УРОК 40 Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання величин»

УРОК 41 Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв'язуються додаванням (№№ 374-381)

УРОК 42 Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв’язуються відніманням (№№ 382-389)

УРОК 43 Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390-396)

УРОК 44 Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв'язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка (№№ 397-404)

УРОК 45 Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розв'язування задач (№№ 405-411)

УРОК 46 Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника (№№ 412-420)

УРОК 47 Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421-430)

УРОК 48 Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв'язування задач (№№ 431-438)

УРОК 49 Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел (№№ 439-447)

УРОК 50 Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених у мірах часу. Розв’язування задач з іменованими числами (№№ 448-454)

УРОК 51 Розв’язування задач на визначення тривалості події, її закінчення та початку (№№ 455-462)

УРОК 52 Розв'язування задач на визначення часу (№№ 463-472)

УРОК 53 Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Розв’язування задач (№№ 473-481)

УРОК 54 Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Стовпчаста та лінійна діаграми (№№ 482-489)

УРОК 55 Контроль навчальних досягнень учнів. Тематичне опитування (тести) «Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Дії з іменованими числами»

УРОК 56 Аналіз тематичного опитування. Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху (№№ 490-499)

УРОК 57 Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання (№№ 500-509)

УРОК 58 Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510-519)

УРОК 59 Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних тіл Повторення вивченого (№№ 520-530)

УРОК 60 Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 531-540)

УРОК 61 Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв'язування задач (№№ 541-549)

УРОК 62 Множення у випадку кількох нулів у множнику. Розв’язування задачі двома способами (№№ 550-557)

УРОК 63 Множення чисел, які закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу (підготовчі) (№№ 558-566)

УРОК 64 Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Взаємозв'язки між величинами «відстань», «швидкість», «час». Множення багатоцифрових чисел» (Комбінована контрольна робота)

УРОК 65 Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач на спільну роботу (№№ 567-575)

УРОК 66 Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576-582)

УРОК 67 Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач (№№ 583-592)

УРОК 68 Знаходження площі і периметра прямокутника. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв'язування задач на спільну роботу (№№ 593-601)

УРОК 69 Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі (№№ 602-608)

УРОК 70 Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника (№№ 609-616)

УРОК 71 Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617-624)

УРОК 72 Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 625-633)

УРОК 73 Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634-644)

УРОК 74 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розв'язування задач (№№ 645-654)

УРОК 75 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 655-662)

УРОК 76 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671)

УРОК 77 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672-680)

УРОК 78 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 681-687)

УРОК 79 Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 688-696)

УРОК 80 Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 697-705)

УРОК 81 Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал (№№ 706-714)

УРОК 82 Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 715-722)

УРОК 83 Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 723-731)

УРОК 84 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух (№№ 732-740)

УРОК 85 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу (№№ 741-750)

УРОК 86 Контрольна робота

УРОК 87 Аналіз контрольної роботи. Частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин (№№ 751-759)

УРОК 88 Дроби. Порівняння дробів. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 760-769)

УРОК 89 Запис дробів. Знаходження дробу від числа. Розв'язування задач (№№ 770-776)

УРОК 90 Дроби. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа (№№ 777-787)

УРОК 91 Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач (№№ 788-796)

УРОК 92 Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток Подання дробу як частки двох чисел (№№ 797-805)

УРОК 93 Множення на розрядні числа. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом (№№ 806-813)

УРОК 94 Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814-822)

УРОК 95 Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв'язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 823-830)

УРОК 96 Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831-838)

УРОК 97 Знаходження добутку виду 2400 ∙ 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі па пропорційне ділення (№№ 839-848)

УРОК 98 Задачі на пропорційне ділення. Розв'язування рівнянь і нерівностей (№№ 849-857)

УРОК 99 Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число (№№ 858-866)

УРОК 100 Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення (№№ 867-875)

УРОК 101 Письмове ділення трицифрових чисел на круглі двоцифрові числа з остачею (№№ 876-884)

УРОК 102 Порівняння задач на пропорційне ділення. Письмове ділення з остачею на круглі числа (№№ 885-892)

УРОК 103 Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух (№№ 893-901)

УРОК 104 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквенный даними (№№ 902-910)

УРОК 105 Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (№№ 911-920)

УРОК 106 Контрольна робота з теми «Ділення багатоцифрових чисел на круглі числа»

УРОК 107 Аналіз контрольної роботи

УРОК 108 Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 921-927)

УРОК 109 Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за ного дробом (№№ 928-934)

УРОК 110 Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 935-941)

УРОК 111 Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв'язування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942-949)

УРОК 112 Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950-958)

УРОК 113 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 959-967)

УРОК 114 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 ∙ 403. Розв’язування задач (№№ 968-976)

УРОК 115 Ділення на двоцифрове число. Поняття про середнє арифметичне (додатковий матеріал) (№№ 977-986)

УРОК 116 Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею (№№ 987-995)

УРОК 117 Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв'язування рівнянь (№№ 996-1003)

УРОК 118 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Розв'язування задач (№№ 1004-1012)

УРОК 119 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням (№№ 1013-1019)

УРОК 120 Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка (№№ 1020-1027)

УРОК 121 Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028-1035)

УРОК 122 Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі з буквеними даними (№№ 1036-1042)

УРОК 123 Ділення з остачею на двоцифрове число у випадку, коли частка закінчується нулем. Задачі на спільну роботу (№№ 1043-1050)

УРОК 124 Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування задач (№№ 1051-1058)

УРОК 125 Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу (№№ 1059-1066)

УРОК 126 Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей (№№ 1067-1075)

УРОК 127 Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв’язування рівнянь. Ділення іменованих чисел (№№ 1076-1084)

УРОК 128 Контрольна робота з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові»

УРОК 129 Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Розв'язування задач (№№ 1085-1092)

УРОК 130 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними (№№ 1093-1100)

УРОКИ 131-132 Повторення вивченого матеріалу (№№ 1101-1114)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити