Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3-й КЛАС. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

УРОК 10. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ВПРАВИ З НЕРІВНОСТЯМИ. ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ Дії МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Мета:

формування предметних компетентностей: вчити учнів застосовувати письмові прийоми множення на кругле число; вдосконалювати обчислювальні навички та вміння учнів розв'язувати задачі; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про український фольклор;

громадянської: виховувати повагу до народних традицій.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа, розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; схеми; таблиця «Математичні дії»; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Я — учень

Я — хочу знати

Я — думаю

Я — вмію

Я — знаю

Я — особистість творча

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (з використанням прийому «Тихе опитування»).

а) Гра «Математичний фокус».

— Задумайте число, менше за 10, і запишіть його на дошці так, щоб його бачили тільки глядачі. Вони і перевірятимуть правильність обчислень. Помножте задумане число на три; до результату додайте задумане число. Тепер закресліть першу цифру і до числа, що залишилося, додайте 2; знайдену суму поділіть на 4 і до результату додайте 8. Отримали 10.

б) Бліцопитування (робота в парах з використанням прийому «Я — вчитель», з подальшою взаємоперевіркою).

Варіант 1

1. Маса гарбуза 16 кг. Це у 8 разів більше, ніж маса кабачка. Скільки важить кабачок?

2. У ящику 17 яблук, а груш — у 3 рази більше. Скільки фруктів?

3. У 3-х однакових пачках 36 фломастерів. Скільки фломастерів у 8 таких пачках?

4. Периметр квадрата 20 см. Чому дорівнює його сторона?

5. Ширина прямокутника 6 см. Чому дорівнює довжина, якщо периметр 44 см?

6. Маса дині 12 кг. Скільки кілограмів в одній четвертій частині дині?

Варіант 2

1. Маса кавуна 15 кг. Це у 5 разів більше, ніж маса дині. Скільки важить диня?

2. У ящику 16 персиків, а слив — у 3 рази більше. Скільки фруктів?

3. У 3-х однакових пачках 39 олівців. Скільки олівців у 7 таких пачках?

4. Периметр квадрата 24 см. Чому дорівнює його сторона?

5. Ширина прямокутника 7 см. Чому дорівнює довжина, якщо периметр 44 см?

6. Маса гарбуза 16 кг. Скільки кілограмів в одній четвертій частині гарбуза?

2) Каліграфічна хвилинка (фронтальна робота з використанням прийому «Мікрофон»).

Математичний диктант (на картках за варіантами з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

Варіант 1

1. На скільки 53 більше за 26?

2. Перетворити: 9 дм 5 мм = [ ] мм.

3. Перетворити: 4 м 8 дм = [ ] дм.

4. У скільки разів 240 більше за 60?

5. Знайти 1/3 від 120.

6. Обчислити: 540 : 9 : 2 : 5 ∙ 70 = [ ].

7. Яке число поділили на 30 і отримали 9?

8. Чому дорівнює дільник, якщо ділене 180, а частка 2?

9. 1/60 = 7. Знайти все число.

10. Знайти добуток чисел: 14 та 6.

11. Яке число відняли від 93 і отримали 58?

12. Знайти частку чисел: 51 та 17.

Відповіді: 27; 905 мм; 48 дм; 4; 40; 420; 270; 90; 420; 84; 35; 3.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку зростання.

3; 4; 27; 35; 40; 84; 90; 270; 420.

Варіант 2

1. На скільки 64 більше за 38?

2. Перетворити: 7 м 3 см = [ ] см.

3. Перетворити: 5 дм 7 см = [ ] см.

4. У скільки разів більше 280 за 70?

5. Знайти 1/6 від 480.

6. Обчислити: 560 : 7 : 2 : 5 ∙ 90 = [ ].

7. Яке число поділили на 40 і отримали 8?

8. Чому дорівнює дільник, якщо ділене 150, а частка З?

9. 1/40 = 9. Знайти все число.

10. Знайти добуток чисел 15 і 6.

11. Яке число відняли від 82 і отримали 47?

12. Знайти частку чисел: 84 та 12.

Відповіді: 26; 703 см; 57 см; 4; 80; 720; 320; 50; 360; 90; 35; 7.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку зростання.

4; 7; 26; 35; 50; 80; 90; 320; 360; 720.

3) Робота в студії «Пам'ятай традиції».

а) Відгадай!

✵ Як називається зустріч двох закоханих сердець? (Побачення)

✵ Дайте назву офіційного союзу двох людей, що несамовито люблять одне одного. (Сім’я)

✵ Що є символом сімейного завіту на пальці? (Обручка)

✵ Як називається урочистий захід, якому присвячено створення сім’ї? (Весілля)

б) Інформаційна хвилинка.

Весілля — комплекс церемоній і обрядів, часто народних традицій, пов’язаних з укладенням шлюбу; має етнічні, релігійні, географічні та інші особливості в різних народів і у різних країнах.

Українські традиційні весільні обряди виникли на основі давньослов’янських.

При всій різноманітності весільних обрядів в Україні у них чітко виділяються такі складові частини:

✵ Сватання

✵ Умовини

✵ Заручини

✵ Запросини

✵ Комора

✵ Гільце

✵ Посад

✵ Прикрашання гільця і випікання короваю

✵ Власне, саме весілля

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»)

— Поясніть, як можна множити число на 10; 100.

Учні замінюють розрядні числа 30; 60; 90; 400; 700 добутком за зразком.

Зразок:

Варіант 1

Варіант 2

Поясніть, як можна множити число на добуток.

— Який висновок можна зробити? (Відповіді учнів.)

Висновок. Число 8 розклали на зручні множники.

— Яка тема нашого уроку? (Відповіді учнів.)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Чи необхідні у житті нам ці знання? Для чого? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 16).

а) Розв’язування прикладів № 95 (фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «Коментування»).

Учні виконують множення письмово.

Варіант 1

Варіант 2

б) Робота над задачею № 96 (робота в міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

✵ Аналіз умови задачі. Складання короткої умови.

План розв’язання задачі

1) Яка маса 20 крісел?

2) Яка маса 10 стільців?

3) Яка загальна маса офісних меблів?

✵ Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу виразом.

25 ∙ 20 + 15 ∙ 10 = 650

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях.

1) 25 ∙ 20 = 500 (кг) — маса 20 крісел;

2) 15 ∙ 10 = 150 (кг) — маса 10 стільців;

3) 500 + 150 = 650 (кг)

Відповідь: загальна маса офісних меблів 650 кілограмів, навантажених на автомобіль.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми-опори.

2) Самостійна робота над задачами № 97 (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

— Доберіть числові дані та розв’яжіть задачі.

1) а ∙ 3 + b ∙ 4

2) (а + b) : 2

3) Розв'язування рівнянь № 98 (з подальшою взаємоперевіркою).

1-й ряд — перший стовпчик

х : 30 = 28 (х = 840) 30 + х = 58 (х = 28)

2-й ряд — другий стовпчик

х - 30 = 28 (х = 58) 930 : х = 30 (х = 31)

3-й ряд — третій стовпчик

х ∙ 30 = 240 (х = 8) х : 30 = 28 (х = 840)

— Як знайти невідомий доданок?

— Як знайти невідоме зменшуване?

— Як знайти невідоме ділене?

— Як знайти невідомий дільник?

— Як знайти невідомий множник?

4) Фізкультхвилинка.

— Слідкуйте оченятками за стрілочками.

5) Розв'язування задачі з логічним навантаженням № 99 (робота в парах з використанням прийому «Коло ідей»).

6) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Назва

Опис

03

«Наречена для Котигорошка»

Чортівка Пекля вирішує вийти заміж за Котигорошка. Герой потрапляє під дію її чаклунства, і всі починають готуватися до весілля. Чи зможуть Вернигора, Вернидуб, Крутивус і Одут урятувати друга?

— Порівняйте мультиплікаційний фільм з українською казкою.

— Як у народі кажуть:

✵ Усе добре, що добре кінчається.

✵ Добре роби, доброго і кінця дожидай.

✵ Не хвалися, як починаєш, а хвалися, як закінчиш.

— Яке з прислів’їв краще підходить до завершення нашого уроку?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 16, № 100; 101.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Що треба пам’ятати при виконанні письмового множення на двоцифрове число?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

✵ Похваліть себе. Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити