Розробки уроків - Математика 4 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2018

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

УРОК 22. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ОДИНИЦЬ ПЕВНОГО РОЗРЯДУ В ЧИСЛІ

Мета:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з правилом визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі; закріплювати вміння учнів читати і записувати чотирицифрові числа, розв'язувати задачі з буквеними даними, креслити окружність за поданим радіусом; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про українські мультиплікаційні серіали;

здоров'язбережувальної: прищеплювати навички здорового способу життя.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: «Я у світі», українська мова, основи здоров'я.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (фронтально, з використанням прийому «Мозковий штурм»).

а) Гра «Влуч у ціль».

Хід гри

Клас ділиться на 3 команди. Учням пропонується влучити у ціль, обчисливши значення виразів і з’єднати їх із результатом. Гра проводиться у вигляді естафети.

б) Гра «Віршовані задачі».

✵ 7 км 200 м треба віслюку пройти.

2/9 цього шляху залишилось до мети!

Дуже втомлює дорога,

Скільки вже позаду в нього? (7200 : 9 ∙ 7 = 5 км 600 м)

✵ В білочок Пушинки й Пишки 804 шишки.

На 16 більше в Пишки.

Порахуйте її шишки! (804 - 16) : 2 + 16 = 410)

✵ В 7 однакових коробках 119 сухарів.

Скільки в 3-х таких коробках?

Рахувавши, пес упрів! (119 : 7 ∙ 3 = 51)

✵ В 6 однакових мішках

3 центнери гороху.

«А в 7 таких мішках? » —

Запитав Тимоха. (300 : 6 ∙ 7 = 350)

✵ Малюку зварила мама

Повидла з яблук 600 грамів.

Малюку, щоб його з’їсти,

Було б достатньо хвилин 6,

Та прийшов у гості Карлсон,

Що удвічі швидше їсть, їсти разом веселіше,

А повидло — ще смачніше.

Скільки часу знадобилось,

Щоб повидла не лишилось? (600 : 6 + 600 : 3 = 300; 600 ; 300 = 2 хв)

✵ 20 діток в дитсадочку клеїли по 5 листочків

Й по 3 квітки склали в вази.

Вийшли всі букети зразу.

Скільки ж квіточок з листками будуть мати їхні мами? (5 ∙ 20 + 3 ∙ 20 = 160)

2) Гра «Математична розминка».

Хід гри

Клас об’єднується у дві команди. Учасники гри по черзі підходять до скриньки, виймають картку із завданням і розв’язують його. Учні-«контролери» перевіряють виконання завдань і видають фініки. Команда, яка набрала більше фішок, виграє.

Команда 1

1. Обчислити: 560 : 7 : 20 ∙ 90 = [ ].

2. Знайти 5/8 від 64.

3. 1/90 = 8. Знайти все число.

4. Знайти різницю чисел: 84 та 68.

5. Знайти суму чисел: 46 та 39.

6. Чому дорівнює ділене, якщо дільник 4, а частка 17?

7. Чому дорівнює другий множник, якщо перший множник 9, а добуток 450?

8. 1/4 = 60. Знайти все число.

9. Знайти частку й остачу чисел: 59 і 7.

10. Число 700 зменшити на 500.

11. Зменшуване 300, від’ємник 4. Знайти різницю.

12. У скільки разів 51 більше від 17?

13. На скільки більше 76 від 38?

14. Знайти 1/4 від 200.

Відповіді: 360; 40; 720; 16; 85; 68; 50; 240; 8 (ост. 3); 200; 296; 3; 38; 50.

— Запишіть відповіді (крім відповідей з остачею) усних обчислень у порядку зростання.

3; 16; 38; 40; 50; 68; 85; 200; 240; 296; 360; 720.

Команда 2

1. Обчислити: 420 : 7 : 20 ∙ 80 = [ ].

2. Знайти 6/7 від 49.

3. 1/70 = 9. Знайти все число.

4. Знайти різницю чисел: 93 та 76.

5. Знайти суму чисел: 37 і 54.

6. Чому дорівнює ділене, якщо дільник 6, а частка 12?

7. Чому дорівнює другий множник, якщо перший 8, а добуток 480?

8. 1/3 = 90. Знайти все число.

9. Знайти частку й остачу чисел: 67 і 7.

10. Число 900 зменшити на 400.

11. Зменшуємо 900, від’ємник 400. Знайти різницю.

12. У скільки разів більше 84 від 14?

13. На скільки більше 98 від 49?

14. Знайти 1/6 від 300.

Відповіді: 240; 42; 630; 17; 91; 72; 60; 270; 9 (ост. 4); 500; 500; 6; 49; 50.

— Запишіть відповіді (крім відповідей з остачею) усних обчислень у порядку зростання.

6; 17; 42; 49; 50; 60; 72; 91; 240; 270; 500; 630.

3) Робота в «Телевізійній» студії.

«Живчик та його друзі» (серія 8 «Кукарача»).

КАЗКА ПРО ХВОРОБУ

У казці сумній жила пані Хвороба,

Служили Хворобі зловредні мікроби.

Де учні про власне здоров’я не дбали,

Мікроби одразу туди прямували:

На ручки липкі та немиті Софійки,

Під нігті брудні нечупари Андрійка.

В. Сухар

— І в непровітрюваній кімнаті мікробів з’являлось багато-багато...

— А у Живчика завівся КУКАРАЧА («Кукарача» (ісп. La Cucaracha, «тарган») — жартівлива народна пісня іспанською мовою).

— Цікаве — попереду!..

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— Зосередьтесь і з’ясуйте, яка тема нашого уроку?

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

7

2

9

2

8

9


9

6

0

5

6

✵ Прочитайте числа.

✵ Скільки розрядів має кожне число? Скільки класів?

✵ Що позначає нуль у записі другого числа?

— Заповніть таблицю.

Число

Тисяч

Сотень

Десятків

Одиниць

8456

8

4

5

6

6303

2090

7208

3005

— Заповніть таблицю.

— Скільки в кожному числі: усього тисяч, усього сотень, усього десятків, усього одиниць?

Число

Усього

Тисяч

Сотень

Десятків

Одиниць

8456

8

84

845

8456

6303

2090

7208

3005

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

— А для чого нам потрібно володіти цими знаннями? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Робота за підручником (с. 32-33).

а) Практичне визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі (вчителем або сильними учнями).

7000 од. + 500 од. + 30 од. + 6 од.

700 дес. + 50 дес. + 3 дес. + 6 од.

70 сот. + 5 сот. + 3 дес. + 6 од.

Учні пояснюють різні форми запису числа 7536 та на основі аналізу роблять узагальнення: щоб дізнатися, скільки всього десятків (сотень) у чотирицифровому числі, достатньо відкинути останню цифру (дві останні цифри) праворуч.

— Порівняйте відповідні рядки таблиць, спираючись на взаємозв’язок між сусідніми розрядами; поясніть, скільки в поданих числах усього сотень і всього десятків. Наприклад, 8 тисяч — це 80 сотень, адже одна тисяча складається з десяти сотень.

б) Виконання дій з круглими числами — № 197 (учителем або сильними учнями).

Учні розглядають зразки виконання завдання, а потім знаходять значення виразів з коментуванням біля дошки.

в) Робота над виразами із буквеними даними — № 198 (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

— Прочитайте по-різному вираз 8000 - k.

Варіант 1

— Знайдіть значення виразу для k = 2000.

8000 - 2000 = 6000

— Знайдіть значення виразу для k = 3000.

8000 - 3000 = 5000

— Знайдіть значення виразу для k = 5000.

8000 - 5000 = 3000

Варіант 2

— Знайдіть значення виразу для k = 6000.

8000 - 6000 = 2000

— Знайдіть значення виразу для k = 4000.

8000 - 4000 = 4000

— Знайдіть значення виразу для k = 1000.

8000 - 1000 = 7000

г) Розв’язування задач № 199 (самостійна робота з подальшою перевіркою вчителем).

Пояснення дітей:

1) 48 : 12 = 4 (гр.) — зібрав Мишко;

2) 48 - 8 = 40 (гр.) — зібрала Наталка;

3) 48 + 4 + 40 = 92 (гр.) — зібрали діти.

— Змініть числові значення таким чином, щоб відповідь стала більшою.

ґ) Розв’язування задачі № 200 (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

Пояснення дітей:

Діти складають вираз для розв’язання задачі; обчислюють його значення, якщо k = 45.

k : (15 : 5), якщо k = 45; 45 : (15 : 5) = 15 (костюмів).

д) Розв’язування задачі № 202 (самостійна робота з подальшою перевіркою вчителем)

Пояснення дітей:

1) 18 ∙ 3 = 54 (хлопчики);

2) 18 + 54 = 72 (дітей).

2) Фізкультхвилинка «Щоб здоровим виглядати».

Звучить мелодія української коломийки.

Школярі підводяться з-за парт і виконують рухові дії відповідно до змісту рядків, які приспівують двічі за педагогом на мотив коломийок.

Щоб здоровим виглядати,

Щоби не хворіти,

Треба личко, вушка й шию —

Все ретельно мити.

(Діти зображують процес умивання й миття згаданих частин тіла.)

Як купаєшся, то завжди

Це роби уміло:

Три мочалкою старанно

Ручки, ніжки й тіло.

(Імітують користування уявною мочалкою під час купання в душі.)

Щоб були здорові зуби

Навіть у малечі,

Слід їх щіточкою чистить

Щоранку й щовечір.

(Зображують чищення зубів.)

Щоб себе бадьоро й гарно

Завше почувати,

Про охайність, акуратність

Треба пам’ятати!

(Стають прямо, ставлять руки на пояс і похитують головами.)

3) Робота з геометричним матеріалом — № 201 (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Назвіть предмети, у яких немає кутів. (Монети, кільце, тарілка) Ці предмети на аркуші можна намалювати за допомогою циркуля. Центр — це місце, у яке циркуль упирається гострою ногою. Коло — лінія, яку малює циркуль другою ногою.

Інструкція «Як накреслити коло»

Лінія, яка є межею круга, називається колом.

Коло креслять за допомогою циркуля. Точка О, у якій розміщується голка циркуля,— центр кола. Відрізок ОА — радіус кола.

а) Розвести ніжку циркуля і вістря олівця на величину заданого радіуса. Для цього голку слід установити на нульове ділення лінійки, а вістря олівця — на ділення, числове значення якого дорівнює радіусу.

б) Установити голку в задану точку. Для цього правою рукою слід тримати олівець, а пальцем лівої руки направити вістря голки в задану точку.

в) Коло креслять за годинниковою стрілкою, нахиливши циркуль трохи вперед у напрямі руху олівця. Починати креслити треба від нижньої точки кола (від себе).

г) Креслити коло треба однією рукою, тримаючи олівець за верхній кінець.

ґ) Лікоть правої руки спочатку відведений від корпуса, а у міру наближення вістря олівця до кінця кола поступово наближатися до нього.

Практичні завдання

— Накресліть коло. З’єднайте центр кола з точками А і В.

— Відрізки ОА, ОВ — радіус кола. ОА дорівнює ОВ.

— Накресліть коло (радіус 5 см).

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

«Живчик та його друзі» (серія 8 «Кукарача»)

Ця казочка надто сумною би стала,

Якби наші діточки добре не знали,

Як треба чинити і що слід робити,

Щоб бути здоровим і щоб не хворіти:

Потрібно всім мити і ручки, і тіло,

Дружити з водою, мочалкою, милом,

Гуляти побільше, як треба вдягатись,

А ще фізкультурою, спортом займатись.

Не люблять мікроби корисних продуктів,

Ані смачних овочів, друзі, ні фруктів.

Ось там — школярики це пам’ятають —

Мікроби умить і назавжди зникають.

І пані Хвороба втікає щосили,

А дітки здорові ростуть та щасливі.

Кукарача переможений...

— На тих, хто мало знайомий або зовсім не знайомий із підступними хворобами, кажуть: «Це міцна людина, у неї добре здоров’я».

IIІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 33, № 204; 205.

2. Рефлексія

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Як визначити загальну кількість одиниць певного розряду в числі?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Які риси характеру допомагали навчатися, а які заважали?

Активність, апатія, ввічливість, упертість, дисциплінованість, допитливість, ініціативність, наполегливість, неуважність, незібраність, недбалість, організованість.

✵ Похваліть себе. Чи з’явилося почуття самоповаги від роботи на уроці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити