Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 3-й КЛАС. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

УРОК 1. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з підручником математики для 4-го класу; повторити спосіб нумерації чисел у межах 1000; зосередити увагу учнів на значенні цифр у числі залежно від місця в запису числа; повторити зв'язок дій додавання і множення; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про пізнавальну гру КВК.

Тип уроку: урок повторення та застосування знань.

Форма проведення: урок-КВК.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

— Увага! Увага!

Запрошуємо всіх на КВК!

У грі беруть участь дві команди. У кожної команди — назва, девіз, привітання, капітан. За кожну правильну відповідь команда отримує бали. Обирають журі.

Виграє команда, яка набере найбільшу кількість балів.

Діти виконують пісню (члени команд беруться за руки).

Якщо друзі стануть в круг, (Двічі)

То команду маєм.

Зліва — друг і справа — друг. (Двічі)

В КВК ми граєм.

Приспів:

Кожен з нас, кожен з нас —

Це гравець — просто клас,

Бо гра об’єднує всіх нас! (Двічі)

Історична довідка

КВККлуб веселих і кмітливих») — телевізійні гумористичні ігри, у яких команди різних колективів (навчальних закладів, вишів, підприємств, міст і т. ін.) змагаються в гумористичних відповідях на поставлені запитання, імпровізаціях на задані теми, розігруванні заздалегідь заготовлених сцен тощо.

Прообразом КВК була передача «Вечір веселих запитань», створена журналістом Сергієм Муратовим за зразком чеської передачі «Ворожи, ворожи, ворожко». Відродили КВК у 1986 році. А 8 листопада щорічно відзначається свято, присвячене цій знаменитій грі.

Переможці клубу:

Рік

Місто

Команда

1966/1967

Одеса

«Одеські сажотруси»

1971/1972

Одеса

«Ділові люди»

1986/1987

Одеса

«Одеські джентльмени»

1989

Харків

Харківський авіаційний інститут

1990

Одеса

«Одеські джентльмени»

1995

Харків

Харківський авіаційний інститут

1997

Запоріжжя — Кривий Ріг

Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит

Звучить мелодія гри...

— Ми починаємо математичний КВК. Не забудьте взяти із собою швидкість, винахідливість, кмітливість.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Чого ви очікуєте від нашого уроку? (Нових знань; зустрічей із новим, цікавим...)

— Чому ми проводимо КВК на першому уроці в 4-му класі? (Повторити вивчене у 3-му класі...)

— Аз чого починалося наше знайомство з математикою? (Усна і письмова нумерація чисел...)

— Чи можемо здогадатися, яка тема нашого уроку-КВК? (Припущення учнів.)

— Сьогодні на уроці ми повторимо числа від 1 до 1000, їх позиційний запис та випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— А для чого нам потрібно знати нумерацію чисел? (Відповіді учнів.)

3. Повторення вивченого матеріалу

Представлення команд, журі

Капітани по черзі оголошують свою назву та девіз.

1-й капітан. Наша команда — «Кмітливі».

Девіз:

Наш девіз — перемагати,

Всі завдання розв’язати.

Швидко все розрахувати

Й супротивника здолати.

2-й капітан. Наша команда — «Винахідливі».

Девіз:

Будемо швиденько, вміло

Рахувати, міркувати,

Розв’язувати задачі —

Суперників перемагати.

Конкурс 1 «Розминка»

Команди по черзі розв’язують задачі.

1. Коли учні йшли зі школи до музею, учителька попросила їх вишикуватись у шеренгу по троє. Наталка, Іринка і Віка зауважили, що вони є сьомими від початку колони і п’ятими від кінця. Скільки учнів ходило до музею? (11 дітей)

2. Марійка і Надійна вирішили подорожувати потягом. Марійка зайшла у сьомий вагон від початку, а Надійна — у дев’ятий від кінця. Вони були здивовані, коли виявили, що їдуть у одному вагоні. Скільки вагонів у потязі? (15 вагонів)

3. У пасажирському літаку 108 місць. На кожних двох пасажирів, що сидять у кріслах, є ще одне вільне місце. Скільки пасажирів у літаку? (72 пасажири)

4. Гусениця за день піднімається вгору по стовбуру дерева на 3 м, а за ніч сповзає на 1 м. Якої висоти дерево, якщо гусениця досягне його верхівки на шостий день? (13 метрів)

Конкурс 2 «Ребуси»

— Чи зможеш ти розставити знаки арифметичних дій та пропущені числа, щоб рівності були правильними?

Конкурс 3 «Клубок питань» (з використанням прийому «Незакінчене речення»)

Команда «Кмітливі»

✵ 1 дес.— це... одиниць.

✵ 20 дес.— це... одиниць.

✵ 100 дес.— це... одиниць.

✵ Найбільше трицифрове число — це..., найменше чотирицифрове число — це...

✵ Назвіть всі числа від 989 до 992.

✵ Щоб утворити число 600 з попереднього до нього числа, потрібно...

✵ Щоб утворити число 800 з числа, що йде за ним, потрібно...

✵ Якщо від числа 599 віднімемо число його одиниць, то отримаємо...

✵ Число 933 можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, 933 = [ ] + [ ] + [ ].

✵ Щоб порівняти два числа, потрібно виконати дію...

✵ Щоб дізнатися скільки всього, потрібно виконати дію...

✵ Щоб дізнатися на скільки одне число більше або менше від другого, виконуємо дію...

Відповіді: 10; 200; 1000; 999; 1000; 990; 991; 599 + 1; 801 - 1; 590; 900 + 30 + 3; віднімання; додавання; віднімання.

Команда «Винахідливі»

✵ 1 дес.— це... одиниць.

✵ 30 дес.— це... одиниць.

✵ 100 дес.— це... одиниць.

✵ Найменше трицифрове число — це..., найбільше чотирицифрове число — це...

✵ Назвіть всі числа від 979 до 982.

✵ Щоб утворити число 700 з попереднього до нього числа, потрібно...

✵ Щоб утворити число 900 з числа, що йде за ним, потрібно...

✵ Якщо від числа 599 віднімемо число його десятків, то отримаємо...

✵ Число 842 можна записати у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, 842 = [ ] + [ ] + [ ].

✵ Щоб порівняти два числа, потрібно виконати дію...

✵ Щоб дізнатися скільки всього, потрібно виконати дію...

✵ Щоб дізнатися на скільки одне число більше або менше від другого, виконуємо дію...

Відповіді: 10; 300; 1000; 100; 9999; 980; 981; 699 + 1; 901 - 1; 509; 800 + 40 + 2; віднімання; додавання; віднімання.

Капітани перевіряють правильність відповідей своїх супротивників.

Конкурс 4 «Обчислення в кружечках» (самостійна робота із наступною самоперевіркою за записом на дошці)

а) Якщо:

Тоді:

Відповіді: 45; 34; 57.

б) Обчисли за зразком:

Відповіді: 38 + 24 = 62; 75 - 43 = 32.

Фізкультхвилинка

Конкурс 5 «Найкращий капітан»

Складання інструкції щодо розв'язування задач. (Розташуй у певній послідовності.)

При роботі над задачами потрібно дотримувати певних порад, які подано в інструкції.

3. Подумай, що означає кожне число, який зв’язок між числами.

1. Уважно прочитай задачу; подумай, про що йдеться в ній; з’ясуй незрозумілі слова і вирази.

2. Виділи в задачі умову і питання.

4. Ця задача проста чи складена? Якщо складена, то спробуй намітити план розв’язання.

5. Якщо план не вдалося відразу скласти, то випиши числові дані задачі або зроби короткий її запис; пригадай, яку подібну задачу розв’язували раніше; розв’яжи частину задачі; чи можна тепер знайти відповідь на основне питання?

Конкурс 6 «У світі задач»

Робота над задачами (для обох команд) № 8 на с. 4 (розв'язування задач у міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»),

— Під час роботи над задачами дотримуйте певних порад, які подано в інструкції з попереднього конкурсу.

Діти колективно складають задачу.

У ... за 7 днів витратили 42 кг ... Скільки кілограмів ... витратять за 5 днів, якщо щоденна витрата буде однакова?

7 дн. — 42 кг

5 дн. — ?

— Чи можна відразу відповісти на питання задачі? Чому?

— Як знайти щоденну витрату?

— Якою дією відповімо на питання задачі? Чому обрали множення? (Повторюються однакові доданки.)

Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу виразом.

42 : 7 ∙ 5 = 30

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях:

1) 42 : 7 = 6 (кг) — щоденна витрата ...;

2) 6 ∙ 5 = 30 (кг)

Відповідь: 30 кг ... витратили за 5 днів.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми- опори.

1) [ ] : [ ] = [ ] (кг)

2) [ ] ∙ [ ] = [ ] (кг)

Висновок. Робота над задачами на зведення до одиниці.

Капітани команд пояснюють розв’язання задач.

Конкурс 7 «Жартівливий»

(Не оцінюється журі.)

— Поки триває підрахунок голосів, ви будете відповідати на мої запитання.

1. У кімнаті 4 кути. У кожному куті сидить кішка. На хвості у кожної кішки по одній кішці. Скільки всього кішок у кімнаті? (4)

2. До двоцифрового числа дописали зліва цифру 5. На скільки при цьому збільшиться число? (На 500)

3. Над річкою летіли 1 голуб, 2 синиці, 2 стрижі, 3 щуки, 5 чайок. Скільки птахів летіло? (10)

4. Горіло 10 свічок. Три згасли. Скільки свічок залишилось? (3)

5. У трикутника відрізали 2 кути. Скільки кутів залишилось? (5)

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Нагородження переможців. Оцінювання

2. Домашнє завдання

С. 4, № 9; 10.

3. Рефлексія

✵ Нумерацію яких чисел повторили на уроці?

✵ Як утворити будь-яке число, якщо відоме попереднє до нього? наступне?

✵ Назвіть структурні елементи задачі.

✵ Що особливо сподобалося на уроці?

✵ Чи досягли ви успіху під час роботи в командах?

✵ Чи справдилися ваші очікування від уроку?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити