Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3-й КЛАС. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

УРОК 11. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з письмовим множенням на двоцифрове число; вчити розв'язувати задачі, нерівності; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про український фольклор;

громадянської: виховувати повагу до народних традицій.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа, розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; схеми; таблиця «Математичні дії»; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

Нумо, діти, підведіться!

Всі приємно посміхніться.

Пролунав унте дзвінок,

Починаємо урок!

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення.

а) Гра «Добери множник».

Хід гри

Обладнання: набір різних цифр (в учнів), набір карток з одно- і двоцифровими числами.

Учитель в одній руці піднімає картку з одноцифровим числом, наприклад 6, у другій руці — картку з двоцифровим числом, наприклад 48. Учні піднімають картку з таким числом, яке в добутку з числом 6 дорівнює 48. Отже, піднята картка з числом 8 правильна.

В ігровій ситуації змагаються учні за рядами парт. У якому ряді більше правильних карток, з того ряду обирають ведучого, який виконує функції вчителя.

15 ∙ 8 = 120; 1200 : 10 = 120.

б) Гра «Обчислювальна машина».

Хід гри

Попрацюйте на «обчислювальній машині». У машину закладено числа 111; 150; 117; 122.

Машина виконує зазначені дії. Яке число має вийти з машини?

Відповіді: 103; 109; 136; 164.

в) Бліцопитування (робота в парах за варіантами з використанням прийому «Я — вчитель», з подальшою взаємоперевіркою).

Варіант 1

1. Купили 3 альбоми по 14 гри і 7 блокнотів. За покупку заплатили 77 грн. Скільки коштує 1 блокнот?

2. У магазин привезли 91 кг пряників і печива. В 3-х коробках були пряники, а в 4-х коробках — печиво. Скільки кілограмів у кожній коробці?

3. Діти зібрали для розплідника 25 кг каштанів і 29 кг жолудів. Усе це упаковано в пакети, по 9 кг у кожний. Скільки взяли пакетів?

4. Периметр квадрата 12 см. Чому дорівнює його сторона?

Варіант 2

1. Купили 4 альбоми по 13 грн і 6 блокнотів. За покупку заплатили 88 грн. Скільки коштує 1 блокнот?

2. У магазин привезли 98 кг пряників і печива. У 4-х коробках були пряники, а в 3-х коробках — печиво. Скільки кг в кожній коробці?

3. Діти зібрали для розплідника 27 кг каштанів і 39 кг жолудів. Усе це упаковано в пакети, по 8 кг у кожний. Скільки взяли пакетів?

4. Периметр квадрата 16 см. Чому дорівнює його сторона?

2) Каліграфічна хвилинка (фронтальна робота з використанням прийому «Мікрофон»).

Математичний диктант (на картках за варіантами з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

Варіант 1

1. Знайти 1/9 від 720.

2. Обчислити: 7 + 4 - 5 + 6 - 8 + 9 = [ ].

3. 1/40 = 9. Знайти все число.

4. Перетворити 7 км 24 м = [ ] м.

5. Перетворити: 8 т 52 кг = [ ] кг.

6. Знайти 3/9 від 45.

7. Обчислити: 90 - 60 + 40 - 50 = [ ].

8. Знайти добуток чисел: 18 і 6.

9. Знайти частку чисел: 84 і 6.

10. 96 зменшити у 8 разів.

11. У скільки разів 75 більше 15?

12. У скільки разів 700 більше за 100?

Відповіді: 80; 13; 360; 7024 м; 8052 кг; 15; 20; 108; 14; 12; 5; 7.

— Запишіть відповіді (кріт іменованих) усних обчислень у порядку зростання.

5; 7; 12; 13; 14; 15; 20; 80; 108; 360.

Варіант 2

1. Знайти 1/7 від 420.

2. Обчислити; 6 + 7 - 5 + 4 - 6 + 9 = Q

3. 1/70 = 4. Знайти все число.

4. Перетворити: 6 т 43 кг = [ ] кг.

5. Перетворити: 4 км 38 м = [ ] м.

6. Знайти 6/7 від 28.

7. Обчислити: 100 - 70 + 50 - 40 = [ ].

8. Знайти добуток чисел; 17 та 6.

9. Знайти частку чисел: 64 і 4.

10. 91 зменшити у 7 разів.

11. У скільки разів 76 більше за 19?

12. У скільки разів 600 більше за 100?

Відповіді: 60; 15; 280; 6043 кг; 4038 м; 24; 40; 102; 16; 13; 4; 6.

— Запишіть відповіді (крім, іменованих) усних обчислень у порядку зростання.

4; 6; 13; 15; 16; 24; 40; 60; 102; 280.

3) Робота в студії «Знай фольклор».

а) Відгадай...

— У яких народних казках можна зустріти чорта? («Як бідняк чорта обдурив», «Кріпак і чорт», «Циган і чорти», «Як чорт собі помічника придбав», «Баба і чорт»)

б) Інформаційна хвилинка.

Чорт (нечистий, біс, клятий, лукавий, рогатий, хвостатий) — міфічний злий дух.

Чорт може набути вигляду людини, але і його чортячу подобу інколи видають ріжки, рило, шерсть, хвіст, копита.

Як і люди, вони родяться, одружуються, але не вмирають. Чорти мають свою чарівну силу тільки вночі. Нечисті водяться у безлюдних, запущених місцях: очереті, бур’янах, болоті, біля млинів, на перехрестях доріг. Але постійним їхнім місцем уважають пекло, де чортами керує Вій.

Чорти, згідно з повір’ям, поділяються на «дурних» і «мудрих». «Мудрі» навчили людей добувати вогонь, виготовляти вози і млини, пекти хліб, ковалювати, мірошникувати тощо. «Дурні» — вигадали горілку, корчму і корчмаря, куриво, люльку, злі слова і т. ін.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням методу «Коло ідей»)

— Поясніть спосіб обчислення.

— Який висновок можна зробити? (Відповіді учнів.)

Висновок. Числа не завжди зручно розкладати на зручні множники або доданки.

— Яка тема нашого уроку? (Відповіді учнів.)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Чи необхідні у житті нам ці знання? Для чого? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 16-17)

а) Розв’язування прикладів № 102 (фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «Коментування»).

Учні виконують множення письмово.

Варіант 1

Варіант 2

б) Розв’язування прикладів № 103 (фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «Мозковий-штурм»).

— Знайдіть добуток чисел 26 і 34 усно.

— Такий спосіб знаходження добутку дуже громіздкий і незручний. Існує прийом письмового множення на двоцифрове число. Ці обчислення можна записати так. Помножимо 26 на 4, дістанемо перший неповний добуток 104. Помножимо 26 на 30. Для цього досить помножити 26 на 3 і до знайденого добутку приписати нуль. Але цей нуль писати не будемо, залишимо його місце вільним, бо число одиниць 4 не зміниться, якщо додамо до нього нуль. Добуток 26 на 3 почнемо підписувати під десятками. Другий неповний добуток — 78 дес., або 780. Додамо неповні добутки, дістанемо 884. Це добуток чисел 26 і 34.

в) Розв’язування прикладів № 104 (фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «Коментування»).

Учні виконують множення письмово.

Варіант 1

Варіант 2

г) Розв’язування задачі № 105 (робота в міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»).

✵ Складання алгоритму розв’язання задачі

1) Знайти вартість шоколадних цукерок.

2) Знайти вартість карамельок.

3) Знайти ціну одного кілограма карамельок.

✵ Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу виразом.

(952 — 68 ∙ 12) : 4 = 34

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях.

1) 68 ∙ 12 = 816 (грн) — вартість шоколадних цукерок;

2) 952 - 816 = 136 (грн) — вартість карамельок;

3) 136 : 4 = 34 (грн) — ціна одного кілограма карамельок.

Відповідь: ціна одного кілограма карамельок 34 грн.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми-опори.

ґ) Самостійне розв’язування задачі № 107 з подальшою перевіркою.

— Яку дію обрали для розв’язання задачі? Чому?

15 ∙ 23 = 345 (кг)

д) Розв’язування нерівностей № 108 з коментуванням.

2) Фізкультхвилинка.

3) Розв'язування завдань підвищеної складності № 106 (фронтальна робота з використанням прийому «Синтез думок»).

4) Розв’язування завдань підвищеної складності № 109.

5) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Назва

Опис

04

«Помста чорта Хмирі»

Головний чорт Хмиря вирішив помститися Котигорошкові. Для цього він псує життя рідним героя. Котигорошко з друзями намагаються зловити капосника

— Я вам дуже вдячна за любов до рідної мови, за уважне читання казок, за те, що ви любите і шануєте рідне слово. Бажаю вам подальших успіхів у навчанні!

Швидко спливають хвилинки,

От і прощатись пора.

Я на прощання вам зичу

Щастя, здоров’я, добра.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 18, № 110; 111.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Що треба пам’ятати при виконанні письмового множення на двоцифрове число?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Передайте зміст своєї діяльності на уроці за допомогою трьох дієслів.

✵ Передайте свій емоційний стан після уроку за допомогою трьох прикметників.

✵ Чи мали вплив інші люди на досягнення вами успіху на уроці?

✵ Кому ви хочете подякувати?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити