Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3-й КЛАС. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

УРОК 16. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМИХ ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ

Мета:

формування предметних компетентностей: розглянути табличні випадки ділення з остачею; повторити алгоритм письмового ділення на одноцифрове число; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про українські мультиплікаційні серіали;

здоров'язбережувальної: виховувати відповідальність за власне здоров'я.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: ділення з остачею, рівняння.

Міжпредметні зв'язки: «Я у світі», українська мова, основи здоров'я.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

— Подумайте, про що говорить таке прислів’я?

✵ Пізно піднявся — день утратив!

— Діти, а чому іноді кажуть: утратив час?

— Хіба можна втратити час, наприклад, як ручку або олівець?

— Тоді не будемо втрачати час — будемо працювати.

— Наш помічник сьогодні — працьовита Хвилинка.

✵ Хвилинка годину береже!

2. Актуалізація опорних знань

1) Аналіз самостійної роботи.

Аналіз помилок, допущених учнями під час виконання самостійної роботи, з метою запобігання цих помилок на контрольній роботі.

2) Математичний диктант.

— Наша помічниця Хвилинка пропонує вам обчислити приклади за 1 хв (час замірюється за пісковим годинником) і записати тільки відповідь.

Гра «Математична естафета»

Хід гри

Учитель заздалегідь на трьох аркушах готує завдання. Об’єднує клас у три команди. За сигналом учителя учні розв’язують вирази, обираючи їх за бажанням. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази учителю.

Команда 1

1. Перетворити: 18 кг 14 г = [ ] г.

2. Знайти 1/50 від 300.

3. Знайти добуток чисел: 19 і 4.

4. Знайти частку чисел: 102 і 6.

5. Число 23 збільшити в 4 рази.

6. 1/40 = 7. Знайти все число.

7. Знайти 7/9 від 45.

8. Число 840 зменшити на 400.

9. Число 260 збільшити на 40.

10. Знайти добуток чисел: 26 і 3.

Команда 2

1. Перетворити: 16 м 3 мм = [ ] мм.

2. Знайти 1/50 від 400.

3. Знайти добуток чисел: 18 і 5.

4. Знайти частку чисел: 108 і 6.

5. Число 24 збільшити в 4 рази.

6. 1/70 = 8. Знайти все число.

7. Знайти 2/6 від 24.

8. Число 690 зменшити на 300.

9. Число 520 збільшити на 80.

10. Знайти добуток чисел: 28 і 3.

Команда 3

1. Перетворити: 15 м 8 мм = [ ] мм.

2. Знайти 1/50 від 500.

3. Знайти добуток чисел: 17 і 5.

4. Знайти частку чисел: 102 і 6.

5. Число 23 збільшити в 4 рази.

6. 1/70 = 9. Знайти все число.

7. Знайти 2/6 від 42.

8. Число 780 зменшити на 300.

9. Число 630 збільшити на 70.

10. Знайти добуток чисел: 27 і 3.

3) Каліграфічна хвилинка (діти записують відповіді математичного диктанту за рядами).

Команда 1

Відповіді: 18014 г; 6; 76; 17; 92; 280; 35; 440; 300; 78.

— Записати ВІДПОВІДІ (крім іменованих) усних обчислень у порядку спадання.

440; 300; 280; 92; 78; 76; 35; 17; 6.

Команда 2

Відповіді: 16 003 мм; 8; 90; 18; 96; 560; 8; 390; 600; 84.

— Записати відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку спадання.

600; 560; 390; 96; 90; 84; 18; 8.

Команда 3

Відповіді: 15008 мм; 10; 85; 17; 92; 630; 14; 480; 700; 81.

— Записати відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку спадання.

700; 630; 480; 92; 85; 81; 17; 14; 10.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

Вправа «Привітання без слів»

За 1 хв привітайтесь із сусідами в класі. Робіть це мовчки, без слів. При цьому використовуйте кожен спосіб тільки один раз. Для наступного вітання придумайте новий спосіб. (Учні виконують вправу.)

✵ Скільки людей удалося привітати?

✵ Що складніше: вигадати нові способи привітання або їх продемонструвати?

✵ Чи відчув хтось дискомфорт? На якому етапі це відбулося? (Відповіді учнів.)

— У сучасному світі це можливо!

Інтернет (від англ. Internet) — усесвітня система взаємосполучених комп’ютерних мереж.

У повсякденній мові слово Інтернет найчастіше вживається у значенні Всесвітнього павутиння і доступної в ньому інформації.

Попередницею Інтернету стала мережа ARPANET, яка почала функціонувати наприкінці 1960-х, на початку 1970-х.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Синтез думок»)

— Зосередьтесь і з’ясуйте, яка тема нашого уроку?

Будьте уважними!

Пригадайте!

Щоб поділити число 14 на 5, потрібно:

✵ знайти найбільше з чисел від 1 до 14, яке ділиться на 5.

✵ Це 10.

✵ Поділимо 10 на 5. 10 : 5 = 2.

✵ Знайдемо остачу: 14 - 10 = 4.

✵ Отже, 14 : 5 = 2 (ост. 4).

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Незакінчене речення»)

✵ Кожна людина повинна знати...

— Де в реальному житті ми використовуємо ці знання? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 22-23).

а) Розв’язування прикладів № 146 (фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «Коментування»).

Учні виконують ділення письмово за алгоритмом.

Варіант 1

Варіант 2

б) Повторення алгоритму ділення багатоцифрового числа на одноцифрове.

Алгоритм письмового ділення на одноцифрове число

1. Визначають кількість цифр у частці. Перше неповне ділене — 6 сот. Отже, в частці будуть сотні, десятки, одиниці — усього три цифри

2. Перше неповне ділене — 6 сот. 6 сот. поділити на 2, буде 3. Записують 3 в частці на місці сотень

3. Друге неповне ділене — 2 дес. 2 дес. поділити на 2, буде 1. Записують 1 в частці на місці десятків

4. Третє неповне ділене — 4 од. 4 од. поділити на 2, буде 2. Записують 2 в частці на місці одиниць. Частка — 312

в) Практичне пояснення ділення багатоцифрового числа з остачею (вчителем або сильним учнем). Складання задачі.

Відповідь: 48 півковдр, залишиться 2 м полотна.

Відповідь: 9 дисків.

г) Розв’язування прикладів № 148 (фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «Коментування»).

Учні виконують ділення письмово за алгоритмом.

Варіант 1

Варіант 2

ґ) Самостійне розв’язування задач № 149 (з використанням прийому «Тихе опитування»).

Сильніші учні розв’язують задачу виразом, решта — по діях.

Варіант 1. Задача № 149 (1)

1) 218 + 436 = 654 (кг) — фруктів продали;

2) 700 - 654 = 46 (кг) — фруктів залишилося;

700 - (218 + 436) = 46 (кг)

Варіант 2. Задача № 149 (2)

1) 218 ∙ 2 = 436 (кг) — продали після обіду;

2) 218 + 436 = 654 (кг) — фруктів продали за день;

3) 700 - 654 = 46 (кг) — фруктів залишилося;

700 - (218 + 218 ∙ 2) = 46 (кг)

2) Фізкультхвилинка.

«ДРУЖБА»

(муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковського)

Дружба вірная не зламається,

Не розклеїться від дощів і хуг

Друг в біді не лишить,

Добрим словом втішить,—

Ось який він незвичайний справжній друг!

Друг в біді мене завжди виручить,

Не-розлий-вода — кажуть всі навкруг.

У важку хвилину, і вночі, і в днину —

Ось який він незвичайний справжній друг!

3) Робота з геометричним матеріалом — № 151.

Практична робота. Робота в групах

Учні будують коло з діаметром 4 см, позначають центр кола.

Будують відрізок ОС так, щоб точка С не належала кругу.

4) Розв’язування рівнянь № 150 (фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «Коментування»).

Перш ніж розв’язувати рівняння, учні пригадують, як знаходити невідомі доданок, зменшуване, ділене, дільник, множник.

х = 200

х = 620

х = 25 600

х = 70

х = 620

х = 41

5) Робота в телевізійній студії. Інформаційна хвилинка.

«Живчик та його друзі» (серія 3 «Друзі з Інтернету»)

— Спілкуючись в Інтернеті, люди використовують допоміжні слова, символи, смайлики. Кожен укладає в них своє значення, яке може бути незрозумілим для інших учасників. Але з появою нових оn-line-можливостей зростає і кількість загроз.

✵ Що ж може трапитися в реальному житті через безтурботну віртуальну поведінку дитини?

✵ Чи чули ви коли-небудь про поняття «безпечний Інтернет»?

✵ Чи навчають вас батьки оn-line-етикета? (Відповіді учнів.)

Основні типи Інтернет-залежності:

1. Нескінченні подорожі Всесвітньою павутиною, пошук інформації.

2. Пристрасть до віртуального спілкування та віртуальних знайомств.

3. Ігрова залежність — нав’язливе захоплення комп’ютерними іграми у мережі.

4. Азартні ігри, непотрібні покупки в Інтернет-магазинах або постійні участі в Інтернет-аукціонах.

Найпростіший і доступний спосіб подолання залежності — це придбання іншої залежності, а саме — корисних звичок: любов до здорового способу життя, спілкування з живою природою, творчі прикладні захоплення, такі, як малювання, як правило, виводять людину із залежності.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 23, № 153; 154.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Що слід пам’ятати при виконанні письмового ділення з остачею?

✵ Що слід пам’ятати при розв’язуванні рівнянь?

✵ Як розв’язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Передайте зміст своєї діяльності на уроці за допомогою трьох дієслів.

✵ Передайте свій емоційний стан після уроку за допомогою трьох прикметників.

✵ Чи мали вплив інші люди на ваші досягнення на уроці?

✵ Кому ви хочете подякувати?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити