Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 20. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАМІНА БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА СУМОЮ РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ. ВИДИ КУТІВ: ПРЯМІ, ГОСТРІ, ТУПІ

Мета:

формування предметних компетентностей: навчати учнів читати і записувати чотирицифрові числа, представляти їх у вигляді суми розрядних доданків і навпаки, визначати, скільки всього в чотирицифрових числах тисяч, сотень, десятків; розширити уявлення про кут, вчити школярів будувати різні кути за допомогою лінійки; повторити правило знаходження периметра многокутника; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про українські мультиплікаційні серіали.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: «Я у світі», українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу (з використання прийому «Інтрига»)

— Я — хмаринка. Я велика, м’яка, пухнаста. Моєму тілу приємно бути хмаринкою. Мені легко і вільно. Я пливу в блакитному небі. Мої руки легкі, вони допомагають мені рухатися.

Я піднімаю вгору очі й вдихаю світло всім своїм тілом. Я наповнююся світлом. Я стаю світлішою, добрішою, гарнішою.

Я поспішаю до своїх друзів...

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (фронтально, з використанням прийому «Мікрофон»).

Гра «Хто швидше?»

2) Усне опитування (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»).

Завдання 1. Запиши числа, які йдуть у натуральному ряду за числами:

а) 7390; 4006; 8019; 6400;

б) 1999; 6808; 9521; 2470.

Завдання 2. Запиши числа, які передують у натуральному ряду числам:

а) 9099; 1276; 4001; 5090;

б) 7803; 2700; 5890; 6070;

Завдання 3. Запиши числа, між якими стоять у натуральному ряду чисел:

а) 6837; 3009; 9700; 4000;

б) 7009; 3000; 2090; 1825.

Завдання 4. Запиши числа, що стоять у натуральному ряду між числами:

а) 3495 ... 3508;

б) 7857 ... 7865;

в) 5009 ... 5006.

Завдання 5. Запиши числа, які стоять у натуральному ряді:

на шостому місці зліва від числа 8004 і на восьмому місці праворуч від нього;

на сьомому місці праворуч і ліворуч від числа 6005;

на п’ятому місці зліва від числа 2994 і на сьомому місці праворуч від нього.

3) Каліграфічна хвилинка (фронтальна робота з використанням прийому «Мікрофон»).

Математичний диктант (на картках за варіантами з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

Варіант 1

1. Число 700 зменшити на 6.

2. Знайти 3/7 від 21.

3. На скільки 73 більше від 54?

4. Знайти суму чисел: 27 і 35.

5. Знайти добуток чисел: 17 та 6.

6. Число 36 збільшити в 2 рази.

7. 1/40 = 9. Знайти все число.

8. Перетворити: 8 км 53 м = [ ] м.

9. Перетворити: 4 т 7 кг = [ ] кг.

10. У скільки разів 14 менше від 84?

11. Знайти різницю чисел: 83 та 64.

12. Перший доданок 176, другий доданок 400. Знайти суму.

Відповіді: 694; 9; 19; 62; 102; 72; 360; 8053 м; 4007 кг; 6; 19; 576.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку спадання.

694; 576; 360; 102; 72; 62; 19; 9; 6.

Варіант 2

1. Число 800 зменшити на 7.

2. Знайти 4/9 від 54.

3. На скільки більше 62 від 48?

4. Знайти суму чисел: 36 та 28.

5. Знайти добуток чисел: 18 і 6.

6. Число 38 збільшити в 2 рази.

7. 1/60 = 7. Знайти усе число.

8. Перетворити: 4 км 62 м = [ ] м.

9. Перетворити: 7 кг 2 г = [ ] г.

10. У скільки разів менше 12 від 96?

11. Знайти різницю чисел 92 і 75.

12. Перший доданок 234. Другий доданок 300. Знайти суму.

Відповіді: 793; 24; 14; 64; 108; 76; 420; 4062 м; 7002 г; 8; 17; 534.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку спадання.

793; 534; 420; 108; 76; 64; 24; 17; 14; 8.

4) Робота в телевізійній студії.

«Живчик та його друзі» (6 серія «Розвідники»)

Розвідник — узагальнена назва особового складу, що здійснює розвідувальну діяльність, а також різнорідних технічних засобів ведення розвідки.

Розвідник — поняття, яке має декілька значень.

✵ Розвідник — співробітник служби розвідки.

✵ Розвідник — військовослужбовець розвідувальних військ.

✵ Розвідник — фахівець з розвідки надр, корисних копалин.

✵ Розвідник — бойовий літак, призначений для ведення повітряної розвідки.

✵ Розвідувальний корабель — військовий корабель, призначений для ведення морської розвідки.

✵ Розвідник — супутник для космічної розвідки.

✵ «Розвідник» (фільм).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети (з використанням прийому «Коло ідей»)

— Зосередьтесь і з’ясуйте, яка тема нашого уроку?

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

4

3

9

4

3

9


8

0

3

5

6

✵ Прочитай числа.

✵ Скільки розрядів має кожне число? Скільки класів?

✵ Що позначає нуль у записі другого числа?

✵ Порівняй числа 439 439 і 80 356.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— А для чого нам треба володіти цими знаннями? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 28-29).

а) Практичне пояснення утворення, запису багатоцифрових чисел — № 176; 177 (вчителем або сильними учнями).

б) Практичне пояснення утворення, запису багатоцифрових чисел — № 178 (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

— Якщо в чотирицифровому числі є одиниці кожного з розрядів, то при розкладанні на розрядні доданки буде 4 доданки. Якщо в числі відсутні одиниці певного розряду, то доданків буде менше чотирьох.

Учні розкладають числа на розрядні доданки.

1587 = 1000 + 500 + 80 + 7;

2579 = 2000 + 500 + 70 + 9;

3650 = 3000 + 600 + 50 (відсутні одиниці)

5005 = 5000 + 5; (відсутні сотні і десятки)

6800 = 6000 + 800; (відсутні десятки і одиниці)

2040 = 2000 + 40; (відсутні сотні й одиниці)

4032 = 4000 + 30 + 2; (відсутні сотні)

6704 = 6000 + 700 + 4; (відсутні десятки)

— У яких числах відсутні одиниці певного розряду? Назвіть розряд.

в) Практичне пояснення утворення, запису багатоцифрових чисел — № 179 (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

Учні записують суму одним числом.

6000 + 500 + 40 + 1 = 6541;

4000 + 600 + 20 = 4620;

8000 + 1 = 8001.

г) Самостійна робота (індивідуальна робота з використанням прийому «Тихе опитування»).

— Запишіть суму як одне число.

4000 + 500 + 80 + 4

9000 + 40 + 3

7000 + 200 + 30 + 2

— Розкладіть числа на розрядні доданки.

2820; 5483; 7245; 6852.

— Назвіть попередні і наступні числа до поданих.

1890; 2000; 5030; 7002; 1889, 1891; 1999, 2001; 5029, 5031; 7001; 7003.

ґ) Розв’язування задачі № 181 (самостійна робота з подальшою перевіркою вчителем).

Пояснення дітей:

57 : 3 = 19 — кількість телят;

57 : 3 + 57 = 76 — усього корів і телят;

57 - 57 : 3 = 38 — на скільки корів менше, ніж телят.

2) Фізкультхвилинка.

3) Робота з геометричним матеріалом (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Знаходження периметра многокутників — № 180.

б) Розглядання таблиці «Кути».

— Ви вже знаєте, що таке кут. Сьогодні ми повторимо вивчений матеріал і дещо розширимо знання про кути. Кути поділяються на прямі і не прямі. Кут, менший від прямого кута, називається гострим кутом, а кут, більший від прямого, називається тупим кутом (учитель показує, як позначаються кути («<«).

На малюнку кути позначено трьома буквами або однією буквою.

Кут — це фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Спільний початок променів називається вершиною кута, а самі промені — сторонами кута.

в) Практична робота — № 182.

Учні розглядають кути, подані на с. 29. За допомогою лінійки будують у зошиті гострий і тупий кути.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

«Живчик та його друзі» (серія б «Розвідники»)

— Як ви вважаєте, чи потрібно тримати обіцяне слово?

— Як би вчинили ви?

— Давайте спробуємо скласти правила про те, як тримати своє слово й обіцянку.

✵ Не обіцяй, не подумавши.

✵ Якщо не зміг дотримати слово, чесно зізнайся.

✵ Якщо важко дотримувати слово, почни з невеликої обіцянки, але обов’язково доведи її до кінця.

✵ Не перекладай свої обов’язки, свої справи, свою провину на іншого.

Гра «Сердечко чесності»

Педагог дає комусь одному вирізане з картону сердечко чесності, розділене на клітинки за кількістю дітей у групі. Отримавши сердечко, дитина розповідає про виконану обіцянку, а потім розфарбовує одну з клітинок. Після цього сердечко передається далі по колу. В результаті гри в групі народжується різнобарвне сердечко чесності.

Гра «Калейдоскоп приспівів»

— Продовжте прислів’я.

(Кожна пара отримує слова і з них збирає прислів’я.)

✵ Будь господарем свого слова.

✵ Слово тримати — не за вітром бігти.

✵ Коли взявся за гуж — не кажи, що не дуж.

✵ Допомагай не словом, а ділом.

Уміння тримати слово — дуже важлива моральна якість, без якої складно стати хорошою людиною, хорошим другом, просто жити в суспільстві.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 29-30, № 183;184.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Як засвоїли новий матеріал? («Квітка засвоєння»)

Учні прикріплюють на дошці пелюстки квітки:

зелені — все зрозуміло;

сині — майже все зрозуміло;

жовті — зрозуміло наполовину;

оранжеві — дещо зрозуміло;

червоні — нічого не зрозуміло.

✵ Назвіть числа від 2998 до 3006, від 3000 до 2992.

✵ Як знайти периметр многокутника?

✵ Які види кутів вам відомі?

3. Прощання

Інструкція: учні в парах беруться за руки й дарують одне одному усмішку: кожен повертається до свого сусіда і, сказавши йому те, що викликало в нього захоплення і побажавши йому чогось гарного, усміхається. Учитель дякує класу за роботу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити