Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3-й КЛАС. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

УРОК 9. МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ 10; 100. ЗАДАЧI НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА

Мета:

формування предметних компетентностей: вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа; закріплювати навички ділення і множення на одноцифрове число, на розрядну одиницю 10; 100; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, трупах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про український фольклор;

громадянської: виховувати повагу до народних традицій.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: літературне читання, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу (фронтальна робота з використанням прийому «Мікрофон»)

— Яка зараз пора року?

— Доберіть на кожну літеру слова «осінь» слова, які характеризують вас на уроці.

О — обізнані

С — серйозні, самостійні

І — інтелектуальні, ініціативні

Н — наполегливі

Ь — уважністЬ, старанність

2. Актуалізація опорних знань

— Любі діти, сьогодні ми продовжимо мандрувати безмежними літературними просторами. А познайомимося з... (Прийом «Інтрига»)

— За кожне правильно виконане завдання отримуватимемо підказку. Отже, в добру путь!

1) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

а) Гра «Математичний фокус».

— Я записую на дошці чотирицифрове число (1-й доданок) і пропоную одному з присутніх підписати під ним друге чотирицифрове число (2-й доданок).

Я знову запишу третій доданок.

Четвертий доданок запише хтось із вас і, нарешті, п’ятий доданок знову запишу я і відразу скажу значення суми.

Наприклад: 7647 (ведучий), 2914 (учень), 7085 (ведучий), 5431 (учень), 4568 (ведучий), 27 645 — значення суми.

Секрет фокусу. Секрет блискавичного додавання полягає в тому, що ведучий цифрами своїх доданків доповнює цифри попереднього доданка до дев’яти. У результаті отримаємо 999 + 9999 = 20 000 - 2. Тому відповіддю буде перший доданок, перед яким треба записати цифру 2, а останню цифру зменшити на 2.

Підказка. ВИК.

б) Математичні перегони (з використанням прийому «Естафета». Робота в командах-рядах).


А

Б

В

1

66 + 26 = 92

68 - 49 = 19

73 - 36 = 37

2

71 - 43 = 28

39 + 45 = 84

73 - 25 = 48

3

54 - 26 = 28

71 - 14 = 57

27 + 35 = 62

4

90 - 53 = 37

50 - 35 = 15

49 + 19 = 68

5

37 + 36 = 73

43 - 19 = 24

86 - 25 = 61

6

48 + 25 = 73

92 - 26 = 66

43 - 24 = 19

7

26 + 28 - 54

71 - 37 = 34

75 - 46 = 29

8

32 + 49 = 81

97 - 48 = 49

84 - 39 = 45

9

86 - 59 = 27

62 - 35 = 27

28 + 43 = 71

10

80 - 54 = 26

32 - 18 = 14

84 - 58 = 26

11

19 + 24 = 43

92 - 53 = 39

92 - 26 = 66

12

59 + 27 = 86

73 - 37 = 36

67 + 27 = 94

13

92 - 39 = 53

35 + 26 = 61

84 - 45 = 39

14

94 - 67 = 27

54 - 28 = 26

38 + 47 = 85

15

38 + 62 = 100

15 + 35 = 50

62 - 27 = 35

Підказка. ЛІ.

2) Каліграфічна хвилинка (фронтальна робота з використанням прийому «Мікрофон»).

— Розгорніть бортові журнали. Наші наступні координати... Розкодуйте їх.

Математичний диктант (на картках за варіантами з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

Варіант 1

1. Перетворити: 4 км = [ ] м.

2. У скільки разів менше 80 за 720?

3. Чому дорівнює ділене, якщо дільник 70, а частка 4?

4. На скільки більше 42 за 18?

5. Перевести: 4 год 3 хв. = [ ] хв.

6. Перевести: 6 т 8 кг = [ ] кг.

7. У скільки разів більше 300 за 5?

8. Знайти 1/7 від 210.

9. 1/9 = 40. Знайти все число.

10. Знайти 3/8 від 32.

11. Обчислити: 480 : 6 ∙ 3 : 4 = [ ].

12. Знайти периметр квадрата зі стороною 7 м.

Відповіді: 4000 м; 9; 280; 24; 243 хв; 6008 кг; 60; 30; 360; 12; 60; 28 м.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку зростання.

9; 12; 24; 30; 60; 280; 360.

Варіант 2

1. Перетворити: 8 т = [ ] кг.

2. У скільки разів менше 60 за 540?

3. Чому дорівнює ділене, якщо дільник 40, частка 8?

4. На скільки більше 53 за 16?

5. Перевести: 3 год 7 хв = [ ] хв.

6. Перевести: 9 км 3 м = [ ] м.

7. У скільки разів більше 400 за 5?

8. Знайти 1/8 від 240.

9. 1/4 = 60. Знайти все число.

10. Знайти 4/9 від 45.

11. Обчислити: 540 : 6 ∙ 4 : 9 = [ ].

12. Знайти периметр прямокутника зі сторонами: 5 м і 4 м.

Відповіді: 8000 кг; 9; 320; 37; 187 хв; 9003 м; 80; 30; 240; 20; 40; 18 м.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку зростання.

9; 20; 30; 37; 40; 80; 240; 320.

Підказка. СО.

3) Літературна хвилинка.

Лісовик (полісун) — дух лісу, його господар. Живуть лісовики на густих деревах або у дуплах сухих дерев. Людей намагається заманити в хащу, де їх лякає. Уся лісова звірина послушна Лісовику, особливо зайці.

Коли Лісовик сердиться, мавки, лісові красуні, під його грізним поглядом припиняють свої веселощі. Навіть дерева перед ним низько схиляють свої крислаті віти та знімають шапки, бо він — володар лісових угідь.

Казки, які розповідають про Лісовика:

✵ Леся Українка «Лісова пісня». Події відбуваються у старезному лісі, на Волині, протягом року. У творі діють міфічні істоти: Мавка і Русалка, Лісовик і Перелесник, Водяник і Потерчата. Кожна дія починається пейзажем, який змінюється відповідно до пори року.

✵ Українська народна казка «Лісовий цар Ох». Цар довго морщився: «Як то за простого парубка оддати свою дочку?!» А далі порадилися — та взяли їх поблагословили та й одружили, та таке весілля справляли, що увесь мир скликали!

✵ Українська народна казка «Лісовик і золоті яблука»... Одного разу маленький принц бавився біля в’язниці «золотим яблуком», яке потрапило до рук лісовика. Хлопчик хотів повернути «золоте яблуко», він завжди отримував те, що хотів. Лісовик погодився віддати яблуко в обмін на свою свободу, хлопчик погодився, але він удався до хитрощів, зрадив матір. Король повернувся і розлютився, що лісовик утік, та хотів покарати сина, але вирішив не робити цього,— «Добре, можливо, для нього це буде уроком»,— сказав король. До лісу більше ніхто не ходив, і лісовик також нікому не робив зла.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням методу «Коло ідей»)

— З’ єднайте відповідні твердження.

Знайти 1/10 від 210


знаходження числа за його частиною

1/10 = 30. Знайти все число


Знайти 1/10 від 240


знаходження частини від числа

1/10 = 30. Знайти все число


— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

✵ Чи потрібно вміти...? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 14; 15).

а) Обчислення прикладів на множення на розрядні одиниці 10; 100 — с. 14, № 82 (фронтальна робота з використанням прийому «Я — вчитель»).

— Скільки нулів треба дописати праворуч, щоб помножити це число на 10; 100?

Висновок. Щоб помножити число на 10, достатньо дописати до нього праворуч 1 нуль; щоб помножити на 100, достатньо дописати до нього праворуч 2 нулі.

б) Обчислення прикладів на ділення на розрядні одиниці 10; 100 с. 14, № 83 (фронтальна робота з використанням прийому «Я — вчитель»).

— Скільки нулів треба відкинути в запису числа, щоб поділити це число на 10;100?

Висновок. Щоб розділити число на 10, достатньо відкинути в запису числа праворуч 1 нуль; на 100, достатньо відкинути в запису числа 2 нулі.

— Усно зменшіть у 100 разів числа: 500; 600; 900.

— Збільшіть у 10 разів: 52; 12; 38.

в) Розв’язування задачі № 84 (з використанням прийому «Мікрофон»).

План розв’язання

— Скільки грошей витратила дівчинка? (24 грн)

— Що сказано в задачі про гроші, які витратила дівчинка? (Витрачені гроші складали 1/8 частину від усієї суми.)

— Чи можемо ми дізнатися, скільки грошей було у дівчинки?

— Якою дією?

24 грн ∙ 8 = 192 грн

г) Практична робота — № 85 (з використанням прийому «Мікрофон»).

— Як знайти 1/3 довжини відрізка?

123 : 3 = 41 (мм)

Діти креслять відрізок АВ =123 мм.

Позначають точку М таким чином, щоб довжина відрізка AM становила 41 мм.

ґ) Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою в парах — № 86.

Варіант 1

836 : 4 = 209 624 : 3 = 208 749 : 7 = 107

Варіант 2

642 : 6 = 107 375 : 5 = 75 921 : 3 = 307

д) Робота над задачею № 87 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

✵ Аналіз умови задачі. Складання короткої умови.

— Яким є головне питання?

— Чи можемо відразу відповісти на питання задачі? Чому?

— Про що дізнаємося першою дією? другою?

— Якою дією відповімо на головне питання задачі?

✵ Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу виразом.

816 : 2 : 8 = 51

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях.

1) 816 : 2 = 408 (кг) — винограду розклали в ящики;

2) 408 : 8 = 51 (ящ.) — знадобився.

816 : 2 : 8 = 51 (ящ.)

Відповідь: знадобиться 51 ящик.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми- опори.

1) [ ] : [ ] = [ ] (кг)

2) [ ] : [ ] = [ ] (ящ.)

2) Фізкультхвилинко.

3) Самостійна робота над задачею № 88 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

1) 84 : 28 = 3 (м) — тканини знадобиться на одне пальто;

2) 405 : 3 = 135 (пальт) — можна пошити з 405 м тканини.

4) Самостійна робота над задачею № 89 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Сильніші учні розв’язують задачу за допомогою виразу, решта — по діях. Самоперевірка — за записом на дошці.

450 : 10 : 15 = 3 (кг) — сухарів.

5) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Назва

Опис

02

«Лісовик»

Це історія про неслухняних дітей, які випустили злого Лісовика зі скрині. Тепер він краде всіх дітей села і перетворює їх на дерева. Герої роблять усе, щоб повернути дітей додому

— Порівняйте мультиплікаційний фільм з українською казкою.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 15, № 90; 91.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Яке правило знаходження числа за його частиною знаєте?

✵ Як розв’язати задачу на знаходження числа за його частиною?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

✵ Похваліть себе. Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити