Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

І семестр

№ з/п

Тема уроку

Дата

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3-й клас. Письмові прийоми множення і ділення

1

Нумерація трицифрових чисел


2

Нумерація трицифрових чисел. Письмове додавання і віднімання у межах 1000. Вирази зі змінною (змінними)


3

Письмове додавання і віднімання у межах 1000. Нерівності з однією змінною


4

Прийоми усного додавання і віднімання, множення і ділення в межах 1000


5

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками


6

Ділення з остачею. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове


7

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове


8

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на знаходження числа за його частиною


9

Множення й ділення на розрядні одиниці 10; 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа


10

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число


11

Письмове множення на двоцифрове число


12

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення


13

Письмові прийоми ділення багатоцифрового числа на кругле число. Рівняння


14

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач


15

Самостійна робота


16

Письмове ділення з остачею. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями


17

Тематична контрольна робота № 1


Нумерація багатоцифрових чисел. Величини

18

Аналіз контрольної роботи. Лічильна одиниця — тисяча. Утворення багатоцифрових чисел


19

Читання та запис багатоцифрових чисел. Задачі на спільну роботу. Многокутники


20

Читання та запис багатоцифрових чисел. Заміна багатоцифрового числа сумою розрядних доданків. Види кутів: прямі, гострі, тупі


21

Читання та запис багатоцифрових чисел.

Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за величиною його дробу


22

Читання та запис багатоцифрових чисел. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі


23

Читання і запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000


24

Читання та запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання та віднімання трицифрових чисел


25

Читання та запис п’ятицифрових чисел. Додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел: 50 000 + 400 + 50 + 9; 6789 - 6000; 6789 - 700


26

Порівняння багатоцифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка


27

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис шестицифрових чисел. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу


28

Розряди — одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа


29

Читання та запис багатоцифрових чисел. Порівняння багатоцифрових чисел


30

Клас одиниць, клас тисяч. Розряди — одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч


31

Читання та запис багатоцифрових чисел. Множення і ділення на 10; 100; 1000


32

Самостійна робота


33

Читання та запис багатоцифрових чисел. Розв’язування задач та рівнянь


34

Тематична контрольна робота № 2


35

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини


36

Одиниці вимірювання маси: грам, кілограм, центнер, тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі, які розв’язуються способом відношення


37

Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Розв’язування задач


38

Одиниці вимірювання часу: секунда, хвилина, година, доба, місяць, рік, століття, тисячоліття. Співвідношення між одиницями вимірювання часу


39

Співвідношення між одиницями вимірювання часу


Арифметичні дії з багатоцифровими числами. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел

40

Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням


41

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв’язуються відніманням


42

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел


43

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Складені задачі, розв’язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка


44

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів


45

Письмове додавання у випадку трьох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника


46

Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі з буквеними даними


47

Дії з іменованими числами. Розв’язування задач


48

Письмове додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел. Периметр прямокутника


49

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події


50

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події


51

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події. Розв’язування рівнянь


52

Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Розв’язування задач вивчених видів


53

Самостійна робота


54

Співвідношення між величинами


55

Тематична контрольна робота № 3


56

Аналіз контрольної роботи. Швидкість. Швидкість тіла у прямолінійному рівномірному русі. Одиниці швидкості


57

Залежність між швидкістю тіла, часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі та формули для їх обчислення


58

Прості та складені задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. Дії з іменованими числами


59

Прості та складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, куб


60

Самостійна робота


61

Аналіз самостійної роботи. Закріплення та корекція знань, умінь і навичок


62

Тематична контрольна робота № 4


63

Аналіз контрольної роботи. Закріплення та корекція знань, умінь і навичок


64

Повторення й узагальнення знань


Примітка. У чинній навчальній програмі не зазначено чітку послідовність розділів курсу та кількість годин для їх вивчення (подане планування є орієнтовним та може бути скориговане вчителем, зважаючи на конкретну навчальну ситуацію в класі та педагогічну доцільність).

Матеріали для проведення уроків контролю навчальних досягнень уміщено в окремих посібниках Видавничої групи «Основа».Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити