Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 21. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ЙОГО ДРОБУ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з правилом запису будь-якого чотирицифрового числа; закріплювати вміння читати чотирицифрові числа; повторити правило знаходження частини числа і числа за його частиною; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень, розв'язування задач двома способами; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про українські мультиплікаційні серіали;

здоров'язбережувальної: виховувати обережність, відповідальність за власне здоров'я і життя.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: «Я у світі», українська мова, основи здоров'я.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання;

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

— Наші пригоди з героями мультфільму тривають...

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (фронтально з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Гра «Влуч у ціль».

Хід гри

Клас об’єднується у 3 команди. Учням пропонується влучити у ціль, обчисливши значення виразів, та з’єднати їх із результатом. Гра проводиться у формі естафети.

б) Усне опитування (фронтально з використанням прийому «Мікрофон»).

1. Розташуй у порядку зростання числа.

Варіант 1

а) 2649; 2651; 2645; 2655; 2658; 2644; 2647; 2643.

Варіант 2

б) 4789; 4792; 4804; 4795; 4807; 4798; 4803; 4790.

2. Запиши пропущені між ними числа.

3. Які цифри можна поставити замість *, щоб нерівність була правильною?

Варіант 1

2967 > 296* 748* < 7488

Варіант 2

53*8 < 53*6 47*5 > 47*9?

2) Каліграфічна хвилинка (фронтальна робота з використанням прийому «Мікрофон»).

Математичний диктант (на картках за варіантами з використанням прийому «Взаємоперевірка»)

Варіант 1

1. Знайти 4/7 від 28.

2. Знайти різницю чисел: 900 і 6.

3. Знайти суму чисел: 36 та 58.

4. Знайти добуток чисел: 18 і 4.

5. 1/70 = 9. Знайти все число.

6. Число 24 збільшити в 3 рази.

7. У скільки разів більше 51 від З?

8. Знайти різницю чисел: 61 та 27.

9. Число 236 збільшити на 600.

10. Перетворити: 3 м 45 см = [ ] см.

11. Перетворити: 9 дм 8 мм = [ ] мм.

12. Обчислити: 210 : 70 ∙ 60 : 9 ∙ 6 = [ ].

Відповіді: 16; 894; 94; 72; 630; 72; 17; 34; 836; 345 см; 908 мм; 120.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку спадання.

894; 836; 630; 120; 94; 72; 34; 17; 16.

Варіант 2

1. Знайти 5/9 від 54.

2. Знайти різницю чисел: 600 і 8.

3. Знайти суму чисел: 26 та 65.

4. Знайти добуток чисел: 19 і 3.

5. 1/80 = 7. Знайти все число.

6. Число 27 збільшить в 3 рази.

7. У скільки разів більше 57 від З?

8. Знайти різницю чисел: 73 і 48.

9. Число 357 збільшити на 400.

10. Перетворити: 4 дм 7 мм = [ ] мм.

11. Перетворити: 7 м 53 см = [ ] см.

12. Обчислити: 320 : 40 ∙ 20 : 8 ∙ 7 = [ ].

Відповіді: 30; 592; 91; 57; 560; 81; 19; 25; 757; 407 мм; 753 см; 140.

— Запишіть відповіді (крім іменованих) усних обчислень у порядку спадання.

757; 592; 560; 140; 91; 81; 57; 30; 25; 19.

3) Робота в телевізійній студії.

«Живчик та його друзі» (серія 7 «Ураган»)

Чому люди скоюють злочини?

Злочин — злодіяння, злий учинок з точки зору тієї чи іншої системи цінностей, людини, групи людей, чи людства в цілому. Людину, яка чинить злочин, називають «злочинець».

Кожна людина здатна зробити свій вибір у житті: йти чесним шляхом, заробляючи необхідні гроші, відмовляючи собі в багатьох задоволеннях і бажаннях, або вступити на шлях злочину в пошуках легкої наживи. Усім відомо, що красти, грабувати, ображати, битися — погано. І тим не менш кількість малолітніх злочинців зростає.

Чому? Як ви вважаєте?

Із загальної кількості кримінальних правопорушень, учинених у громадських місцях, виділяються «вуличні».

Крім того, до кримінальних правопорушень, іцо вчинені в умовах вулиці, належать:

✵ крадіжки з ресторанів, кафе, закладів громадського харчування, магазинів, ларків, кіосків, транспортних засобів, інших об’єктів, якщо проникнення в них здійснено безпосередньо з вулиці;

✵ незаконне заволодіння транспортним засобом, якщо він знаходився на вулиці, біля будинків, на стоянках, які не охороняються.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

Гра «Віршовані задачі»

✵ Довга відстань від ставочка

До домівки у селі!

7/9 цього шляху

Пройшли качечки малі.

Залишилось 200 метрів

Малюкам додому йти.

А тобі всю відстань треба

У задачі цій знайти! (200 : 2 ∙ 9 = 900 м)

✵ Марфа з дому в поле йшла.

Чверть дороги вже пройшла

(Вся дорога — 1 км 560 м).

Та згадала: хліб забула!

І додому повернула.

Взяла хліб — і знову в поле.

Вже вона там моркву поле.

Та задачу нам дала:

Який шлях вона пройшла? (1560 : 4 ∙ 6 = 2 км 340 м)

✵ 7 км 200 м — від лісу відстань до села.

Частину відстані цієї

Червона Шапочка пройшла.

Ще 5/9 залишилось цієї відстані пройти.

На скільки менший шлях позаду,

Ніж залишилося пройти? (7200 - 7200 : 9 ∙ 5 = 3200; 4000 - 3200 = 800)

✵ У Сашка наклейок більше

Втричі, аніж у Юрка.

А задача вам така:

В кожного по скільки їх,

Якщо 320 всіх? (320 : 4 - 3 = 240 — у Сашка; 320 - 240 = 80 — у Юрка)

✵ Довга відстань від ставочка

До домівки у селі!

3/4 цього шляху

Пройшли гусоньки малі.

Це 504 метри. А чи знаєш, друже, ти,

Скільки метрів залишилось

Нашим гусонькам пройти? (504 : 3 ∙ 4 = 672 м)

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Коло ідей»)

— Проаналізуйте хід розв’язання задач.

— У чому схожість, а в чому — різниця?

— А для чого нам знадобиться в житті розв’язування задач на знаходження частини числа і числа за його частиною? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 30-31).

а) Практичне знаходження частини числа і числа за його частиною — № 187 (учителем або сильними учнями).

Діти виконують завдання в парах, попередньо повторивши, як знайти частину числа і число за його частиною.

б) Практичне знаходження частини числа і числа за його частиною — № 188 (учителем або сильними учнями).

— Щоб знайти частину числа, потрібно великі грошові одиниці перетворити на менші.

в) Робота над задачею № 189 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Які колоди були на складі?

— Що зробили з сосновими колодами?

— Як знайти кількість розпиляних соснових колод?

Розв’язання

1) 48 + 56 = 104 (к.) — було на складі;

2) 56 : 4 = 14 (к.) — соснових розпиляли;

3) 104 - 14 = 90 (к.) — залишилося на складі;

4) 90 - 14 = 76 (к.)

— Поясніть розв’язання задачі виразом.

48 + 56 - 56 : 4 - 56 : 4 = 76 (к.) — менше розпиляли, ніж залишилося.

г) Розв’язування задачі № 190 (з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»).

Диференційована робота

Учні високого рівня знань розв’язують задачу виразом.

І спосіб

(4 + 3) ∙ 12 = 84

II спосіб

4 ∙ 12 + 3 ∙ 12 = 84

Учні достатнього рівня знань розв’язують задачу по діях.

I спосіб

1) 4 + 3 = 7 (кг) — фарби витратили для ремонту одного класу;

2) 7 ∙ 12 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів.

II спосіб

1) 4 ∙ 12 = 48 (кг) — білої фарби знадобиться;

2) 3 ∙ 12 = 36 (кг) — коричневої фарби потрібно;

3) 48 + 36 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів.

Решта учнів — за допомогою короткої умови на картках-підказках і схеми-опори.

І спосіб

II спосіб

2) Фізкультхвилинка.

3) Самостійна робота — № 191 (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

Відповіді:

9999;1000;

6997; 6998; 6999; 7000; 7001.

4) інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

«Живчик та його друзі» (серія 7 «Ураган»)

На жаль, не кожен підліток усвідомлює про скоєні ним протиправні діяння, які призводять до тяжких наслідків, які важко виправити.

— Що таке правопорушення?

Правопорушення — порушення права, чинних законів, злочин.

За правопорушення діти від 14 до 16 років можуть бути засуджені за їх звершення.

В інших випадках підлітки притягуються до відповідальності з 16 років (cт. КК України).

— Що таке відповідальність?

Відповідальність — необхідність, обов’язок відповідати за свої дії, вчинки, бути відповідальним за них.

— Які види відповідальності ви знаєте? (Відповіді дітей.)

1. Штраф;

2. громадські роботи;

3. виправні роботи;

4. арешт;

5. позбавлення волі на певний строк.

— Ми повинні дотримувати законів нашої країни. І, насамперед, це потрібно вам, діти. Слід бути патріотами, і тоді Вітчизна наша буде ще міцнішою, адже її майбутнє — сьогоднішня молодь.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 31, № 192; 193.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Яке правило знаходження числа за його частиною знаєте?

✵ Яке правило знаходження частини числа вам відоме?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Які риси характеру допомагали навчатися, а які — заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

✵ Похваліть себе. Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити