Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3-й КЛАС. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

УРОК 15. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Письмові прийоми множення та ділення»; закріплювати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Основні терміни і поняття: задачі, письмові прийоми множення та ділення.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Психологічна настанова

✵ Знання збираються по краплині, як вода в долині.

✵ Живи своїм розумом, але звіряйся з чужим.

✵ Не досить оволодіти премудрістю, потрібно також вміти користуватися нею.

— Чим цікаві ці висловлювання?

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення.

Гра «Одне число стале» (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

Хід гри

Один множник сталий, наприклад 7, а другий множник учитель кожного разу змінює. Викликаний учень називає добуток числа 7 і названого вчителем числа. Аналогічно вчитель дає умову, що зменшуване стале і дорівнює, наприклад 51. Від’ємник щоразу вчитель змінює. Учні повідомляють різницю сталого числа 51 і числа, названого вчителем. Гру можна проводити на всі дії.

2) Гра «Найвищий бал» (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

Діти обирають завдання собі під силу.

1. Записати всі двоцифрові числа, в яких цифра десятків така сама, як цифра одиниць (3 бали).

2. Порівняти ряди чисел; виписати ряд, відмінний від інших (2 бали).

22 25 28 31 34

21 24 27 30 33

23 24 25 26 27

3. Розставити дужки так, щоб рівності були правильними (3 бали).

4 + 6 ∙ 3 = 30

31 - 10 - 3 = 24

18 : 6 ∙ 3 + 3 = 12

4. Ширина смужки 2 см. Від неї відрізали прямокутник з периметром 20 см. Знайти довжину прямокутника (4 бали).

5. У сім’ї троє дітей: Андрійко, Маринка і Галинка. Одній дитині 5 років, іншим — 8 і 13 років. Скільки років кожному з них, якщо одна дівчинка ходить до дитячого садка, а Марійка старша від Андрійка? (3 бали)

6. Буряки розклали в 4 мішки. У другий мішок насипали 39 кг, у третій — 28 кг, у четвертий — 42 кг. У першому і четвертому вийшло стільки, скільки у другому і третьому. Скільки всього було буряків? (4 бали)

3) Взаємоперевірка.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»)

— Зверніть увагу на дошку (на дошці — запис).

Варіант 1

1. Обчислити.

52 : 8 219 : 73

2. Розв’язати.

З першої ділянки зібрали 240 кг картоплі, а з другої — у 2 рази менше. Всю картоплю розклали в 6 однакових мішків. Скільки кілограмів картоплі в кожному мішку?

Варіант 2

1. Обчислити.

25 : 4 288 : 48

2. Розв’язати.

З першої ділянки зібрали 120 кг яблук, а з другої в 4 рази більше. Всі яблука поклали в ЗО однакових ящиків. Скільки кілограмів яблук в кожному ящику?

— Яка тема нашого уроку? (Самостійна робота.)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Незакінчене речення»).

✵ Ми маємо написати самостійну роботу, бо... (Відповіді учнів.)

3. Фізкультхвилинка.

— Слідкуйте оченятками за стрілочками.

4. Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем).

І рівень

Варіант 1

1. Розв’яжи задачу.

З першої ділянки зібрали 120 кг моркви, а з другої — у 3 рази менше. Всю моркву розклали в 4 однакові ящики. Скільки кілограмів моркви у кожному ящику?

2. Обчислити.

Варіант 2

1. Розв’язати задачу.

З першої ділянки зібрали 120 кг буряків, а з другої — в 4 рази менше. Всі буряки розклали в 5 однакових ящиків. Скільки кілограмів буряків у кожному ящику?

2. Обчислити.

II рівень

Варіант 1

1. Розв’язати задачу.

З першої ділянки зібрали 14 мішків цибулі, по 50 кг у кожному мішку, а з другої ділянки 6 мішків цибулі, по 60 кг у кожному мішку. Скільки всього кілограмів цибулі зібрали з двох ділянок?

2. Розв’язати задачу.

Знайти периметр та площу прямокутника, у якого довжина 15 см, а ширина в 3 рази менша.

3. Обчислити.

Варіант 2

1. Розв’язати задачу.

Фермер відправив на елеватор 5 машин жита, по 31 ц на кожній, та 3 машини ячменю, по 29 ц на кожній. Скільки всього зерна відправив фермер?

2. Розв’язати задачу.

Довжина прямокутника 27 м, а ширина в 9 разів коротша. Знайти периметр та площу прямокутника.

3. Обчислити.

III рівень

Варіант 1

1. Розв’язати задачу.

Фермер зібрав з одного поля 355 т пшениці, з другого — на 85 кг більше, ніж з першого, а з третього на 251 т менше, ніж з першого і другого разом. Скільки кілограмів зерна зібрали з третього поля?

2. Розв’язати задачу.

Накресли прямокутник зі сторонами 6 см та 2 см. Обчисли його площу та периметр.

3. Розв’язати задачу.

З однієї ділянки зібрали 160 кг помідорів, а з другої — в 4 рази більше. Четверту частину помідорів, що їх зібрали з двох ділянок, розклали в ящики по 10 кг у кожний. Скільки потрібно було ящиків для розкладання помідорів?

4. Обчислити.

Варіант 2

1. Розв’язати задачу.

За перший день робітники відремонтували 280 м дороги, за другий — у 2 рази більше, а в третій день — на 247 м більше, ніж у перший та другий день разом. Скільки всього метрів дороги відремонтували робітники?

2. Розв’язати задачу.

Накресли прямокутник зі сторонами 6 см та 3 см. Обчисли його площу та периметр.

3. Розв’язати задачу.

Купили 3 дитячих костюми та 9 костюмів для дорослих. За всі дитячі костюми заплатили 81 грн. Скільки треба заплатити за 9 костюмів для дорослих, якщо кожний такий костюм у 3 рази дорожчий, ніж дитячий?

4. Обчислити.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 21, № 139; 140; 143; 144 (з використанням прийому «Обери сам»).

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Чого навчились на уроці? Які поняття повторили?

✵ Що сподобалося на уроці?

✵ Що сьогодні здалося складним?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити